Pagalmu labiekārtošanas programma reāli darbojas!

0
309

Pagājušajā nedēļā, braucot pa pilsētu kopā ar ielu rekonstrukcijas projektu inspekciju, pievērsu uzmanību pagalmiem pieguļošām teritorijām. Ja sezonas sākumā pārraktas bija tikai ielas, tad pašlaik «haosam» pievienojās arī pagalmiem piebraucamie ceļi. Vairākās vietās blakus daudzdzīvokļu mājām novietots daudz būvtehnikas vienību, redzamas zemes un šķembu kaudzes. Ne visai ierasts skats sētniekiem, kuri pieraduši redzēt pensionāres uz soliņiem pie mājām un jaunās māmiņas ar bērnu ratiņiem. Man šāda situācija nemaz neliek uztraukties un pat priecē. Neērtības un nekārtība ir īslaicīgas parādības, savukārt vecmāmiņas ar bērniem drīz vien atkal «okupēs» laukumus pie mājām. Tikai šie laukumi būs daudz labiekārtotāki.

Ļoti ērti pagalmā varēs novietot automašīnas, jo lielākā daļa daudzdzīvokļu māju pagalmu rekonstrukcijas projektu paredz stāvvietu paplašināšanu. Tā nolēma paši iedzīvotāji. Jau sakārtotos pagalmos cilvēki uzskata, ka citādāk nevarēja būt, – vai vispār tika apspriests jautājums par pagalma asfaltēšanu? Protams, nē. Kurš gan vēlēsies «lauzt kājas» savas mājas pagalmā. Taču, kad pašvaldība nopietni ķērās klāt daudzdzīvokļu māju problēmu risināšanai (tas bija 2014. gadā), daudzi bija jāpārliecina izmantot šo unikālo iespēju un pieteikties domes līdzfinansējumam, kas veidoja 50–95 procentus no pagalma labiekārtošanas projekta summas. Bija grūti izlemt par labu jaunu bērnu laukumu izbūvei, un pat nav ko teikt par pagalmu asfaltēšanu – 2014. gadā to izvēlējās darīt tikai daži.

Četros gados situācija krasi mainījās – māju iedzīvotāji cīnās par pašvaldības atbalstu. Izrādījās par maz 200 tūkstošu eiro, kas bija ieplānoti 2018. gada budžetā šiem mērķiem. Pieteikumu kopsumma pārsniedza budžeta iespējas par 163 tūkst. eiro. Risinājums tika atrasts. Pašvaldības uzņēmums «Rēzeknes Namsaimnieks» uzņēmās atbildību un uzsāka lielākās daļas apstiprināto projektu pieteikumu realizāciju bez domes finansējuma. Tādā veidā netika palaista garām vasaras sezona, un nebija jāgaida darbu pabeigšana līdz nākamajam gadam. Protams, jautājums tika saskaņots ar domes deputātiem. Vienojāmies, ka tas notiks, tiklīdz varēsim pievienot speciālajā fondā trūkstošos līdzekļus. Tā arī notika. 28. septembrī domes sēdē tika apstiprināti grozījumi pilsētas budžetā, kas paredz finansējuma palielināšanu dažu ielu remontam, kā arī 100 000 eiro pagalmu teritoriju labiekārtošanas līdzfinansējuma programmas budžetam. Tā ir laba ziņa Skolas ielas 13. mājas, Kosmonautu ielas 12./1. mājas, Atbrīvošanas alejas 101. un 119. mājas iedzīvotājiem. Šajās mājās tiek pabeigta teritoriju asfaltēšana, un iedzīvotāji bez aizkavēšanās saņems domes līdzfinansējumu, kā tika plānots.

Rezumējot jāsaka, ka pagalmu labiekārtošanas programma reāli darbojas. Varam vērot tās rezultātus sev apkārt. Četros gados daudzdzīvokļu māju vajadzībām iztērēts 1,08 milj. eiro no pilsētas pašvaldības budžeta. Taču vēl daudzām mājām Rēzeknē nepieciešama uzmanība un investīcijas, bet vairāk tomēr – rūpju pilna attieksme no dzīvokļu īpašnieku puses. Atgādinu, ka saņemt pašvaldības līdzfinansējumu labiekārtošanai var tikai tad, kad iedzīvotāji kopsapulcē nolemj uz to pretendēt un ar nosacījumu, ka ir noslēgts mājas pārvaldīšanas līgums ar apsaimniekotāju. Citiem vārdiem, viss atkarīgs no pašiem iedzīvotājiem. Savukārt pašvaldība ir gatava nodrošināt jebkuru nepieciešamo līdzfinansējuma summu. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdzi situācijai.

Patīkamu nedēļas nogali visiem, cienījamie rēzeknieši!

Aleksandrs BARTAŠEVIČS,
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.