Latgaliešu skolas nebūs

0
418

Nav skolotāju, grāmatu un vēlēšanās

Trešdien Saeimas izglītības, zinātnes un kultūras komisija noraidīja “Saskaņas” deputātu Jeļenas Lazarevas un Jāņa Tutina priekšlikumus par izmaiņām izglītības programmā latgaliešu valodā. “Mums tam nav ne skolotāju, ne mācību līdzekļu, ne resursu”, paziņoja komisijas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs (“Vienotība”).

Lazarevas un Tutina priekšlikumi bija par “Izglītības likuma” devītās sadaļas  divām daļām.

Pirmajā daļā, par privātajām skolām, deputāti piedāvāja iekļaut iespēju iegūt vidējo un vidējo profesionālo izglītību gan latviešu, gan latgaliešu valodā. Tās pašas sadaļas otro daļu viņi piedāvāja papildināt ar punktu 2.2, kas paredz izveidot izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās izglītības programmas ar integrētu mācību satura un latgaliešu valodas apguvi, lai nodrošinātu Latgales reģiona valodas apguvi.

“Latgalieši – latviešu tautas daļa, diemžēl tai savā teritorijā nav garantēta izglītība, bet kultūras, tradīciju un valodas saglabāšana ir tikai ģimeņu un pašvaldību ziņā. Latgaliešus   nevar pielīdzināt  ne mazākumtautībām, ne autohtoniem – ierosinājumus motivēja Jeļena Lazareva,  – Es uzskatu, ka valsts pienākums ir to izdarīt, bet nepārlikt šīs rūpes par latgaliešu kultūras identitātes uzturēšanu uz pašvaldību pleciem, kuras šobrīd latgaliešu valodas nodarbības skolās finansē no saviem līdzekļiem, kā piemēru varu minēt Rēzekni.”

“Mums nav skolotāju, kuri varētu mācīt latgaliešu valodu dažādos līmeņos, no sākumskolas līdz vidusskolai, nav mācību līdzekļu, tādēļ nevaram pieņemt šādus grozījumus”,  Lazarevas un Tutina iniciatīvu komentēja A.Adamovičs.

Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis izteicās daudz radikālāk: “ Šie grozījumi rada neskaidrību un ir pretrunā ar  “Valodas likumu”. Latgaliešu valoda Latvijā vēsturiski ir veidojusies kā latviešu valodas paveids.”

Redzams, ka ministrs nezina to, ka ģimenēs latgaliešu valodā runā desmitiem tūkstoši Latvijas pilsoņu, bērni apgūst to no dzimšanas, un to nekā nevar nosaukt par valodas paveidu. Ar tādiem pašiem panākumiem XIX gadsimtā par valodas paveidu varēja nosaukt arī latviešu valodu, līdz brīdim, kad parādījās grāmatas un literatūra, kuras autori bija jaunlatvieši Juris Alunāns, Atis Kronvalds, Krišjānis Valdemārs un Krišjānis Barons.

Ludmila Pribiļskaja

 

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.