#MāciesMājās Rēzeknē: plusi un mīnusi

No 23. marta visās valsts skolās mācību process notiek attālināti, proti, mācības notiek mājās. Uzrunājām pilsētas skolu vadību, lai noskaidrotu, ar kādām problēmām nācies saskarties?

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas direktors Jānis Poplavskis:
– Mūsu rīcībā bija nedēļa, lai sagatavotos attālinātam mācību procesam. Vissvarīgākais lēmums bija par vienotas e-platformas izmantošanu. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija izmanto Microsoft Office 365 un programmu Teams. Svarīgi bija apzināt katra skolēna tehniskās iespējas darboties elektroniskajā vidē. Sniedzām atbalstu vairākiem skolēniem, piešķirot lietošanā ģimnāzijā pieejamo tehniku.

Katrs mācību priekšmeta skolotājs katrai klasei ir izveidojis «klases piezīmju grāmatiņu», kas dod iespēju ļoti operatīvi izvietot informāciju par mācību priekšmetu saturu, gūt atgriezenisko saiti, ievietot patstāvīgos darbus, kā arī skolotājiem ir iespēja operatīvi sniegt komentārus par izpildītajiem darbiem, kā arī «čatot» par aktualitātēm attiecīgajā mācību priekšmetā. Izmantojam arī «E-klasi» un WhatsApp. Kā e-mācību līdzekļus izmantojam soma.lv, uzdevumi.lv, zvaigzne.lv platformas.

Mācību process notiek atbilstoši esošajam stundu sarakstam. Attiecīgajā laikā visi pedagogi ir pieejami tiešsaistē, lai sniegtu nepieciešamo informāciju, organizētu diskusijas, sniegtu konsultācijas. Skolēni katru dienu veic ierakstus vienotā elektroniskajā vidē par to, kas izdarīts attiecīgajā dienā, kas veicies, kādi nepieciešami papildu darbi, uzlabojumi. Katrs pedagogs izmanto šo informāciju, lai koriģētu mācību procesu, vajadzības gadījumā sazinās ar skolēniem un vecākiem. Ģimnāzijā tiek pievērsta īpaša uzmanība pašvadīta mācību procesa organizēšanai.
Vismaz reizi nedēļā vai biežāk, pēc vajadzības, tiek organizētas tiešsaistes sanāksmes administrācijai un visiem pedagogiem, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem, tiek pārrunātas aktualitātes.


Pēc aptaujās saņemtās informācijas var secināt, ka šādam mācību procesam ir savas priekšrocības un trūkumi. Skolēni var brīvāk plānot laiku savam darbam, mācīties mācoties, sadarboties ar klasesbiedriem. Mācību procesa tempu katrs var pielāgot savām vajadzībām. Izpaliek tieša savstarpēja komunikācija starp skolēniem, starp skolēniem un pedagogiem, kas bieži vien apgrūtina darbu. Skolēniem un skolotājiem daudz laika jāpavada pie viedierīču ekrāniem, kas ir nogurdinoši, papildus jādomā par fiziskām aktivitātēm. Pedagogiem daudz papildus laika aizņem gatavošanās attālinātajam mācību procesam, tādējādi būtiski palielinot darba slodzi. Bieži vien zūd robeža starp privāto dzīvi un darbu.


Pēdējie augstie sasniegumi valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, kas notika tiešsaistē attālināti (divas 3. vietas zinātniski pētniecisko darbu konferencē, divas 2. un divas 3. vietas valsts ķī-mijas olimpiādē) parāda, ka pedagogu un skolēnu sadarbība ir ļoti veiks­mīga un pozitīva. Šādi organizēts mācību process ir pietiekami efektīvs, bet nevar aizstāt ierasto klātienes mācību procesu. Jebkurā gadījumā tā ir pozitīva pieredze, kas nākotnē varēs tikt izmantota efektīvākam un pozitīvākam mācību procesam.

Rēzeknes 2. vidusskolas ­direktora vietniece izglītības jomā Svetlana Meiere:

– Pirmkārt, esam sapratuši, ka organizēt mācību procesu bez personīgas saskarsmes ir ļoti grūti. Neviena tehnoloģija neaizvietos kontaktstundas, kurās skolotājs «jūt» audzēkni, var laikus at-nākt viņam palīgā. Skolēnu vecāki (pēc aptaujas rezultātiem) arī norāda, ka viņu atvases ir pieradušas tieši pie savu pedagogu skaidrojumiem, un pat piedāvātie videostundu fragmenti Youtube nespēj aizvietot mīļos skolotājus (īpaši sākumskolā).
Otrkārt, stipri sāp acis un mugura, jo tik daudz laika tiek pavadīts, skatoties monitorā, planšetdatora vai viedtālruņa ekrānā. Jāsagatavo katra mācību stunda tā, lai bērniem viss būtu skaidrs, jāpārbauda atgriezeniskā saite no katra bērna, jāatbild visiem, jā­sniedz telefoniskas konsultācijas – un tā no plkst. 8.00 līdz … (bieži vien šis process apstājas tikai krietni pēc pusnakts).
Treškārt, līdz galam nav skaidra zināšanu vērtēšanas sistēma karantīnas laikā, tāda, lai, kā saka, «vilks būtu paēdis un kaza dzīva». Tā ir datorprasmju vai vecāku zināšanu un uzcītības pār-baude? Nianšu ir ļoti daudz, tāpat kā jautājumu. Patlaban aktīvi meklējam risinājumu šim jautājumam.
Ceturtkārt, par spīti dažādu platformu un to iespēju pieejamībai, realitātē mēs nevaram organizēt mācību procesu tiešsaistē dažādu iemeslu dēļ (ne visiem audzēkņiem un skolotājiem mā-jās ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums, mikrofoni, ne visi tik labi prot strādāt ar tehniskajiem līdzekļiem, lai bez īpašas palīdzības pieslēgtos tiešsaistes stundām, un galvenais, ka ne visi bērni var noteiktā laikā «apmeklēt» stundu (te arī ir vesela virkne iemeslu).
Jāmin arī domas par izlaiduma klasēm: vai būs eksāmeni, kā tie norisināsies, kā palīdzēt audzēkņiem kvalitatīvi tiem sagatavoties ?
Manuprāt, arī vecākiem nav viegli, īpaši pašā sākumā. Pamēģiniet noturēt bērnu mājās visu dienu, turklāt vēl likt mācīties un plānot savu laiku. Mēs, protams, cenšamies viņus atbalstīt, kā vien varam, – veicām izmaiņas stundu sarakstā, lai vienmērīgāk sadalītu slodzi pa dienām, cenšamies ierobežot uzdevumu apjomu, piedāvājam konsultācijas.
Viegli šajā mēnesī neklājās arī Izglītības un zinātnes ministrijai, jo kaut kas līdzīgs Latvijas vēsturē ir pirmoreiz. Būtu taisnīgi norādīt, ka no ministrijas saņemam palīdzību un atbalstu daudzos jautājumos – instrukcijas, rekomendācijas, videostundas divos TV kanālos un portālā tavaklase.lv, metodiskos materiālus, tehnisko atbalstu. Mēs visi esošajā situācijā daudz ko mācāmies. Cerams, ka visu, ko būsim ieguvuši šajā sarežģītajā posmā, veiksmīgi lietosim arī turpmāk.

***

No 6. aprīļa darba dienās no plkst. 9.00 līdz 14.00 kanālā «ReTV» tiek pārraidītas mācību stundas 1.–4. klašu skolēniem, bet kanālā «Sportacentrs.com TV» no plkst. 9.00 līdz 17.00 – mācību stundas 5. un 6. klašu skolēniem. Tāpat izglītojošo projektu var skatīties vietnē www.tavaklase.lv. Izmantojiet šo iespēju, tādējādi mācīšanās procesu mājās padarot interesantāku!

Jolanta LEITĀNE, Rēzeknes Vēstnesis

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk