Ko apspriež pilsētā?

22. janvārī notika Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča šogad pirmā preses konference. Viņš atklāja plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem trīs pilsētā visplašāk apspriestās tēmas, proti: pašvaldības budžeta plānošanu, daudzdzīvokļu mājas būvēšanas ieceri Atbrīvošanas alejā 176, kā arī ietvju uzkopšanu pilsētas teritorijā.

Pašvaldības 2019. gada budžets

Pilsētas budžeta projekts jau izskatīts divos lasījumos. Plānots, ka galvenais dokuments, saskaņā ar kuru strādāsim visu gadu, tiks apstiprināts nākamnedēļ. Provizoriski budžeta ieņēmumu daļu veidos 46 milj. eiro, izdevumi – 60 milj. eiro.

Jānorāda, ka šogad aizņēmumi no Valsts kases vairāku vērienīgu projektu realizācijai var pārsniegt 50 milj. eiro. Kredītu pamatsummās un procentu maksājumos pilsētai būs jāatgriež 2,4 milj. eiro jeb 5,7 procenti no ieņēmumu pamatsummas. Nākotnē šis rādītājs nepārsniegs 8,5 procentus.

Olimpiskā centra būvprojektam ieplānoti 5,6 milj. eiro ar mērķi nodot objektu ekspluatācijā 2020. gadā. A. Bartaševičs pauž cerību, ka, darbā stājoties jaunai Saeimai, Rēzekne saņems solīto valsts dotāciju Olimpiskā centra būvniecībai 2,5 milj. eiro apmērā.

Kā pozitīvu tendenci pilsētas galva minēja spiediena samazināšanos sociālās palīdzības jomā. Par spīti tam, ka pieprasītāko pabalstu apjoms tika palielināts, klientu skaits krities, līdz ar to sociālās jomas budžets salīdzinājumā ar pagājušo gadu samazinājies par 124 tūkst. eiro. Domes priekšsēdētājs uzskata, ka šī tendence skaidrojama ar bezdarba līmeņa samazināšanos un to, ka Rēzeknē iedzīvotāju skaita sarukums nav tik straujš, kā iepriekšējos gados.

2019. gadā pašvaldība koncentrēs spēkus uz ES struktūrfondu līdz­finansēto projektu realizāciju: Atbrīvošanas alejas 155.A ēkas pārbūves pabeigšana; Maskavas, Varoņu, Noliktavu ielas rekonstrukcija utt. Plaši un vērienīgi darbi gaidāmi Kovšu ezera parka projektā. Paralēli tiks veikta arī Ezera un Brīvības ielas posma rekonstrukcija. Pašvaldība no savas puses maksimāli sagatavojusi starta laukumu minēto darbu uzsākšanai: laikus izpirka teritorijas, atbrīvoja tās no brikšņiem, nojauca nevajadzīgās būves.

Aktīvi turpinās 2. vidusskolas un Valsts 1. ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija. Domē cer, ka 2. vidusskolas audzēkņi varēs uzsākt jauno mācību gadu savas skolas sienās, savukārt ģimnāzijā tik ātri īstenot visu iecerēto neizdosies. 2019. gadā plānots uzsākt Surmoņina nama pārveidošanu par dienesta viesnīcu.

Par spīti tam, ka 2019. gadā pašvaldība iespēju robežās atteikusies no vērienīgu projektu realizācijas par pilsētas līdzekļiem, tiks pabeigta rekonstrukcija Vipingas un Ausekļa ielā, kā arī iesākti 6. vidusskolas stadiona sakārtošanas darbi.

Savukārt priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs pastāstīja, ka pēc iedzīvotāju lūguma pie 6. vidusskolas tiks ierīkota jauna, regulējama gājēju pāreja (arī par pašvaldības līdzekļiem – ap 260 tūkst. eiro). Iecerēta arī pamptreka, fitnesa un spēka vingrinājumu zonas izbūve Rēzeknes Kultūras un atpūtas parkā (vecās stāvvietas teritorijā pie Policijas ēkas).

Diemžēl nācās atteikties (vismaz uz kādu laiku) no ieceres par skeitparka atjaunošanu un paplašināšanu, jo finansējuma piešķiršanas noteikumi būtiski mainījušies. Atklāts paliek arī jautājums par to, vai būs kāds operators, kas vēlēsies uzstādīt karuseļus minētajā parkā.

Pārrobežu sadarbības programmā startē Krasta ielas un Ziemeļu mikrorajona skvēra daļas rekonstrukcijas projekti. Paralēli tam pašvaldība centīsies atjaunot asfalta segumu Atmodas ielā.

Būt vai nebūt jaunai mājai?

Dome saņēma vēstuli no Atbrīvošanas alejas 178. un 180. mājas iedzīvotājiem, kurā viņi pauž bažas par to, ka iecere par daudzstāvu dzīvojamās mājas būvniecību Atbrīvošanas alejā 176 ir pretrunā ar likumdošanas normām un ka projekts sagādās neērtības iedzīvotājiem (putekļi, ēna, troksnis u.tml.). Iedzīvotāji ir neapmierināti, ka dome neorganizēja šīs ieceres publisko apspriešanu.

Atbildi iedzīvotājiem sagatavoja domes Būvvalde, kas nekonstatēja nekādas pretrunas ar likumdošanas normām, turklāt šādos gadījumos nav paredzēts rīkot publisko apspriešanu. Zemesgabals pieder pašvaldībai, un pēc teritoriālā plānojuma tas paredzēts daudzdzīvokļu māju apbūvei. Priekšsēdētājs uzskata, ka iedzīvotāju satraukumam nav pamata un ka tie ir tikai pieņēmumi. Arhitekte Liene Līce telefoniskā sarunā skaļruņa režīmā ar Attīstības pārvaldes vadītāju Georgiju Orlovu teica, ka uztraukumam nav iemesla, viss tiks kārtīgi pārdomāts. Tiks būvēta pasīva jeb energoefektīva māja (visdrīzāk piecu stāvu, ar divām kāpņutelpām) ar modernu autostāvvietu, zaļo zonu un citu infrastruktūru. Runājot par atpūtas un aktīvās laika pavadīšanas vietām, Atbrīvošanas alejas 178. mājas pagalmā par pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks izbūvēts plašs laukums.

Patlaban projekts minimālā sastāvā vēl nav gatavs, kas savukārt nozīmē, ka pagaidām nav iemesla rīkot apspriešanu. Pirms būvdarbu uzsākšanas dome veiks analīzi par to, vai šīs mājas dzīvokļu nomu rēzeknieši varēs atļauties. Ja nē, dome atteiksies no šīs būvniecības ieceres. Pagaidām vēl nav līdz galam skaidrs, kādus kredītnosacījumus šajā programmā piedāvās Ekonomikas ministrija un vai tie būs izdevīgi pašvaldībām.

Tuvākajā laikā dome plāno arī veikt iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu, vai iedzīvotājiem vispār vajadzīgas papildu dzīvojamās platības.

Pašvaldība no savas puses uzskata, ka šāda projekta realizācija, ja labvēlīgi sakritīs visi to ietekmējošie faktori, ir ļoti svarīga. Piemēram, palielinās Latvijas armijas karavīru skaits tepat, uz vietas, un kaut kur jāizmitina viņu ģimenes. Darba devēji piesaista ārvalstu speciālistus un arī ir ieinteresēti nodrošināt viņiem dzīvojamo platību.

Koplietošanas teritoriju uzkopšana

A. Bartaševičs ir aktīvs sociālā tīkla Facebook lietotājs, tāpēc nevarēja nepamanīt rēzekniešu izvietotās bildes ar nekvalitatīvi sakoptām/no sniega neiztīrītām ietvēm. Tāpēc šīs nedēļas sākumā priekšsēdētājs kopā ar SIA «Clean R» izbraukāja pilsētas ielas, lai noteiktu uzņēmuma darbiniekiem konkrētus uzdevumus situācijas uzlabošanai. Pamatojoties uz Administratīvās inspekcijas noformētajiem protokoliem, tiks risināts jautājums par soda sankciju piemērošanu uzņēmumam.

Pašvaldības saistošie noteikumi pieprasa tīrīt ietves līdz bruģim, taču tas iespējams tikai vietās, kur ir labs asfalta segums. Pagaidām nevaram palielīties, ka Rēzeknē visas ielas ir sakārtotas. Tomēr pašlaik uzņēmuma darbinieki pārsvarā jau tikuši vaļā no ledus slāņa uz ietvēm.

Runājot par smilts un sāls maisījumu, priekšsēdētājs norādīja, ka ir svarīgi to lietot adekvātā daudzumā un nepieļaut slapjas «putras» veidošanos. Ja būs sauss, apavi tik ļoti necietīs no sāls.

Kā jau tika ziņots, pretendentiem uz pilsētas koplietošanas teritoriju uzkopšanas nodrošināšanu jaunās prasības būs stingrākas, pašvaldība arī ciešāk kontrolēs darbu izpildes kvalitāti. Arī teritoriju uzkopšanai paredzētā summa gadam palielinājusies, bet ne tāpēc, ka pakalpojums kļuvis dārgāks, bet gan tādēļ, ka uzkopjamā platība tagad ir lielāka. T.i., turpmāk dome gatava maksāt par pakalpojumu līdz 1 milj. eiro gadā.

A. Bartaševičs cer, ka konkursā piedalīsies vairāki pretendenti, tostarp SIA «Rēzeknes Namsaimnieks».

Priekšsēdētājs aicina rēzekniešus būt tikpat aktīviem un vairāk izmantot lapas «Sakārtosim Rēzekni!» iespējas tīklā Facebook, publicējot problemātisku vietu bildes, datumu un laiku (tas atvieglos informācijas pārbaudi), kā arī pievienojot savu ierosinājumu, lai situācija tiktu labota.

Jekaterina SMOLICKA

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk