Suminātas konkursa «Gada sieviete Rēzeknē 2019» dalībnieces

6. martā Rēzeknes Kultūras namā notika viņu godināšanas pasākums, kas katru gadu ir lieliska Starptautiskās sieviešu dienas ieskaņa.

Šīgada konkurss bija īpašs vairāku iemeslu dēļ. Viens no tiem – pieteikumu formāts un saturs. Daži bija pāris teikumos, atkāpēs, ar visai pieticīgu faktu uzskaitījumu, kas nesniedz pilnīgu personības atklāsmi (vienā bija pat kļūda nominantes vārdā!). Citos pieteikumos turpretī bija jūtama cilvēku attieksme, iedziļināšanās un līdz ar to saturīgs apraksts. Taču, protams, vienalga paldies katram, kurš savu iespēju un zināšanu robežās deva «signālu» par lieliskām sievietēm, kas dzīvo mums līdzās. Tāpat šoreiz bija pat vairāki pieteikumi, kuros veltīti labi vārdi mūsu mediķiem, kas arī ir apsveicami, bet vērtētājiem bija praktiski neiespējami noteikt, kurš tad no ilggadējiem mediķiem savu darbu veicis labāk. Vēl gribētos, lai vairāk tiktu uzsvērti ne jau sieviešu godprātīgi veiktie ikdienas darba pienākumi, bet tie sasniegumi, kurus vada pašiniciatīva, mērķtiecība, nesavtīgs ieguldījums visas sabiedrības labā ar uzsvaru uz tieši iepriekšējā gadā paveikto.

Šogad pieteikumu vērtētājiem bija patiešām smagi izvēlēties vienu «Gada sievieti», jo nianšu ir daudz, bieži vien – informācijas pamaz, bet nojaušams, ka cilvēks ir paveicis daudz vairāk. Taču – pāris teikumos par visām 11 jaukajām, uzņēmīgajām rēzeknietēm.

Ilona Pečkova strādā mēbeļu darbnīcā SIA «Sofa-R». «Jauka, saprotoša, iejūtīga, izpalīdzīga sieviete, kura katru dienu risina daudzu cilvēku sadzīvē radušās problēmas». (Atzinība par uzņēmējdarbības veicināšanu Rēzeknē un pozitīvu paraugu klientu apkalpošanā.)

Alla Andrijanova jau vairāk nekā 15 gadus ir veiksmīga, atsaucīga uzņēmēja, triju pilsētas kafejnīcu līdzīpašniece, ģimenes biznesa attīstītāja, kura aktīvi piedalās arī pilsētas sabiedriskajā dzīvē un labdarībā. (Atzinība par mērķtiecību uzņēmējdarbības attīstībā, sabiedrisko aktivitāti un labdarību.)

Sandra Juste – skolotāja Rēzeknes Sākumskolā, vada skolas tautas deju kolektīvu «Skali» un ir aktrise Rēzeknes Tautas teātrī. «Viņas dzīves gudrība, radošums un spēja aizrautīgi skolot bērnus ir apbrīnojama,» uzsvērts pieteikumā. (Atzinība par radošumu pedagoģijā, tautas deju un aktiermākslas popularizēšanu.)

Kristīne Ustinova – kopš 2017. gada ir Rēzeknes 3. vidusskolas direktore, 2019.gadā veiksmīgi izieta akreditācija. Līdz tam bijusi sociālais pedagogs Rēzeknes skolās un vadītāja Bērnu sociālo pakalpojumu centrā. Vadījusi bērnu vasaras nometni «Harmonija», ko pašlaik koordinē 3. vidusskolā. (Atzinība par profesionālu darbošanos izglītībā un speciālās pedagoģijas apguvē.)

Inga Čerņavska – 45 gadus nostrādājusi Rēzeknē un vairākām rēzekniešu paaudzēm bijusi «īsts ģimeņu ārsts» – uzmanīga, taktiska, iejūtīga, prata atrast pieeju pat vismazākajam pacientam. Kopš 2019. gadā ir pelnītā atpūtā. Arī viņas meitas ir mediķes (jau ceturtajā paaudzē). (Atzinība par ilggadēju daudzpusīgi profesionālu darbu medicīnā un mediķa profesijas popularizēšanu.)

Valentīna Brencova – jau 42 gadus gādā par rēzekniešu un tuvāko novadu pacientu veselību (sākumā kā māsa Ķirurģijas nodaļā, tad rentgenoloģijas un radioloģijas māsa, bet jau 17 gadus – Diagnostikas nodaļas virsmāsa un radiologa asistente). Jāpiebilst, ka Pasaules veselības organizācija 2020. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko māsu un vecmāšu gadu! (Atzinība par ilggadēju ieguldījumu līdzcilvēku veselības aprūpē un aktīvu iesaisti veselības politikas attīstībā.)

Natālija Sidorenko – ģimenes ārste un kardioloģe, kuru pieteica pateicīgie pacienti, uzsverot viņas profesionalitāti un uzmanīgo attieksmi. Rūpes par pacientiem apliecina arī atbilde, kad viņa tika aicināta uz svinīgo pasākumu: «Ja būs izsaukumi, nevarēšu ierasties!» (Atzinība par ilggadēju profesionālu darbu medicīnā un mediķa profesijas popularizēšanu.)

Inese Nipere – Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes «Sociālais dienests» Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja, aktīvi darbojas deinstitucionalizācijas projektā, organizē labdarības un kultūras pasākumus (tādus kā «Prieks dod zvaigznei spožumu», sadarbībā ar Sporta pārvaldi – sporta spēles personām ar īpašām vajadzībām), kā arī sadarbojas ar visām pilsētas nevalstiskajām organizācijām. (Atzinība par aktīvu darbību labdarības un sporta norišu organizēšanā sociālajā jomā.)

Ļubova Ceļapītere –angļu valodas filoloģe un tulkotāja, veselības veicināšanas popularizētāja, kuras daudzpusīgās dotības un talanti 2019.gadā izpaudušie jaunā gaismā – mākslā. Ar pseidonīmu «Libe berg» viņa pievērsusies glezniecībai (pāri par 400 darbiem!). Viņa ir sieviete ar neparastu likteni, kas iekšējas harmonijas meklējumos metusi krāsainu izaicinājumu dzīvei un apstākļiem. (Atzinība par stipras sievietes un ģimenes svarīguma popularizēšanu un radošā potenciāla izkopšanu.)

Irēna Ivanova – sieviešu kora «Jutrzenka» diriģente (jau 20 gadus, izveidots 2000. gadā!), Latvijas kultūras vēstnieku programmas dalībniece, ērģelniece, mūzikas un ticības mācības skolotāja. Katru gadu organizē vērienīgus pasākumus «Mana dziesma Latvijai», «Baltā dziesma», arī Garīgās mūzikas svētkus utt. «Apbrīnojami enerģiska sieviete, kura paspēj apvienot gan darbu, gan sabiedriskās aktivitātes un būt laba mamma un vecmāmiņa.» (Atzinība par ilggadēju daudzpusīgi aktīvu darbošanos mūzikas dažādības popularizēšanā un attīstībā.)

Gaļina Zaķe – Rēzeknes krievu tautas teātra ilggadējā aktrise un tā tradīciju turpinātāja 40 gadu garumā. Pieteikumā lasām: «2019. gadā viņa nosvinēja 80. jubileju, bet joprojām turpina būt sabiedriski aktīva – apmeklē izrādes un koncertus, piedalās pasākumos. 2019 gadā ar monoizrādi «Svešā vecmāmiņa» (režisors Igors Mihailovs) G. Zaķis Starptautiskajā monoizrāžu festivālā ieguva 1. vietu aktieru-amatieru vidū.» (Atzinība par ilggadēju darbošanos sabiedriskajā un kultūras dzīvē un krievu tautas teātra tradīciju saglabāšanu.)

Tik daudzpusīgi dažādas ir mūsu sievietes, bet katra no tām – pērle. Lai jūsu rokās vienmēr ir ziedi, sejā – smaids, sirdī – mīlestība. Paldies, ka darāt šo pasauli skaistāku katra ar kaut ko savu. Apbalvojums ir vien publiska pateicība, bet lieliskas un konkursa nominantes esat jūs visas! Bet tā kā ir tikai viena galvenā balva, tad goda nosaukums «Gada sieviete Rēzeknē 2019» šogad tika piešķirts Gaļinai Zaķei, ja vērā ņemam veikumu tieši 2019. gadā, kā to paredz konkursa pamatideja. Apsveicam un vēlam nenogurstošu dzīves mīlestību visām rēzeknietēm!

***

Paldies visiem pieteicējiem, kuri seko līdzi mūsu sieviešu darbam, sasniegumiem un vaļaspriekiem. Paldies PA «Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs», kas ik gadu Rēzeknes sieviešu godināšanas pasākumu iekļauj gada plānā. Paldies tiem, kas gadā par noslēguma pasākuma muzikālo gaisotni (vīru korim «Graidi» un šogad arī pūšamo instrumentu orķestrim «Rēzekne») un saturisko piepildījumu (atsevišķa pateicība Skaidrītei Svikšai un Ingai Laganovskai), kā arī atsevišķa pateicība SIA «Zeize» par taustāmo balvu konkursa uzvarētājai.

Lai turpinās šis labestīgo vārdu cikls! Uz tikšanos nākamgad – 15. konkursā «Gada sieviete Rēzeknē»!

Jeļena KOVAĻEVIČA,
biedrības «Uzņēmīgo sieviešu klubs SENTIO» valdes locekle

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk