Noslēgts līgums par Kovšu ezera parka izveidi Rēzeknē

Turpinot projekta «Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru» darbību īstenošanu, 10. decembrī noslēgts līgums par Kovšu ezera parka izveidi Rēzeknē, sakārtojot pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas.

Iepirkumu rezultātā būvdarbu līgums par summu 5 398 240,97 eiro noslēgts ar SIA «Latgalija», būvuzraudzības līgums – ar pilnsabiedrību «Akorda&Firma L4» un autoruzraudzības līgums ar būvprojekta izstrādātājiem SIA «5.IELA». Būvdarbu līguma termiņš ir 15 mēneši no dienas, kad izdarīta atzīme Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, neieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā un tehnoloģiskos pārtraukumus.

Tiks veiktas šādas darbības: publiskās teritorijas labiekārtošanas darbi, ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un to funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumu būvniecība un teritorijas labiekārtošanas darbi.

Šo būvdarbu rezultātā tiks izveidots Kovšu ezera parks ar sešām labiekārtotām zonām:

Pludmales zona ar gājēju ietvēm, soliņiem, piknika un ugunskura vietām, teritorijas apgaismojumu un videonovērošanu, kafejnīcu ar āra terasi ēkas pirmajā stāvā un āra tribīnēm un glābēju posteni ēkas otrajā stāvā un ēkai pieguļošu skatu platformu u.c. labiekārtojumu. Ēkas 1. stāvs tiks iznomāts komersantam.

Promenādes zona ar laivu piestātnēm, atpūtas zonām, apstādījumiem, gājēju celiņiem, āra trenažieru laukumu un autostāvvietu, apgaismojumu, videonovērošanu u.c. labiekārtojumu.

Kovšupes zona ar atjaunotu esošo dzelzsbetona tiltu, apstādījumiem, atpūtas vietām u.c. labiekārtojumu.

Dabas takas zona ar dabas taku, gar kuru izvietotas atpūtas zonas ar soliņiem, laipām, kas paredzētas makšķernieku vajadzībām, un laipām ar laivu piestātnēm u.c. labiekārtojumu.

Laivu mājas zona ar laivu māju, kurā paredzēta laivu noma/inventāra noliktava, ģērbtuves, dušas u.c. telpas, paredzot iespēju ziemā ēku izmantot ziemas sporta inventāra iznomāšanai, un laivu piestātni ar piebraucamo ceļu, stāvvietām, laivu rampu (slipu) laivu nolaišanai ūdenī ar autotransportu, gājēju ietvēm, atpūtas laukumiem, āra apgaismojumu, apstādījumiem u.c. labiekārtojumu. Ēka kopā ar Laivu mājas zonu tiks iznomāta komersantam.

Kempinga zona ar kempinga administratīvo ēku, kurā paredzētas viesu dušas telpas, veļas mazgātuve ar virtuvi u.c. telpas, kempinga parku (ar pieslēgumu Ezera ielai) ar automašīnu stāvvietām, piebraucamiem ceļiem un laukumiem, ietvju tīklu, piekļuvi ezeram, laipu, peldvietu, telšu vietām, apgaismojumu, pludmales volejbola un futbola laukumiem, bērnu rotaļu laukumu, apstādījumiem, un kemperu stāvvietām ar vairākām vietām elektrības pieslēgumam, ūdens ņemšanas vietu, ķīmiskās WC noliešanas vietu u.c. labiekārtojumu. Ēka kopā ar Kempinga zonu tiks iznomāta komersantam.

Projektā plānoto darbību rezultātā kopumā tiks radītas 15 jaunas darba vietas, piesaistītas papildu nefinanšu investīcijas 2 500 000 eiro apmērā un par 21,5 ha samazinātas degradētās teritorijas.

Projekta «Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kov­šu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru» (Nr. 5.6.2.0/18/I/005, mērķis ir Kov­šu ezeram pieguļošās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu) īstenošana uzsākta šī gada aprīlī ar Brīvības ielas un Ezera ielas posmu rekonstrukciju un izbūvējot ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus rekonstruējamajos ielu posmos.

Projekta kopējās plānotās izmaksas: 8 466 615,81 eiro, no tām attiecināmās izmaksas 4 636 307,94 eiro, no kurām ERAF finansējums ir 2 500 000, valsts dotācija 640 892,38 eiro un pašvaldības finansējums 1 495 415,56 eiro.

Projekts tiek īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» pirmajā atlases kārtā «Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās».

Madara JERMACĀNE,
domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk