Dome atbalstīs krievu valodu skolās

Lidija Ostapceva, Rēzeknes pilsētas domes deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos, portālā “Rēzeknes Vēstnesis”:
– Esam uz jaunā mācību gada sliekšņa. Tajā Latvijas izglītības sistēmā turpināsies jaunu reformu īstenošana, – runa ir gan par mācību procesu latviešu valodā visās skolās, gan par jauno kompetenču pieeju.

Nopietnākās pārmaiņas gaidāmas skolās, kas realizē nacionālo minoritāšu izglītības programmas, īpaši 1., 4. un klasē, – tās jau šogad mācīsies pēc jaunām programmām. Tiek ieviesti jauni mācību priekšmeti, piemēram, «Teātra māksla» 4.–6. klasē (2 stundas) un «Inženierzinības» 7.–9. klasē (1 stunda). Par 5 stundām vairāk atvēlēts svešvalodu apgūšanai vidusskolā un informātikai 4.–9. klasē, par 4 stundām vairāk – priekšmetam «Dizains un tehnoloģijas» un par 1 stundu vairāk – sportam visās klasēs.

No 1. septembra latviešu valodas un literatūras apgūšanai 1.–klasē klāt nāks vēl 3 stundas, 4.–6. klasē – divas stundas. Lai nodrošinātu visus šos jaunieviesumus, nepārsniedzot skolēnu kopējo slodzi, tiks samazināts krievu valodas un literatūras stundu skaits skolās, kas realizē nacionālo minoritāšu izglītības programmas. Tas ir visbēdīgākais. Dzimtās krievu valodas un literatūras stundu skaits tiek samazināts gandrīz uz pusi: 5–6 stundu vietā paliks tikai 3. Jāatgādina arī, ka 2000.–2003. gadā nacionālo minoritāšu programmas realizējošās skolās bija pa 7–8 dzimtās valodas
stundām nedēļā, vēlāk to samazināja uz 5 stundām, tagad – uz 3 stundām nedēļā! Tikai padomājiet: bērni, valodas nesēji, mācīsies krievu valodu ar tās sarežģīto gramatiku un bagāto literatūru, ko zina un lasa visā pasaulē, tikai 3 stundas nedēļā! Turklāt te runa ir ne tikai par valodas un literatūras zināšanām, bet arī par tikumības audzināšanu un nacionālo identitāti. Tikai tas, kurš pats apzinās savas saknes un pārzina dzimto valodu, ir spējīgs cienīt un vērtēt citas tautas kultūru. Daudznacionalitāte ir Latvijas, arī mūsu tautas bagātība.

Taču vienotība vēl nenozīmē vienādību. Daudzi no mums, kuri dzimuši un dzīvo Latvijā, ir pateicīgi liktenim par iespēju uzņemt sevī divu kultūru gara bagātību.

Nacionālo minoritāšu skolu audzēkņu vecāki un pedagogi ir neizpratnē par šo situāciju. Visas četras skolas, kas realizē nacionālo minoritāšu izglītības programmas mūsu pilsētā, vērsās pašvaldībā ar lūgumu piešķirt finansējumu fakultatīvo nodarbību nodrošināšanai krievu valodā un literatūrā – 2 stundas nedēļā katrai klasei, kas šogad uzsāk mācības pēc jaunas programmas.Jau 2017. gada rudenī pilsētas domes deputāti pauda bažas pēc IZM paziņojuma par to, ka gadā tiks uzsākta pakāpeniska pāreja uz mācību procesu latviešu valodā visās izglītības iestādēs, ieskaitot PII. Ja atceraties, toreiz dome organizēja vecāku aptauju nacionālo minoritāšu skolās un saņēma 1271 anketu. Vairums vecāku (83%) negatīvi novērtēja šo ministrijas iniciatīvu, 97% norādīja, ka tai būs negatīvas sekas, piemēram, grūtības mācībās, zināšanu kvalitātes pazemināšanās, nemaz nerunājot par psiholoģisko aspektu. Tad deputātu grupa atklātā vēstulē vērsās pie toreizējā izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska ar lūgumu saglabāt esošo bilingvālo mācību procesu. Atbilde netika saņemta.

2020. gada februārī vērsāmies pie izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas ar lūgumu saglabāt krievu valodas un literatūras stundu skaitu skolās, kurās tiek realizētas nacionālo minoritāšu programmas. Martā saņēmām atbildi, kas nekādā veidā nevarēja mūs apmierināt, – «tas tiek darīts jaunu reformu realizācijai».

Līdz ar to vairums Rēzeknes pilsētas domes deputātu uzskata par nepieciešamu atbalstīt skolu lūgumu un ar šī gada 1. septembri piešķirt finansējumu krievu valodas un literatūras fakultatīvajām nodarbībām 1., 4. un 7. klasē skolās, kas realizē nacionālo minoritāšu izglītības programmas. Ar katru mācību gadu šī summa palielināsies, jo klāt nāks nākamās klases pēc vecuma, bet tas ir ļoti svarīgi normālai skolēnu attīstībai. Šī ir investīcija mūsu bērnu nākotnē, tātad arī mūsu pilsētas veiksmīgajā attīstībā.

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk