Pirmsskolas izglītības iestāžu darbs ārkārtējā situācijā

Iepriekšējā mūsu izdevuma numurā skaidrojām un vēstījām, kā šajā saspringtajā un izaicinājumiem pilnajā laikā norit darbs skolās un attālinātās mācības. Šoreiz aplūkosim, kā veicas mūsu mazākajiem rēzekniešiem un viņu pieskatītājiem, proti, pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm.

Līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī virkni ierobežojumu un papildu drošības noteikumi jāievēro arī visām pirmsskolas izglītības iestādēm. Tajā pašā laikā ar valdības rīkojumu tām jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai vecāki, kuriem nav citu iespēju atrisināt bērna pieskatīšanas jautājumu un kuru bērni ir veseli, kā arī pēdējā laikā nav bijuši nedz ārzemēs, nedz kontaktā ar kādu «Covid-19» slimnieku, varētu turpināt apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi jeb, kā saka tautā, dārziņu.

Latvijas Pašvaldību savienības apkopotā informācija liecina, ka bērnudārzu apmeklējums visā Latvijas teritorijā ārkārtējās situācijas laikā ir būtiski samazinājies, sasniedzot vidēji 7 procentu robežu. Arī Rēzeknes bērnudārzi ir krietni mazāk noslogoti, tajos pašlaik darbojas viena līdz trīs dežūrgrupas. Kā pastāstīja Izglītības pārvaldes pirmsskolas ie­stāžu speciāliste Natālija Ančupāne, mūsu bērnudārzos tiek nodrošināta pastiprināta telpu un virsmu dezinfekcija, kā arī citi drošības pasākumi, lai iestādes varētu turpināt darbu, neapdraudot ne bērnus, ne pedagogus. «Ņemot vērā valdības izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot «Covid-19» koronavīrusa izplatību, lielākā daļa pirmsskolas izglītības iestāžu organizē darbu dežūrgrupās vai mazākās grupās. Kā liecina izglītības pārvaldes apkopoties dati, Rēzeknes pilsētā marta pēdējā nedēļā bērnudārzus apmeklē vidēji 10% bērnu no kopējā bērnu skaita – 1648. Strādā 28 dežūrgrupas no 87 pirmsskolas grupu kopskaita. Izglītības pārvalde nepārtraukti veic bērnu skaita monitoringu, lai pieņemtu datos balstītus lēmumus.

Bērnudārzi savu darbu organizē gan klātienē, gan attālināti, nodrošinot saziņu ar bērnu vecākiem gan telefoniski, gan e-pastā. Jautājumu gadījumā vecāki aicināti sazināties pa tālruni ar savas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju vai grupas audzinātāju par jebkuru neskaidru situāciju. Vecāki ārkārtas situācijā izturas ļoti atbildīgi un izvēlas savus bērnus pieskatīt mājās. Mēs apzināmies, ka savus bērnus uz iestādi ved tie vecāki, kas patiešām nevar nodrošināt pieskatīšanu mājās, jo dodas uz darbu: tie ir medicīnas un sociālie darbinieki, robežsargi, policisti, pārdevēji.

Atgādinām un aicinām vecākus izskatīt arī citas bērnu pieskatīšanas alternatīvas, un pirmsskolas izglītības iestādi izvēlēties tikai tajos gadījumos, kad ģimenei nav citu iespēju. Vienlaikus atgādinām, ka, apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā – katru pirmdienu – jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši vīrusa skartās teritorijas, nav bijis kontaktā ar saslimušajiem vai kontaktpersonām, kā arī vecākiem nav iespēju nodrošināt bērna pieskatīšanu. Iestādē tiek uzņemti tikai veseli bērni. Visās izglītības iestādēs tiek veikta pastiprināta telpu un inventāra dezinfekcija, ir izstrādāta kārtība par ie­stāžu darbu ārkārtas situācijā, kuru mēs ievērojam un pieprasām ievērot arī vecākus.

Skolotāji nodrošina pedagoģisku un metodisku atbalstu saviem bērniem attālināti. Izglītības iestādēs ir izstrādāta kārtība, kādā tiek organizētas mācības attālināti, izmantojot WhatsApp, tālruni, izveidotos grupu e-pastus u.c. «

Lai precīzāk izprastu esošo situāciju, uzrunājām arī dažus pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus, lai viņi komentē savas iestādes darbību un apmeklētību, kā arī pastāsta, ar kādām grūtībām saskaras šajā laikā.

PII «Auseklītis» vadītāja Ilona Zaharkeviča:

– Pašlaik bērnudārzā darbojas 4 dežūrgrupas, bērnu skaits katrā ir ap 9. Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas kopējais bērnu skaits svārstās no 42 līdz 36. Vecāki zvana un interesējas, kas būs pēc Lieldienām, acīmredzot, ilgāk vairs nevarēs pieskatīt bērnus mājās.

Ir noteikta attālināta mācību procesa kārtība tiem bērniem, kuri pašlaik neapmeklē bērnudārzu. Mūsu mājaslapas auseklitis.rezeknesip.lv sadaļā «Vecākiem aktuāli» var atrast daudz informatīvu materiālu, video, speciālistu ieteikumus utt., lai vecākiem būtu iespēja vieglāk pašiem padarboties ar bērniem mājās. Mūsu metodiķe katru dienu papildina šos materiālus ar aktuālu un noderīgu informāciju.

Bērniem, kas pašlaik apmeklē iestādi, ikdienas ritms faktiski nav mainījies, viss notiek kā parasti: pastaigas ārā, rotaļas, sporta nodarbības. Stingri ievērojam visas epidemioloģiskās prasības un drošības pasākumus – telpas regulāri vēdinām un dezinficējam. Arī bērni rokas un sejas mazgā daudz biežāk kā ierasts. Pirmsskolas izglītības un skolu māsa katru dienu visas telpas apstrādā ar baktericīdu lampu, regulāri seko bērnu un darbinieku veselības stāvoklim, gan vecāki, gan darbinieki parakstās, ka ir veseli un nav kontaktējušies ar slimniekiem.

Jāatzīmē, ka katrai grupai ir savs vecāku un skolotāja WhatsApp čats, kur skolotājs ir atbildīgs par atgriezenisko saiti ar vecākiem un aktuālās informācijas nodošanu.

PII «Rotaļa» vadītājs Anatolijs Bilinskis:

– PII «Rotaļa» ārkārtējā situācijā rīkojas atbilstoši Ministru kabineta, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Slimību Profilakses un kontroles centra, kā arī citu dienestu noteiktajam par rīcību ārkārtējā situācijā. Tiek pildīti Rēzeknes pilsētas pašvaldības un Izglītības pārvaldes rīkojumi un ieteikumi. Ar mums elektroniski sakarus uztur Izglītības pārvaldes vadītājs A. Drelings, pirmsskolas izglītības iestāžu speciāliste N. Ančupāne un citi darbinieki.

Izglītības iestādē izveidotas 3 dežūrgrupas. No 16. marta grupas apmeklē vidēji 12–13 izglītojamie. Meklējam risinājumus, lai nodrošinātu optimālu izglītības iestādes darbu. Izglītības iestādes metodiķe Vija Andžāne, sadarbojoties ar skolotājiem, izstrādāja ieteikumus vecākiem darbā ar bērniem mājās. Apkopotas internetvietnes, kur vecāki var atrast ieteikumus darbam ar bērniem. Skolotāji slēgtajās saziņas vietnēs ar vecākiem izsūta uzdevumus, darba lapas un citus materiālus, ir atgriezeniskā saite. Šāda apmācības forma sevišķi aktuāla sagatavošanas grupas bērniem un viņu vecākiem. Arī logopēde Irēna Saule iesaistās darbā. Lai nodrošinātu optimālu dežūrgrupu darbu, piedāvājam gan pedagogiem, gan tehniskajiem darbiniekiem izmantot daļu ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma. Darbinieki izprot situāciju un, savstarpēji vienojoties ar vadību, izmanto šo iespēju. Būsim optimisti un strādāsim!

PII «Māriņa» vadītāja Anna Lāce:

– PII «Māriņa» ir divi korpusi – vienā no tiem pašlaik darbojas divas dežūrgrupas, otrā – viena. Kopā bērnudārzu šonedēļ apmeklē apmēram 18 bērni, bet šim skaitlim ir tendence pieaugt, jo katru dienu nāk klāt 1–2 bērni. Cenšamies plānot darbu tā, lai vienā grupā nebūtu vairāk par 10 bērniem, kaut gan Ministru kabinets nosaka, ka drīkst būt līdz 15. 

Ir zināma kārtība, ka šajā laikā apmeklēt bērnudārzu drīkst tikai pilnīgi veseli bērni, kuriem nav ne iesnu, ne klepus, bērna veselības stāvokli apliecina ārstu zīmes. Tā tas ir bijis faktiski vienmēr, bet pašlaik uz to ir īpašs uzsvars, jo jābūt maksimāli piesardzīgiem. Vecāki katru rītu parakstās un apliecina, ka viņu bērni nav bijuši kontaktā ar «Covid-19» slimajiem.

Vecākiem garderobēs esam nodrošinājuši roku dezinfekcijas līdzekļus. Bērni tiek ievesti iestādē tikai caur dežūrgrupas durvīm, pa citām telpām neviens nestaigā. Nepiederošām personām ieeja iestādē ir aizliegta, visa veida komunikācija ar bērnudārza administrāciju notiek tikai pa tālruni un caur e-pastu. Par to arī brīdinām iepriekš, esam izlikuši paziņojumu uz vārtiem visiem redzamā vietā.

Kas attiecas uz pedagogiem, tad daļa pašlaik ir atvaļinājumos, vēl daļa uz slimības lapām (ar dažādām ikdienišķām saslimšanām un veselības problēmām). Esam kolektīvā pārrunājuši esošo situāciju, skaidrs, ka visiem jābūt gataviem strādāt vasarā un pielāgoties šai nestandarta situācijai, kas mūs visus ir piemeklējusi. Tāpēc novēlu visiem būt pacietīgiem, saglabāt iekšējo mieru un galvenais – būt veseliem!

***

Rezumējot gribas teikt, ka vecākiem vajadzētu ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību šajā ārkārtējās situācijas laikā vest bērnu uz bērnudārzu. Ja tomēr pilnīgi nav citu alternatīvu, tad vecāku pienākums ir stingri ievērot pirmsskolas izglītības iestādēs noteikto kārtību, kā arī nekavējoties ziņot par kaut kādām aizdomīgām izmaiņām bērna vai viņa ģimenes locekļa veselības stāvoklī. Tajā pašā laikā gribu atgādināt ikvienam rēzeknietim, ka par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildība vai pat kriminālatbildība. Atbildība iestājas arī par ierobežojumu pārkāpšanu, kas saistīti ar valstī izsludinātu ārkārtējo situāciju. Tāpēc būsim atbildīgi, nepakļausim riskam ne sevi, ne apkārtējos un izvērtēsim mūsu ikdienas paradumus, lai pēc iespējas vairāk laika pavadītu mājās ar saviem mīļajiem un drošībā. Esiet veseli!

Jolanta LEITĀNE

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk