«Māriņa» – Rēzeknē lielākā pirmsskolas izglītības iestāde

Ikvienam vecākam ir svarīgi, lai viņa mazulis pirmsskolas gaitas uzsāktu laikus, bet paši vecāki varētu atgriezties darbā. Diemžēl ne vienmēr tā notiek, jo ne visiem šādu iespēju pašvaldība spēj nodrošināt. Izskatot dažādas iespējas, kā, izmantojot pieejamos resursus, var atrisināt vietu trūkuma problēmu pirmsskolas izglītības iestādēs, Rēzeknes pilsētas pašvaldībā tika nolemts no šī gada 1. jūnija PII «Laimiņa» pievienot PII «Māriņa», vēl jo vairāk – abas iestādes izvietotas vienā teritorijā – Metālistu ielā 2 un 4.

Iestādes Metālistu ielā 2 vēsture ir visai interesanta. Vecākās paaudzes rēzeknieši atminas, ka ēkā Metālistu ielā 2 agrāk atradās rūpnīcas «Rebir» bērnudārzs Nr.15, pēc tā – «Strautiņš», kurš pārcēlās uz bērnudārzu Kosmonautu ielā. Bet vēlāk ēku pieskandināja 5. vidusskolas sākumskolas izglītojamo balsis. Sarūkot izglītojamo skaitam pilsētā, zuda nepieciešamība izmantot ēku. Zināmu laika periodu objekts bija atstāts novārtā, bet vēlāk tajā tika izvietota PII «­Laimiņa».

Tikai ieguvumi

2018. gada 24. aprīlī pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza līgumu par projekta «Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Metālistu ielā 2, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana» realizāciju, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu. Realizējot minēto projektu, ēka tika pilnībā renovēta, kā arī sakārtota infrastruktūra. Bet pats galvenais, pateicoties apvienotās PII «Māriņa» izveidei, ievērojami samazinājās rinda uz vietām pilsētas bērnudārzos. Tādējādi pirmsskolas vecuma bērniem palielinot iespējas saņemt šim vecumam atbilstošas izglītošanas un attīstības iespējas, bet viņu vecākiem – iespējas strādāt un iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs. Tāpat vienotas iestādes izveide ļāva samazināt administratīvos un saimnieciskos izdevumus un daudz racionālāk izmantot pašvaldības resursus.

Par rindām un savstarpējo sapratni

«Ņemot vērā pieprasījumu uz vietām bērnudārzos, šis projekts, apvienojot iestādes ar līdzīgām funkcijām, bija optimālais variants,» saka Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciāliste Natālija Ančupāne. Teikto papildina PII «Māriņa» vadītāja Anita Lāce: «Pagājušajā gadā sešās grupās bija 128 bērni, šogad klāt nākuši vēl 200 bērni.» Apvienotajā PII kopumā pašlaik ir 17 grupas: tika saglabātas sešas iepriekšējās un vēl atvērtas 11 jaunas, lai uzņemtu tajā skaitā arī mazos rēzekniešus, kuri dzimuši 2018. gadā.

Tā PII «Māriņa» ar 328 izglītojamajiem kļuvusi par lielāko bērnudārzu pilsētā. Bērnu skaita ziņā nākamais lielākais ir «Bitīte» (Dārzu ielā 62A) ar 10 grupām un 178 bērniem.Pašlaik pilsētas bērnudārzus kopumā apmeklē 1643 pirmsskolēni.

«Bērnudārza grupas ir nokomplektētas, bet rindā vēl joprojām gaida ļoti daudzi vecāki, kuru mazuļi dzimuši 2018. gadā,» saka A. Lāce. Zināms, ka PII izvēli primāri nosaka attālums no vecāku dzīves vai darba vietas. Viņa arī atzīst, ka vecākiem bieži vien ir maldīgs priekšstats par bērnudārzu pieprasījumu, viņiem šķiet, ka citiem bērni nedzimst vai arī tīšuprāt tiek atteikta mazuļa uzņemšana bērnudārzā. «Tā nav, regulāri notiek bērnudārzu vadītāju tikšanās un, tiklīdz kādā atbrīvojas vieta, par to tiek informēta Izglītības pārvalde un brīvā vieta tiek aizpildīta, ievērojot pašvaldības saistošo noteikumu prasības. Vecākus aicinu izturēties ar sapratni un atgādināt, ka Rēzeknē, tāpat kā citās pašvaldībās, vieta bērnudārzā (uzņemšana) tiek organizēta uz 1. septembri, nevis tad, kad vecākiem jāatgriežas darbā,» atzīmē N. Ančupāne.

Atbilst visiem standartiem

Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanas bērnudārzs atbilst Eiropas Savienības standartiem. Sakārtota fiziskā vide, iegādātas jaunas, bērniem pielāgotas mēbeles un aprīkojums. Katrā grupā ir drēbju un apavu kaltēšanas skapis. Bērnudārzā ir mūsdienīga drošības sistēma, uzstādītas videonovērošanas iekārtas. Savukārt nepiederošām personām iekļūt tajā neizdosies, jo visas ieejas ir aprīkotas ar elektronisko durvju kodu un atslēgu. Vēl jāmin, ka bērnudārzā ir mūsdienīga ventilācijas sistēma. «Rekuperators ir iekārta, kas telpās esošo gaisu izvada uz āru, taču saglabā siltumu, lai ienākošais gaiss uzreiz būtu atbilstošā temperatūrā,» par iekārtas darbības principu stāsta bērnudārza vadītāja A. Lāce. Lielisks ieguvums gan iestādes kolektīvam, gan audzēkņiem ir gaišās un plašās zāles: atsevišķi aktu zāle mūzikas nodarbībām un svinīgu pasākumu rīkošanai un zāle sportam ar atbilstošu aprīkojumu.

PII telpas ieguvušas mūsdienīgu un šādai iestādei atbilstošu īpašu vizuālo noformējumu. Mākslinieks, kurš tikai uzaicināts strādāt pie grupu interjera izveides, gādājis par vides praktiskumu, košumu un pievilcību. Iestādes pirmajā stāvā izvietotas grupas mazākiem bērniem, tajās ir atsevišķas telpas miegam un rotaļām.

Virtuvē uzstādīts mūsdienu prasībām atbilstošs aprīkojums – katli, plītis utt., ēdiens tiek gatavots abiem bērnudārza korpusiem. «Darbs ir vienots, neskatoties uz to, ka atrodamies divās ēkās,» saka PII vadītāja. Vasaras mēnešos darbs notiek tikai jaunajā korpusā, savukārt nodarbības un pastaigas – visā iestādes teritorijā, kurā ierīkots atsevišķs laukums futbolam, basketbolam, rotaļām. Jāatzīmē, ka «Māriņa» ir vienīgais bērnudārzs ar pandusu un lif­tu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ir speciāla ratiņu novietne.

Atšķirībā no citām PII, «Māriņas» veļas mājā nav profesionāla aprīkojuma, tādēļ nākotnē iecerēts kļūt autonomiem veļas mazgāšanas pakalpojumu ziņā un neizmatot šādu ārpakalpojumu.

Bērnudārzā izglītību var iegūt latviešu valodā, bet joprojām darbojas divas grupas mazākumtautību bērniem. Bet tā kā Ministru kabineta noteiktās pirmsskolas izglītības vadlīnijas nosaka, ka saziņas līdzeklis ikdienas mācību procesā, sākot no pusotra gada vecuma, ir latviešu valoda, šādu grupiņu turpmāk nebūs.

Bērnudārzā kolektīvā ir 36 tehniskie darbinieki, no tiem 17 – skolotāju palīgi, pedagoģiskais personāls – 30 darbinieki. Kā atzīst bērnudārza vadītāja Anita Lāce, galvenais jau nav ēka, bet gan tās saturs – cilvēki un notikumi.

Arita STAROVOITOVA

Aleksandra LEBEDA foto

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk