Kategorija

Mūsu novads

Skolu reorganizācija: tagad Jaunstrūžāni

Jaunstrūžānu pamatskola kļūs par sākumskolu. Šajā mācību gadā Jaunstrūžānu pamatskolā Strūžānu ciemā gāja 47 skolēni, 34 no tiem apmeklē sākumskolas klases (no 1. līdz 6.), pārējie 13 – pamatskolas klases (7., 8. un 9. klasi). Tas nav

Novada bērnudārzi: kārtējās izmaiņas

Divi bērnudārzi Rēzeknes novadā, Bērzgalē un Ilzeskalnā, ir kļuvuši par Nautrēnu bērnudārza filiālēm. Par tādu lēmumu nobalsoja Rēzeknes novada domes deputātu vairākums. Pašlaik dārziņu Bērzgalē apmeklē ap 40 bērniem, Ilzeskalnā –

Skolu kļūst arvien mazāk

Jaunajā mācību gadā Rēzeknes novadā tika slēgta vēl viena skola, un šis process turpinās. Šajā septembrī mācības Rēzeknes novada skolās sākuši 1908 skolēni, 151 no tiem ir pirmklasnieki. Silmalas pagasta Tiskādu vidusskolai šis

Viļāni veiksmīgi sadarbojas ar Rēzekni

Būvvaldes pakalpojumus Viļānu novadam sniedz Rēzeknes būvvalde. Ir apmierināti gan domes speciālisti, gan novada iedzīvotāji: ir iespēja saņemt konsultāciju vai izziņu un iesniegt pieteikumu savās mājās. Iedzīvotāju pieņemšana notiek katra

Rēzeknes novada un Viļānu biznesa līderi

Kā kļūst skaidrs no uzņēmumu darbības pārskatiem par pagājušo gadu, šajā Latgales daļā stāvoklis bija labāks nekā valstī kopumā. Īpaši jāpiemin Viļānu novads. Ja valstī tika slēgts divreiz vairāk uzņēmumu nekā dibināts, tad Rēzeknes novadā

Jauns maršruts līdz Livonijas ordeņa pilij

Ceļš līdz Volkenbergas pilij Mākoņkalna virsotnē nonāks novada pašvaldības kontrolē. Rēzeknes novada domes deputāti pieņēma lēmumu iegādāties no četriem īpašniekiem gruntsgabalu ar nosaukumu „Rozes pils”, kas atrodas Mākoņkalna pagastā.

Kā esam pavadījuši vasaru

Viļānu novadā 30 jaunieši piedalījās jauniešu nodarbinātības programmā. Šovasar, kaut arī ar nelielu nokavēšanos karantīnas dēļ, atkal darbojusies jauniešu vasaras nodarbinātības programma, kas paredzēta skolu un tehnikumu

Sākas apkures sezona

Komunālais uzņēmums „Strūžānu Siltums” ir plusos, bet Viļānos meklē vadītāju  Komunālie uzņēmumi rezumē rezultātus par iepriekšējo apkures sezonu un gatavojas nākamajai. 2019. gadu „Strūžānu Siltumam” (Rēzeknes novads) izdevās pabeigt

Lipuškos slēdza bērnudārzu

Demogrāfiskā krīze sit augstu vilni. Pavisam nesen esam rakstījuši, ka Rēzeknes novadā pārdod vairs nevajadzīgu skolas ēku un ka L. Rancānes mākslas skola var palikt bez vecākajām klasēm. Droši vien tuvākajos gados novadā kļūs vēl mazāk