Aktualitātes izglītības nozarē

21. janvārī Rīgā notika republikas pilsētu pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju sanāksme, kurā piedalījās arī Rēzeknes Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings. Sanāksmes darba kārtībā bija vairāki būtiski jautājumi, kas nākotnē viennozīmīgi skars arī mūsu pilsētas izglītības iestādes, tāpēc lūdzām Drelinga kungu sniegt ieskatu gaidāmajās pārmaiņās un jauninājumos.

Speciālās izglītības tālākā attīstība

2018. gadā tika pieņemti vairāki valsts normatīvi dokumenti attiecībā uz speciālo izglītību valstī, kas paredz ar 2020. gada 1. septembri būtiskas izmaiņas gan pirmsskolas speciālajā izglītībā, gan speciālajā izglītībā skolās. Attiecīgi – tas skars arī dažas mūsu pilsētas speciālās izglītības iestādes, proti, SPII «Rūķītis» un Rēzeknes pamatskolu-attīstības centru. Kādas tad izmaiņas gaidāmas? A. Drelings norāda, ka SPII «Rūķītis» no 1. septembra vairs nebūs speciālā, bet gan vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde, tomēr tajā tiek plānots turpināt uzņemt grupās bērnus ar dažādām veselības problēmām. «Pastāv iespēja, ka valsts finansēs pedagogu darba samaksu normālā apmērā, lai mēs varētu ar šiem bērniem arī turpmāk nodarboties papildus. Saimnieciskās funkcijas gan jau sen uzņēmusies pašvaldība,» skaidro Izglītības pārvaldes vadītājs.

Kas attiecas uz Rēzeknes pamatskolu-attīstības centru, tad ar 1. septembri tur nedrīkstēs realizēt speciālās izglītības programmas, kas ir ar noteiktiem diagnožu kodiem. «Piemēram, bērniem ar runas traucējumiem, ar viegliem uzvedības traucējumiem u.c. problēmām, kur programmu kodi ir līdz 5.7. Paliks tikai programmas bērniem ar smagiem traucējumiem, piemēram, ar kodiem 5.8, 5.9. utt. Pēc likuma normām, tie bērni, kam šie traucējumi ir vieglākās formās, ir integrējami vispārizglītojošajās skolās, bet, saprotams, ka šo bērnu integrācijai būs diezgan lielas problēmas, jo arī Ministru kabineta noteikumi uzstāda zināmas prasības attiecībā uz atbalsta personālu, aprīkojumu, skolu pielāgošanu utt. Tāpēc sanāksmē mēs ļoti nopietni runājām par šo tēmu, notikušas sarunas arī ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM). Pašlaik esam vienojušies, ka varētu tikt piemērots pārejas periods – trīs gadi, kas ļautu mums vēl realizēt visas šajā izglītības iestādē esošās programmas bērniem ar speciālām vajadzībām, bet ar tādu atrunu, ka valsts finansēs tikai tās programmas (gan uzturēšanu, gan pedagogus), ko paredz likums, plus finansētu pilnā apmērā personālu, kas realizētu vieglākās speciālās izglītības programmas, bet pašvaldībai no savas puses būtu jāuzņemas finansiālais atbalsts šo programmu realizācijai jeb visi saimnieciskie izdevumi, kas arī nebūt nav mazas naudas summas. Rēzeknes pašvaldības vadība jau ir izteikusi piekrišanu, ka tas būtu tāds samērā pieņemams variants, ko mēs varētu atbalstīt. Tomēr paliek atklāts jautājums – kas būs, kad šis pārejas periods beigsies? Un kam īsti domāts šis periods: lai attīstītu izglītības iestādi un varētu turpināt darbu ar bērniem, kam nepieciešama šāda veida izglītība, vai arī lai trīs gadu laikā šo sistēmu likvidētu? Pagaidām nav īsti skaidrs. Tikmēr IZM skaidro, ka šis pārejas periods ir nepieciešams, lai sakārtotu speciālās izglītības sistēmu valstī un meklētu labākos risinājumus tās attīstībai.»

Skolu tīkla sakārtošana kontekstā ar administratīvi teritoriālo reformu

Visā valstī plaši tiek diskutēts gan par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu, gan par skolu tīkla sakārtošanu. Tiek pieņemti vairāki normatīvi dokumenti, informatīvi ziņojumi utt., arī Rēzeknē jau gandrīz divus gadus tiek aktīvi spriests par skolu tīkla optimizāciju. Kā norāda A. Drelings, pašlaik tiek gatavots un drīzumā tiks pieņemts lēmumprojekts par izglītības iestāžu sakārtošanas jautājumiem, kas skars lielāko daļu mūsu pilsētas skolu. «Domāju, nevienam nav noslēpums, ka tuvākajā nākotnē pašvaldības pārziņā funkcionēs trīs vidējās izglītības iestādes – Rēzeknes 2. vidusskola, Rēzeknes valsts 1. ģimnāzija un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, savukārt 3., 5., un 6. vidusskola tiks reorganizētas par pamatskolām. Jāatzīmē, ka reorganizācijas posmā visiem skolēniem, kas būs uzsākuši mācības 10., 11. un 12. klasēs, būs iespēja pabeigt izglītību minētajās skolās. Paredzams, ka 6. vidusskola, kurā šogad nav 10. klases, reorganizāciju pabeigs 2021. gadā, bet 5. un 3. vidusskola – 2022. gadā. Kas attiecas uz 4. vidusskolu, tur vēl pagaidām nav skaidrības, jo sākotnēji bija paredzēts skolas likvidācijas process, bet tā kā šajā skolā ir diezgan liels īpatsvars vakara un tālmācības programmu, tad mēs vēl meklējam labāko risinājumu, kā un kur pārvietot šīs programmas. Savukārt pamatskolas skolēniem tiks piedāvāta iespēja turpināt mācības jebkurā citā pilsētas skolā.» Tāda situācija iezīmējas Rēzeknē, bet, skatot kopumā, valstī ir ļoti daudz izglītības iestāžu, kas tiks pakļautas reorganizācijai vai pat likvidācijai, un Rēzeknes skolām šajā kontekstā nebūt nav sliktākā perspektīva.

Izmaiņas vidējā izglītībā

Atbilstoši dokumentam, kas saucas «Par vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu», IZM noteikusi kritērijus, uz kuriem jātiecas visām vidusskolām. «Dokumenta pamatā ir vairāki priekšnoteikumi, bet svarīgākais – izglītojamo un viņu vecāku vēlme iegūt tādu izglītību, kāda nepieciešama konkrētam bērnam. Jāsaka, ka ļoti daudzi izglītojamie vēlas mācīties tādās programmās un izvēlēties tādus programmu grozus, kas būs nepieciešami viņu tālākai attīstībai, izaugsmei, nākotnes profesijai, un to var izdarīt tikai tādā gadījumā, ja ir šāds piedāvājums, šāda grozu izvēle. Realitātē tādu mēs varam panākt tikai tad, ja skolā ir vairākas paralēlklases, tāpēc mums jāveido tādas skolas, kur ir vismaz trīs paralēlklases, kā arī moderna un atbilstoša mācību vide. Pašlaik Rēzeknē tiek veidotas divas tādas skolas – 2. vidusskola un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija. Paredzam, ka uz šo skolu bāzes mēs varēsim izveidot pamatīgu, «gruntīgu» izglītību, lai mūsu jaunieši būtu konkurētspējīgi izglītības un darba tirgū.»

Skaidrs ir viens: notiek reforma pēc reformas, mainās ministrs pēc ministra, bet jautājumu šajā nozarē pagaidām ir vairāk nekā atbilžu, tāpēc, kā saka, – dzīvosim, redzēsim!

Jolanta LEITĀNE

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk