Izsludināti jauni projekti un konkursi bērniem un jauniešiem

Radošo un vizuālās mākslas darbu konkurss «Veltījums Rēzeknei»

Rēzeknes pilsētas vizuālās mākslas un literatūras skolotāji sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi aicina Rēzeknes pilsētas skolu 5.–12. klašu skolēnus piedalīties radošo darbu un vizuālās mākslas darbu konkursā «Veltījums Rēzeknei», kas tiek organizēts ar mērķi veicināt jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni un interesi par dzimtās pilsētas skaistākajām vietām, kultūru, tradīcijām, apliecināt savu piederību pilsētai, stiprināt latvisko un latgalisko kultūridentitāti.

Konkursa noslēgums paredzēts 29. aprīlī Rēzeknes centrālajā bibliotēkā ar laureātu jaunrades darbu izstādi «Veltījums Rēzeknei» un koncertprogrammu. Ar Rēzeknes pilsētas domes finansiālu atbalstu plānots izdot 2020. gada kalendāru, iekļaujot tajā konkursa laureātu jaunrades darbus.

Aicinām līdz 15. martam iesniegt konkursam vizuālās mākslas darbus, kas veidoti jebkurā tehnikā A3 formātā. Darba priekšpusē labajā apakšējā stūrī piestiprināt vizītkarti 4×6 cm izmērā ar uzrakstu datorrakstā (fonts Times New Roman, burtu lielums 14) ar darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu, klasi, izglītības iestādi, pedagoga vārdu, uzvārdu. Darbs jāiesniedz Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas lietvedības kabinetā 1. stāvā, kā arī vizītkartē norādīto informāciju jānosūta uz e-pasta adresi sancta@inbox.lv, savukārt jaunrades darbu prozā vai dzejā «Veltījums Rēzeknei» (radošā darba apjoms 120–150 vārdu (fonts Times New Roman, burtu lielums tekstam 12, rindstarpas intervāls 1,5) jāiesūta uz e-pasta adresi anita.deksne@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, kā arī skolotāja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

Leposimies ar Rēzekni – pilsētu Latgales sirdī, veltot tai savus jaunrades darbus, paužot idejas, saglabājot un attīstot savu kultūru, valodu un tradīcijas! Konkursa nolikums pieejams mājaslapā www.rezekne.lv.

Par līdzfinansējumu jauniešu mazajiem biznesa projektiem

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde «Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs» («Zeimuļs») izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu mazajiem biznesa projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību, veicināt viņu karjeras un profesionālās izaugsmes attīstību Rēzeknes pilsētā, paaugstināt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū.

Projekta iesniedzēji: Rēzeknes pilsētā deklarēti jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem, Rēzeknes pilsētas teritorijā reģistrēti jaundibinātie individuālie komersanti un uzņēmumi.

Konkursa nolikums pieejams ARPC «Zeimuļs», Krasta ielā 31, 2. stāva 2.8. kab. katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 15.00. Projekta pieteikumus aicinām iesniegt līdz 23. martam (ieskaitot) ARPC «Zeimuļs» 2.8. kab. ar norādi «Jauniešu mazo biznesa projektu konkursam» vai nosūtīt pa pastu, adrese: ARPC, Krasta iela 31, Rēzeknē, LV-4600.

Piesakiet vakances vidusskolēnu darbam vasarā!

ARPC «Zeimuļs» aicina Rēzeknes reģiona uzņēmumus, iestādes, organizācijas sadarboties Rēzeknes pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programmā 2019. gadā un piedāvāt vasaras darba vakances vidusskolēniem.

Pašvaldības iestāde «Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs»skolēna projekta apstiprinājuma gadījumā slēgs sadarbības līgumu ar darba devēju un piešķirs finansējumu jauniešu minimālajam atalgojumam 4 kalendārajām nedēļām vasaras periodā (jūnijs – augusts) līdz 6 stundu darbadienai:

• finansējums tiks piešķirts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai minimālajai mēneša darba algai un minimālajai stundas tarifa likmei;

• ja nodarbinātības pasākuma organizators ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde vai bezpeļņas organizācija, tad VSAOI darba devēja obligātās iemaksas tiks piešķirtas papildu piešķirtajam finansējumam – jauniešu atalgojumam.

Rēzeknes pašvaldība vēlas sekmēt jauniešu vasaras darba iespējas tūrisma, kultūras, uzņēmējdarbības, neformālās izglītības, brīvā laika, sporta, veselības, vides, masu mediju, sociālo pakalpojumu un citās jomās Rēzeknes pašvaldībā.

Ja jūsu uzņēmums, iestāde, organizācija var piedāvāt konkrētas vasaras darba vakances vidusskolēniem, lūgums atsūtīt savu piedāvājumu līdz 23. martam uz e-pasta adresi arpc.jaunatne@rezekne.lv ar šādu informāciju: uzņēmuma/iestādes/organizācijas nosaukums; darba vakances nosaukums; vakanto vietu skaits; darba periods.

Par līdzfinansējumu nometņu organizēšanai vasaras brīvlaikā

ARPC «Zeimuļs» izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Konkursa mērķis ir attīstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu.

Projekta iesniedzēji: Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes, valsts un pašvaldības institūcijas, kā arī juridiskas un fiziskas personas, kas vēlas organizēt nometnes Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem.

Konkursa nolikums pieejams ARPC «Zeimuļs», Krasta ielā 31, 2. stāva 2.8.kab. katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 15.00. Projekta pieteikumus aicinām iesniegt līdz 23. martam vai nosūtīt pa pastu, adrese: ARPC, Krasta ielā 31, Rēzeknē, LV-4601.

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

ARPC «Zeimuļs» izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu mazajiem jaunatnes iniciatīvu projektiem. Konkursa mērķis ir atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.

Konkursa pamatkritēriji: jaunatnes iniciatīvu projekts realizē jauniešu kultūras, sporta, jaunatnes līdzdalības, karjeras veicināšanas, jauniešu neformālās izglītības, veselības, vides u.c. jauniešiem interesantus pasākumus, neformālās izglītības apmācības, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus; sekmē veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū un veicina jauniešiem draudzīgas vides attīstību Rēzeknes pilsētā.

Konkursa noteikumi pieejami ARPC «Zeimuļs», Rēzeknē, Krasta ielā 31, 2. stāva 2.8. kab. katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 15.00. Projekta pieteikumus aicinām iesniegt līdz 23. martam.

***

Papildus informācija: Eleonora Ivanova, ARPC jaunatnes lietu speciāliste, tālr. 646 22599, 26033202.

Sagatavoja Arita STAROVOITOVA

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk