«Vēstures mirkļu pietura»

0
249

Rēzekne vienmēr bijusi slavena ar saviem māksliniekiem

10.aprīlī notika tradicionālā «Vēstures mirkļu pietura», šoreiz Rēzeknes Mākslas namā un bija veltīta tematam «Rēzeknes mākslinieku kopa 20. gs. 30. gados». Ielūkoties, izzināt un sajust pagājušā gadsimta Rēzeknes mākslas gaisotni palīdzēja mākslas vēsturniece, zinātniece Irēna Vilčuka un Mākslas nama gide Ināra Jackovska.

Ja tēlaini iedomātos Latvijas glezniecības vēsturi kā galeriju, tad viena glezna tajā sauktos «Rēzeknes mākslinieku kopa». Rēzekne vienmēr bijusi slavena ar saviem māksliniekiem un mākslas pasākumiem – plenēriem, izstādēm, koncertiem un festivāliem. Mūsu pilsēta ir viena no retajām valstī, kur mākslas izglītību var apgūt trīs līmeņos: Bērnu mākslas skolā, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā un Latvijas mākslas akadēmijas Latgales filiālē.

«Latgales mākslinieku kopa 30. gados bija populārākā Latvijā, bet Rēzeknē bija viens no izcilākajiem mākslas centriem. Un tā tas ir arī mūsdienās,» norāda Irēna Vilčuka. Latgales un Latvijas glezniecības vēsturē Rēzeknes mākslinieku kopa sevi pieteica 1936. gadā (norisinājās 4. mākslas izstāde). Kopas kodolu veidoja rēzeknietis Francisks Varslavāns un gleznotāji, kas bija dzimuši Latgalē un te atklājuši savus talantus – Vitālijs Kalvāns, Leons Tomašickis, Arkādijs Naišloss, Arvīds Zirnis, kā arī tie, kam Latgale saistījās ar darba vietu – Jānis Gailis, Nikolajs Breikšs, Alberts Filka. Zemgalē dzimušajam Arvīdam Eglem mākslinieciskās dotības uzplauka tieši Rēzeknē, kur viņa ģimene apmetās Pirmā pasaules kara laikā. Arvīds Egle (mazpilsētas ainavu un sadzīves žanra gleznotājs un viens no zīmīgākajiem sociālistiskā reālisma metodes īstenotājiem latviešu glezniecībā), pēckara laikā strādājot Latvijas Mākslas akadēmijā par zīmēšanas katedras vadītāju, atzina ka tieši F. Varslavāns un A. Filka bija skolotāji, kuri izveidoja viņa personību.

Māksliniekus vienoja savstarpēja draudzība un kopīgs mērķis – pārvērst zaļo pakalnu pilsētu Rēzekni par Latgales kultūras galvaspilsētu, regulāri rīkojot kvalitatīvas izstādes, aktīvi darbojoties teātrī un turpinot pedagoģisko darbību. «Pasaulē ir tikai divas skaistas pilsētas – Parīze un Rēzekne,» reiz teicis Francisks Varslavāns, tādējādi ar savu vadīto mākslinieku kopu cenšoties dzimto pilsētu darīt kultūrā vēl bagātāku. Mākslinieku kopai bija liela nozīme vietējo izstāžu rīkošanā, kā arī perifēro muzeju veidošanā, jo šie mākslinieki kļuva par mākslas dzīves rosinātājiem un tuvināja mākslu plašākam ļaužu lokam, rīkojot izstādes Rēzeknē, Abrenē, Balvos, Kārsavā, Daugavpilī, Ludzā un Rīgā. Līdz 1940. gadam Rēzeknē notika sešas izstādes un pozitīvas atsauksmes par tām varēja lasīt arī galvaspilsētas preses lappusēs.

Diemžēl Rēzeknes mākslinieku kopas darbības laiks nebija ilgs. To izjauca lielie vēsturiskie notikumi pagājušā gadsimta 40. gados, bet gleznotāju darbi palika un šodien daļa no tiem aplūkojama Rēzeknes Mākslas namā.

Tradicionālajā «Vēstures mirkļu pieturā», kas norisinājās netradicionālā vietā, varēja ne tikai iziet pa Mākslas nama greznajām zālēm, aplūkot vecmeistaru gleznas un klausīties stāstījumu par Rēzeknes māksliniekiem, bet arī uzzināt interesantus vēsturiskus faktus. To, ka tieši Rēzeknē 1910. gadā notika plaša lauksaimniecības sasniegumu izstāde, kurā iekļāvās atsevišķa tautas mākslas un etnogrāfijas ekspozīcija. Un šī izstāde 50. gadu publikācijās tikusi dēvēta par pirmo novada mākslas skati. Aplūkojamas bija arī neparastās 30. gadu pašu mākslinieku fotogrāfijas, kuri pēc laikabiedru atmiņām izskatījušies kā lepni kungi ar hūtēm galvā. Piemēram, Francisks Varslavāns vēlējies līdzināties padomju dzejniekam Vladimiram Majakovskim, bet Franciska brālis Antons Varslavāns, kuram bija liela nozīme teātra attīstībā, bijis arī modes mākslinieks. Zīmīgi, ka visas šīs apdāvinātās un interesantās personības padomju laikos bija Nopelniem bagātie mākslinieki (izņemot V. Kalvānu).

Zināms, ka 30. gados dzīve nebija salda, valdīja liela nabadzība. Un visi šie mākslinieki, izcilie meistari un personības patiešām zināja, kas ir trūkums. Bet palīdzējuši sapņi par lielo mākslu. F. Varslavāns par bērnības atmiņām stāstījis, ka ziemā, mātei neredzot, basām kājām skrējis uz ezeru slidot. Savukārt V. Kalvāna laikabiedri stāstījuši, ka pabeidzot Mākslas akadēmiju viņa diplomdarbu it kā esot iegādājies Kārlis Ulmanis, pa 600 vai 800 latiem (summas apmērs dažādos avotos atšķiras), un Vitālijs par šo naudu esot nopircis motociklu. Par ko viņa brālēns teicis: «Zīmuļa nav i kurpes bez zolēm, a šis motociklu pērk!»

Zīmīgi, ka vēl būdami ģimnāzisti šie talantīgie jaunieši prātoja, ka jāstrādā tā, lai cilvēki slavētu mūsu darbus, nevis mūs. Pasākumā Irēna Viļčuka lasīja fragmentus no literāri-mākslinieciskā žurnāla «Ideals», kur ar parakstu Rušons publicētas šādas zīmīgas rindas: «Pasaules ģēniji bija slavas kāri, arī mums jābūt. Tikai tad varēsi radīt ko vērtīgu. Es alkstu pēc laimes un slavas. Un laimi es rodu darbā. Gribu, lai mans darbs ir liels… Vai nav laime darīt lielu darbu? Lai mūsu darbi mūs kronē!»

Arita STAROVOITOVA

 

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.