Vīru kora «Graidi» augstais sniegums

0
475

2.un 3. jūnijā Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika koru konkursa pusfināli, kuros par iespēju startēt koru konkursa «Dziesmu kari» finālā sacentās 57 kori. Saskaņā ar žūrijas lēmumu dalībai tajā izvirzīti 34 kori, tajā skaitā Rēzeknes vīru koris «Graidi» (vad. Jānis Mežinskis).

Koru konkursa pusfinālā piedalījās 20 jauktie kori, 6 vīru kori un 8 sieviešu kori. Pusfinālistus vērtēja diriģenti Māris Sirmais, Sigvards Kļava, Andris Veismanis, Jānis Erenštreits un komponists Rihards Dubra. Jāatzīmē, ka vīru koris «Graidi» (diriģents J. Mežinskis) koru konkursa pusfinālā ieguva trešo augstāko vērtējumu, apsteidzot Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra «Ritums» vīru kori «Tēvzeme» (diriģents Tālvaldis Gulbis) un Latvijas Universitātes vīru kori «Dziedonis» (diriģents Uldis Kokars).

Līdz šim tik augsts novērtējums – pirmā vieta vīru koru grupā XXII Latvijas Vispārējos Dziesmu svētkos 1998. gadā bija Rēzeknes rajona vīru korim «Olūts» (diriģents Jānis Grudulis).

Koru konkursa fināls «Dziesmu kari» notiks 30. jūnijā Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Finālā korus vērtēs starptautiska žūrija – diriģenti Mārtiņš Ozoliņš un Sigvards Kļava, komponisti Selga Mence un Uģis Prauliņš, kā arī komponists un diriģents Vaclovs Augstins (Lietuva), diriģents Kari Turunens (Igaunija). Kopumā dalībai «Dziesmu karos» izvirzīti 39 kori – tiks noskaidroti labākie Latvijas amatierkori jaukto, vīru, sievu un senioru koru grupā. Senioru grupā sacentīsies 5 kori, kuri dalībai finālam tika izvirzīti uzreiz pēc skašu rezultātiem.

Priecājamies un turam īkšķus par savējiem.

Sagatavoja
Arita STAROVOITOVA

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.