Izglītības pārvaldes aktualitātes

Valstī tiek turpināta skolu tīkla sakārtošana un izglītības kvalitātes paaugstināšana. Par to, kā šie procesi norit Rēzeknes pilsētas pašvaldības izglītības ie­stādēs un vai tas ietekmēs izglītojamo vecākus, informē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings.

Būtība nemainās,
tikai nosaukums…

Ar 2019. gada 1. augustu, izpildot Izglītības likuma un tā grozījumu prasības, kā arī Ministru kabineta noteikumus par regulējumu vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai, Rēzeknes internātpamatskolai-attīstības centram tiks mainīts nosaukums uz «Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs». Jo saskaņā ar Izglītības likuma pārejas noteikumiem termins «internātskola» tiks izslēgts no šī likuma. Citiem vārdiem sakot, turpmāk izglītības iestāžu nosaukumos nebūs vārdu «speciālā» vai «internāts», savukārt šo izglītības iestāžu funkcijas un izglītības programmas nemainās, tās paliek tādas kā līdz šim un no valsts budžeta mērķdotācijas tiks turpināta speciālās pirmsskolas izglītības iestādes (PII) pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu finansēšana.

Līdztekus iepriekš minētajam ar 2020. gada 1. septembri arī Rēzeknes pilsētas speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei «Rūķītis» bērniem ar runas traucējumiem tiks mainīts nosaukums uz «Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «Rūķītis»», līdz tam brīdim uzturēšanas izdevumu, pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu finansēšana tiks turpināta no valsts budžeta saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem. Uz doto brīdi PII realizētās programmas paliek nemainīgas un nemainīsies līdz 2020. gada septembrim.

2. vidusskolas 1.–4. klases mācības turpinās citās telpās

Sakarā ar to, ka tuvākajā laikā Rēzeknes 2. vidusskolas piebūvē, kur pašlaik norit mācības sākumskolas klasēm, tiks uzsākti remontdarbi, no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim 1.–4. klašu skolēni ar attiecīgo personālu tiks pārvietoti uz Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes ēku N. Rancāna ielā 51A (Rēzeknes pareizticīgo kultūrizglītības centra ēka).

Par mācībām vakarskolā

Par bažām, ka saskaņā Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu prasībām, pilsētā tiks slēgta vakara maiņu vidusskola, izglītības pārvaldes vadītājs informēja, ka jebkura vidusskola (ja ir attiecīgs pašvaldības lēmums) ir tiesīga realizēt vakara un tālmācības programmas. Pašlaik to dara Rēzeknes 4. vidusskola un satraukumam nav pamata, jo izglītojamo skaits liecina, ka pieprasījums pēc šādas izglītības programmām ir, un 2019./2020. mācību gadā noteikts, ka Rēzeknes 4. vidusskolas 10. klasēs vispārējas vidējās izglītības programmās ir 3 paralēlklases ar izglītojamo skaitu vienā klasē 20–26 jaunieši. Pilsētā šī izglītības programma tiek realizēta, bet nav skolas ar nosaukumu «Vakarskola». «Mainot skolas tipu vai nosaukumu, skola netiek likvidēta,» uzsvēra A. Drelings.

Renovācija Valsts 1. ģimnāzijā un 2. vidusskolā

Ar mērķi uzlabot mācību vidi un infrastruktūru kvalitatīva un mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai 2018. gadā divās pilsētas vispārējās izglītības iestādēs tika iesākti vērienīgi remontdarbi. Pašlaik ģimnāzijā ir pabeigti visi iekšējie demontāžas darbi, kā arī pieguļošās teritorijas atbrīvošana: novākti vecie trenažieri, siltumnīcas konstrukcija un tiek gatavota platforma plānotajiem turpmākajiem iekšējiem un ārējiem darbiem.

Kas attiecas uz 2. vidusskolu, tad te ir nomainīti logi, izbetonētas grīdas, izlīdzinātas sienas un notiek siltināšanas darbi. Ēkā tiek montēta gan apkures sistēma, gan elektroinstalācijas un ūdensvadu montāžas un ierīkošanas darbi. Kopumā darbi tiek veikti saskaņā ar plānu.

Arita STAROVOITOVA

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk