Aizvadīts jauniešu forums «Iedvesmo Rēzekni»

25. janvārī ARPC «Zeimuļs» jau sesto gadu pēc kārtas notika Rēzeknes pilsētas jauniešu forums «Iedvesmo Rēzekni», kas pulcēja jauniešus, jauniešu iedvesmotājus, jauniešu virzītājspēkus, iniciatīvu projektu īstenotājus un nometņu vadītājus un organizatorus, kā arī citas jaunatnes jomā iesaistītās puses, lai kopīgi atskatītos uz padarītajiem darbiem Rēzeknē 2018. gadā, kā arī piešķirtu goda nominācijas.

Forumu atklāja ARPC «Zeimuļs» vadītāja Jevgenija Kušča un Rēzeknes Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings. Pasākumu vadīja pilsētas Jauniešu domes dalībnieki Simona Kaupuža un Renāte Kupcova.

Foruma gaitā jaunatnes projektu īstenotāji un nometņu organizatori klātesošos iepazīstināja ar savu iniciatīvas projektu norisi un rezultātiem. 2018. gadā iniciatīvu projektiem tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums – 4270 eiro un īstenoti 35 iniciatīvu projekti. Pašvaldības pieejamais līdzfinansējums nometņu organizēšanai 2018. gadā bija 18 500 eiro un tika īstenotas 16 nometnes Rēzeknes pilsētas bērniem. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs un Eiropas asociācija «Pasaule – mūsu mājās» iepazīstināja klātesošos ar starptautiskiem projektiem, nometnēm un apmācībām programmā «Erasmus+».

Pasākumā klātesošie tika iepazīstināti ar realizētajiem iniciatīvu projektiem un nometnēm, šogad tos vērtēja žūrija: Izglītības pārvaldes vadītājs A. Drelings, pilsētas domes Attīstības pārvaldes vecākais projektu vadītājs Imants Mekša, pašvaldības aģentūras «Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs» direktores vietniece Kristīne Kokoreviča, SIA «ALAAS»izpilddirektors Jurijs Petkevičs. Nominantu apbalvošanu bagātināja pilsētas Jauniešu domes aktīviste Elizabete Gaile ar muzikālu priekšnesumu un ARPC pulciņa «Mūsdienu dejas» meitenes (skolotāja Anna Zmeikina), deju kolektīvs «Soul Call» ar deju priekšnesumiem (vadītāja Karīna Kraine), Rēzeknes 2. vidusskolas audzēkne Diāna Dvoračeka ar lielisko dziesmu un «Zeimuļs» interešu izglītības sporta deju pulciņa audzēkņi Adriāna un Jānis (vadītāja Ilona Kalniņa).

Foruma noslēgumā «Zeimuļs» vadītāja J. Kušča un žūrijas pārstāvji pasniedza balvas piecās nominācijās, kurām pretendentus bija pieteikušas gan mācību iestādes, gan arī organizācijas, jaunieši un vecāki. Kandidāti tika vērtēti atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem.

Goda nomināciju «Rēzeknes pilsētas jauniešu iedvesmotājs» ieguva Gunita Ozoliņa. Nomināciju «Rēzeknes pilsētas jauniešu virzītājspēks» – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Audzēkņu padome. Nominācija «Labākā nometne Rēzeknes pilsētas bērniem» piešķirta nometnei «Lai skan!» (tās vadītāja Veneranda Škrjaba). Savukārt nominācijai «Labākais iniciatīvu projekts Rēzeknē 2018»tika izvirzītas 8 iniciatīvas, bet piešķirta tā tika Rēzeknes Sākumskolas projektam «Latvija 100 garšās». Pieteicējs par šo iniciatīvu projektu rakstīja, ka tas varētu kļūt par jaunu skaistu tradīciju Rēzeknes pilsētā un arī žūrija vienbalsīgi izvēlējas šo projektu goda nominācijai, jo varēja vērot, cik projekta dalībnieki ir lepni par savu veiksmīgi realizētu ieceri. Goda nominācija «Rēzeknes pilsētas gada iedvesma» tika piešķirta Elizabetei Gailei.

Forumā redzētajos realizētajos projektos pārliecinājāmies, ka jaunieši Rēzeknē ir radošām iecerēm bagāti, mērķtiecīgi un talantīgi, kuru idejas tiek īstenotas, attīstītas un pilnveidotas jau sesto gadu. Foruma formāts šogad bija citādāks, – nebija uzstāšanās un prezentēšanas no skatuves, tā vietā – radošas aktivitātes un uzdevumi. Uz forumu tika aicināti gan pilsētas bērnu vecāki, gan skolotāji ar jauniešiem, lai foruma laikā varētu smelties jaunas idejas. Projektu konkursi sāksies jau martā, un nometņu vadītāji un jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem tiek aicināti aktīvi piedalīties projektu rakstīšanā un realizēšanā.

Forums noslēdzās ar salūtu un diskotēku jauniešiem. Pateicība foruma žūrijai, pilsētas Jauniešu domei un pasākuma vadītājiem. Paldies arī visiem foruma dalībniekiem, kuru šogad bija pāri par 200! Paldies vēlamies teikt arī nometņu un iniciatīvas projektu vadītājiem, konsultantiem, skolotājiem, direktoru vietniekiem un organizētājiem par realizētajām idejām un pilsētas domei par atbalstu to īstenošanā. Jūs esat Rēzeknes pilsētas virzītājspēki un iedvesmotāji! Vēlam jums arī turpmāk darīt un radīt brīnumus, kā arī smelties jaunas idejas nākamajiem projektiem!

Eleonora IVANOVA

Atstāj komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Portāls izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos sīkfailus Piekrītu Lasīt vairāk