Par bezdarbu Rēzeknē

1
807

Ja mēģina garāmejošiem rēzekniešiem pajautāt, kāda ir aktuālākā problēma, kas tos uztrauc, gandrīz 90 procentos gadījumu atbilde būs – bezdarbs. To apstiprina ne tikai statistikas datu skaitļi, – Rēzeknē bezdarba līmenis ir divas ar pusi reizes augstāks, nekā Rīgā.

Pašvaldības deputātiem ir iespēja salīdzināt Rēzeknes un citu pašvaldību (ar zemāku bezdarba līmeni) budžeta ieņēmumus. Salīdzinājums nav mūsu labā, kaut gan atrodamies kaut kur Latvijas novadu un pilsētas saraksta vidū pēc budžeta ieņēmumu līmeņa uz vienu iedzīvotāju (650 eiro gadā). Jo mazāk ir tautsaimniecības jomā nodarbināto, jo lielāka slodze uz sociālo budžetu un mazāki paša budžeta ieņēmumi. Gluži kā šķēres – bezdarbs dzen uz priekšu nabadzību. Lai izlauztos no šī apļa, vienkāršu lēmumu un darbību būs par maz.

Man bija tas gods stāties Rēzeknes vadībā 2009. gadā, un jau toreiz bija skaidrs, ka bezdarba līmeņa samazināšana ir galvenais uzdevums ilgtermiņā. Taču izpratne, kā mēs to darīsim, nāca ievērojami vēlāk. Savukārt tolaik, krīzes apogejā, pēc darbinieku masveida atlaišanas rūpnīcā «Rebir» un citos uzņēmumos 23,5 procenti bezdarbnieku no visiem darbspējīga vecuma iedzīvotājiem bija katastrofāls rādītājs.

2010.gadā tikai sākām apgūt ES struktūrfondu līdzekļus. Tolaik tos varēja izmantot ielu infrastruktūras rekonstrukcijai, kultūrai, izglītībai, energoefektivitātei. Iedzīvotāji pauda sašutumu – mums vajadzīgs darbs, kāpēc nebūvējam rūpnīcas, izšķērdējam ES fondu palīdzību kultūras objektiem, kad nav no ēst… Bija jāskaidro – tādi nu ir Eiropas komisijas un valdības noteikumi. Varam atteikties no kultūras jomas attīstīšanas, bet citam nolūkam līdzekļus nesaņemsim. Tomēr laikā līdz 2014. gadam Rēzekne ieguva vairāk nekā 90 miljonus eiro. Jaunajos pašvaldības objektos tika nodrošinātas jaunas darbavietas – simtiem, bet ne tūkstošiem, ko esam zaudējuši kopš privatizācijas procesa, bet būtībā ražotņu centralizētās likvidācijas sākuma mūsu pilsētā un valstī. Reti kurš zina, bet jau 2011. gadā sākām virzīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ieceri par degradējošo rūpniecības teritoriju, piemēram, RPKK atgriešanu apritē. Galvenā ideja bija atjaunot pilsētas rūpniecisko potenciālu un izveidot jaunas darbavietas.

Lai realizētu iecerēto, notika gan braucieni uz Briseli, gan arī tēmas apspriešana ar valdības un Eiropas Komisijas amatpersonām. Ideja tika uztverta pozitīvi, un turpmāk tika arī īstenota programmās SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1. Tām tika novirzīta arī lielākā daļa finansējuma, ko saņēma Latvijas lielpilsētas un Latgales pašvaldības. Rēzekne minētajās programmās ir sagatavojusi projektus uz kopsummu 20 milj. eiro un ar investoru palīdzību uzņemas nodrošināt 370 darbavietas rūpniecībā un tūrismā. Lielākā daļa projektu tiks realizēti jau šogad. Darbavietu nodrošināšanas kritērija izpildes gala termiņš ir 2021. gads.

Tajā pašā laikā norit arī pastāvīgs darbs pie uzņēmējdarbības vides uzlabošanas. Nodokļu atlaides, pašvaldības zemesgabali biznesam, cieša sadarbība ar vietējiem pašvaldības pasūtījumu izpildītājiem, Biznesa inkubatora un RSEZ veiksmīga darbība – visi šie pasākumi dod savu efektu. Bezdarba līmenis jau pašlaik krīt ātrāk, nekā citviet. Patlaban Rēzeknē ir 1800 bezdarbnieku, kas ir ap 10 procenti no darbspējīgo iedzīvotāju kopskaita. Jāpiebilst, ka pirms gada šis rādītājs bija 12 procenti. Ja process turpināsies šādā tempā, jau pēc trim gadiem sasniegsim valstī vidējo bezdarba līmeni. Tas arī ir mūsu vidēja termiņa uzdevums.

Cienījamie rēzeknieši, atcerieties, ka efektīva ražošana ir atkarīga ne tikai no vadītāja talanta, bet arī no ierindas darbinieku uzcītības un zināšanām. Atjaunosim rūpnieciskās Rēzeknes kādreizējo slavu!

Jauku nedēļas nogali visiem!

Aleksandrs BARTAŠEVIČS,
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.