Multisensorās telpas — mūsdienīgs risinājums bērnu attīstībai

Cik neparasta un izzinoša pasaule ir mums apkārt! Atliek tikai paskatīties, saklausīt, izgaršot, izsmaržot vai sajust pieskārienā. Katra skaņa, krāsa, lieta rada neaizmirstamas sajūtas bērnā, protams, bet arī pieauguša cilvēka dzīvē. Sajūtas, kuras paturam ne tikai atmiņā, bet arī to rosināti radām jaunas – savās gleznās, dzejā, mūzikas skaņdarbos un citos radošos darbos.

Šādu mazu sevis, savu sajūtu un spēju izzinošu pasaules daļu Rēzeknes internātpamatskolas-attīstības centra (RIAC) profesionāļi nolēma izveidot bērniem ar īpašām vajadzībām. Pieejamu galvenokārt saviem audzēkņiem skolā ik brīdi, kad ir iespēja un vajadzība. Ideja pārauga projektā, kas tika aizsākts 2017. gada nogalē.

Šī gada janvārī RIAC noslēdzās ilgtermiņa (2017–2019) projekta «Esmu sajūtās un sirdī ar Latviju»otrais posms. Projekta vadību uzņēmās centra direktore Rita Zommere, savukārt koordinatora darbus – skolotāja un metodiķe Ilona Saule.

Projekta izstādes un īstenošanas procesā tika iesaistīti arī paši skolas audzēkņi. Projekta pirmajā posmā tika īstenots jauniešu iniciatīvas grupas projekts «Multisensorā Latvijas karte», kas guva finansiālu atbalstu ARPC «Zeimuļs» organizētajā konkursā. Rezultātā skolas teritorijā atbilstoši Latvijas ģeogrāfiskajām kontūrām tika ierīkota mobila sajūtu karte (t.i., kastes, kas pildītas ar dažādiem sajūtu un kustību prasmju attīstošiem dabas materiāliem – čiekuriem, sūnām, sienu, pupiņām, zīlēm, kastaņiem u.tml.), kas vēlajā rudenī uz ziemas un agra pavasara mēnešiem rada mājvietu RIAC telpās un pārtapa par sajūtu taku. Tā ir pieejama visiem interesentiem, sajust un izgaršot caur dabas materiālu aromātiem sevi kā dabas daļu.

Ilgtermiņa projekta 2. posma realizācijas laikā tika iekārtotas trīs multisensorās telpas RIAC skolēniem, pieaugušajiem un centra apmeklētājiem – mentālo (intelektuālo) prasmju attīstības veicināšanai, kustību un koordinācijas prasmju attīstīšanai mācību procesā un ārpusstundu laikā, kā arī relaksācijai, sevis izzināšanai un sakārtošanai, izmantojot speciālo aprīkojumu. Multisensoro telpu Dizaina projektu 2018. gada sagatavoja RIAC pastāvīgais sadarbības partneris – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Dizaina interjera programmas docētāji un studenti docentes Ainas Strodes vadībā.Savukārt mācību līdzekļu un speciālā aprīkojuma iegādei tika izmantoti finanšu līdzekļi (4000 eiro), kas piesaistīti no Rietumu bankas Labdarības fonda.Projekta īstenošanā iesaistījās arī individuālie atbalstītāji un brīvprātīgie.

30. janvārī notika šo telpuatklāšana, apmeklētājiem tika piedāvātas dažādas rosinošas un radošas aktivitātes. Protams, pasākuma centrā bija sākumskolas skolēni, kuru aizrautīgajai ieinteresētībai un dabīgajam priekam varēja sekot pārējie. Vispirms tika piedāvāta iespēja basām kājām izstaigāt «dabas taku». Skolas sociālā darbiniece Tatjana Iļjina, kura vadīja šo aktivitāti, uzskata, ka šo sajūtu taku ieteicams apmeklēt ne tikai bērniem ar īpašām vajadzībām, bet arī cilvēkiem ar noguruma un izdegšanas sindroma pazīmēm sevis sakārtošanai un harmonizēšanai. To noteikti lielā mērā var attiecināt arī uz relaksācijas telpas iespējām. Kā uzsver aktivitātes vadītāja, šajā telpā, kur ir radīts pārsteidzoši rosinošs gaismas un skaņas apvienojums, mazinās spriedze, palēninās iekšējais ritms un rodas miers un harmonija, uz kuru dabiski tiecas ikviens organisms, atgūstot domu un jūtu līdzsvaru.

Turpinot izzināt dažādas sajūtas, projekta koordinatore I. Saule aicināja apmeklētājus uz mentālo un kustību telpu. Šī projekta ietvaros tika iegādāti šobrīd aktuāli un ļoti nepieciešami bērnu vispārējai attīstībai gaismas galdi, kuri ir lielisks mācību un izklaides līdzeklis, un ar to palīdzību bērniem var iemācīt daudzas dažādas lietas viņam saistošā un interesentā veidā. Iespēja zīmēt smiltīs rada relaksējošu iedarbību gan prātam, gan garam un pamodina radošumu ikvienā.I. Saule uzskata, ka krāsaini akcenti, brīvs ideju lidojums un spēle atraisa tās kvalitātes cilvēkos, kuras ļauj smelties no dzīves visu pozitīvo.

Kustību telpā bērni varēja izpeldēties krāsainajā bumbiņu baseinā, izšūpoties šūpuļtīklā, darboties kopā ar mīkstajiem klučiem vai arī noslēpties teltī – vigvamā kādam vientulības brīdim. Nodarbībās un aktivitātēs, ko var organizēt šajās telpās, tiek veicināta bērnu attīstība caur rotaļu un spēli, bērni apgūst ļoti vajadzīgas sadarbības un līdzdarbošanās prasmes, kas savukārt veicinās viņu veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Vērojot apmeklētāju ieinteresētību un aktīvu dalību, sapratām, ka šī projekta ideja nes gandarījuma sajūtu un ka projektos esam uzsākuši sarūpēt bērniem ar īpašām vajadzībām tik ļoti lietderīgo un vajadzīgo iespēju kopumu, ar kuru palīdzību viņu vispārējai attīstībai būs vēl viena izaugsmes iespēja.

 2019.–2020. gadā turpināsies finansiālo līdzekļu piesaiste, lai projekta idejas varētu īstenot pilnā apmērā. Projekta vadītāja R. Zommere pateicas visiem, kas mums jau palīdzēja īstenot projekta pirmos soļus. Aicinām atsaukties brīvas gribas cilvēkus, organizācijas – labvēļus, sponsorus un cita veida atbalstītājus, iesaistīties mūsu uzsāktajā projektā. Būsim pateicīgi par jebkura veida atbalstu un palīdzību.

Ženija TRUSKOVSKA un Ilona SAULE

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk