Mūsu novads

Kā ieslēgt veļas mašīnu?

Mājturības istabai Ozolainē ir nosaukums „Garšu laboratorija”. Rēzeknes novada Ozolaines pagastā ir īstenots projekts telpas ierīkošanā trūcīgo iedzīvotāju sociālajam atbalstam. Tā mērķis ir pašapkalpošanās iemaņu veidošana. Telpā ir

Ferma skolas vietā?

Skolas ēka Nagļos pārdota jaunam saimniekam. Ar otro piegājienu izdevās pārdot Nagļu skolas ēku (Rēzeknes novada Nagļu ciemā), kas stāvēja tukša kopš 2009. gada. Tā tika uzcelta 1963. gadā un iekļauj galveno ēku gandrīz 1000 kv. m

Dziedinoša smilškaste

Divos Rēzeknes novada bērnudārzos sāka darboties smilšu terapijas kabineti. Tā dēvēto „sajūtu istabu” ierīkoja Griškānu (Rēzeknes novada Sprūževas ciemā) un Ilzeskalna dārziņos. Istabas ir aprīkotas ar speciāliem galdiem ar siltām

Skolu reorganizācija: tagad Jaunstrūžāni

Jaunstrūžānu pamatskola kļūs par sākumskolu. Šajā mācību gadā Jaunstrūžānu pamatskolā Strūžānu ciemā gāja 47 skolēni, 34 no tiem apmeklē sākumskolas klases (no 1. līdz 6.), pārējie 13 – pamatskolas klases (7., 8. un 9. klasi). Tas nav