Rēzeknes Tehnikums ieņem flagmaņa pozīciju

3. aprīlī, klātesot Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Rēzeknes pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, būvdarbu veicējiem, autoruzraudzības pārstāvjiem, būvuzraugiem, profesionālās izglītības iestāžu direktoriem, kā arī Rēzeknes Tehnikuma izglītojamajiem un pedagogiem, svinīgi tika atklāta Rēzeknes Tehnikuma multifunkcionālā zāle.

Mūsdienu prasībām atbilstoša telpa sporta pasākumiem, kultūras norisēm, nodarbībām un, protams, izlaidumiem. Jāatzīmē, ka tajā arī ir uzstādīta kāpšanas siena. Nedēļas sākumā šī materiāla autore viesojās tehnikumā, lai tiktos ar vienas no Latvijas lielākajām profesionālās izglītības iestādēm vadītāju ­Benitu Virbuli.

Zāles ieskandināšanas svētki

«Patlaban Rēzeknes Tehnikums mācību kvalitātes un infrastruktūras ziņā profesionālās izglītības iestāžu vidū ir ieņēmis flagmaņa pozīciju,» atklāšanā uzrunājot klātesošos, teica Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās, kā arī norādīja, ka tehnikums ne tikai lieliski īsteno profesionālās izglītības funkcijas, bet arī iesaistās pieaugušo izglītošanā novadā un reģionā. Iestādes izaugsme pamanīta arī starptautiskā arēnā, piedaloties vērienīgajos un prestižajos jauno profesionāļu meistarības konkursos «SkillsLatvia» un «EuroSkills».

Jāpiebilst, ka šāda zāle ir pirmā un vienīgā reģionā, un tās daudzfunkcionalitāti klātbijušajiem ar saviem priekšnesumiem demonstrēja sporta sekciju audzēkņi, instrumentālais ansamblis, deju kolektīvs, kā arī jauktais koris un grupa «Baritoni» ar savu enerģisku dziedājumu. Svētību jaunatklātajai hallei deva Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Pēc svinīgās daļas ciemiņi tika iepazīstināti ar jaunatklātajām telpām, savukārt izglītojamajiem un skolotājiem aizritēja spraigi zāles atklāšanas sporta mači.

Apgūt pieprasītu profesiju

Pašlaik tehnikumā izglītojas gandrīz 1000 jauniešu. Izglītojamie mācās valsts budžeta programmās (nāk pēc 9. klases) un Eiropas Sociālā fonda finansētās izglītības programmās Jauniešu garantijas projektā (līdz 29 gadu vecumam). Piedāvāto profesiju klāsts ir daudzveidīgs, un interesentiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko, jo visas tehnikumā piedāvātās 12 profesionālās izglītības programmas tautsaimniecības jomā ir pieprasītas.

Tā kā katrā profesionālās vidējās izglītības programmā ir paredzēta gan profesionālo, gan vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguve, arī Rēzeknes Tehnikumā vispārējās izglītības saturs tiek realizēts atbilstoši kompetenču pieejai. Kā atzīst tehnikuma direktore, patiesībā profesionālajā jomā jau sen profesionālās kompetences tiek pārbaudītas arī kvalifikācijas eksāmenos. Mācību laikā audzēkņi tiek nodrošināti ar visu nepieciešamo profesijas apgūšanai. Visiem tiek iedalītas prakses vietas, bet ir arī nozares, kur praktikantu visiem uzņēmumiem nepietiek. Tas liecina par to, ka nākotnē, piemēram, elektrotehniķiem vai būvdarbu specialitātes audzēkņiem būs piedāvājums darba tirgū.

Tehnikuma stratēģisko nozīmi apliecina ne vien kvalitatīvi nodrošināts mācību process un sadarbība ar darba devējiem, bet arī mērķtiecīga virzība uz attīstību iesaistoties daudzveidīgos projektos.

Atbalsts karjeras izglītībā

Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotā projekta ietvaros izglītojamajiem ir iespēja daļu programmas apgūt uzņēmumā, kurā ir piemēroti apstākļi izglītības satura apguvei. Dodoties uz uzņēmumu, audzēknis tiek nodrošināts ar individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem atbilstoši darba drošības prasībām. Līdz ar to jau mācību laikā audzēknim ir reālas iespējas atrasties darba vidē. Šī mācību gada laikā praksi projektā jau izgājuši 145 izglītojamie, darba vidē balstītās mācības – pieci audzēkņi.

Prakses iespējas ārvalstīs

Šajā mācību gadā tāda iespēja tika piedāvāta 45 audzēkņiem «ERASMUS+» programmas projektā. 1. aprīlī topošie pārtikas produktu ražošanas speciālisti un mēbeļu galdnieki uzsāka trīs nedēļu mācību praksi Utenas reģionālajā profesionālās izglītības mācību centrā (Lietuva). 2. aprīlī pilnveidot savas profesionālās kompetences Itālijā devās četri izglītības programmu «Ēdināšanas pakalpojumi» un «Viesnīcu pakalpojumi» izglītojamie. 16. aprīlī astoņi audzēkņi dosies praksē uz uzņēmumiem Vācijā. Tehnikums uzņem arī ārvalstu studentus. Apmaiņas audzēkņi atzīst, ka viņus apmierina mācību kvalitāte, iespējas gūt jaunas zināšanas un prasmes. Viņi saskata noteiktas atšķirības valstu izglītības sistēmā, proti, Latvijā tiek pievērsts vairāk uzmanības praktisko iemaņu apguvei.

Personalizēts atbalsts projektā «Pumpurs»

Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu šis projekts tiek īstenots, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Iesaistītajiem audzēkņiem tiek sniegtas konsultācijas konkrētos mācību priekšmetos, piemēram, latviešu valodā, matemātikā. Tiek sniegts atbalsts arī transporta izdevumu segšanai, ēdināšanai, tiek apmaksāta dienesta viesnīca. Pieredze rāda, ka šī programma ir lietderīga un audzēkņiem nepieciešama. Tiek izmantotas arī programmas «Latvijas skolas soma» iespējas, kas ikvienam Rēzeknes Tehnikuma jaunietim ļauj iepazīt Latvijas kultūras, dabas vērtības un vēsturiskās liecības.

Nodarbināto personu izglītošana

Tas ir kārtējais izaicinājums tehnikumam, ņemot vērā, ka jāpiedāvā profesionālo kompetenču pilnveide personām, kuras jau strādā ražošanas uzņēmumā. Programmas «Jaunākās tendences ēdināšanas jomā» īstenošanai tika uzaicināts Daugavpils restorāna «Art Hub» šefpavārs Aleksandrs Prihodjko, savukārt programmu «Jaunākās tendences konditorejā» īstenoja konditore tehniķe Ināra Liepiņa.

Vairāk ieguvumu mācoties

Tiek domāts arī par inovācijām mācību procesā, sadarbojoties ar lieliem uzņēmumiem, piemēram, «Skonto grupa», pārrunu ceļā ir panākta vienošanās, ka no 2019. gada 1. septembra 3. kursa būvniecības un elektrotehniķa specialitātēs izglītojamajiem tiks apmaksāta B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšana. No šī gada 1. septembra audzēkņiem piedāvās apgūt priekšmetu «Valsts aizsardzības mācība». Pabeidzot šo programmu, audzēkņiem būs zināmas priekšrocības, turpinot mācības militārajā jomā un robežsardzē.

***

Lai klātienē iepazītos ar tehnikuma piedāvātajām mācību un brīvā laika pavadīšanas iespējām, aicinām uz Atvērto durvju dienām 12. aprīlī plkst. 11.00 un 10. maijā plkst. 11.00. Interesentiem tiks piedāvāts apskatīt mācību kabinetus, darbnīcas un laboratorijas, dienesta viesnīcu, uzdot jautājumus tehnikuma vadībai un izglītojamajiem, «pamēģināt» kādu no profesijām, kas palīdzēs izlemt par turpmākajām mācību gaitām.

Arita STAROVOITOVA

Daiņa SUSEJA foto

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk