Koncerts «Subdominante. Dominante. Tonika»

0
206

23.maijā Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā izskanēja gada sirsnīgākais koncerts, kur tika godināti 2017./2018. mācību gada konkursu laureāti. Šogad tuvākos un tālākos konkursos piedalījās ap 50 audzēkņu, kā arī orķestru un koru dalībnieki, daudzi – pat vairākos.

Koncertu kuplināja 1. vietu ieguvēju un starptautisko konkursu laureātu priekšnesumi – daudzveidīgi un radoši, mākslinieciski izstrādāti un emociju pilni, kas pierādīja, cik ļoti katrs no audzēkņiem ir profesionāli pilnveidojies un pasniedz sevi kā veiksmīgu mākslinieku arī ārpus skolas.

Pēc koncerta par gūtajiem panākumiem konkursos un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē tika sveikti 30 «gada laureāti» un četri kolektīvi: desmit 3. vietu ieguvēji – Elizabete Mihailina, Dāvids Skudra, Elizabete GeikinaTolstova, Katrīna Kozlova, Ņikita Rogovs, Ieva Leiduma, Katrīna Laputjova, Diāna Kempiša, Gļebs Vitkalovs, Kristīne Maļavko; pieci 2. vietu ieguvēji – Adriana Gubko, Helēna Apele, Vadims Grabovskis, Mihails Barišņikovs, Raitis Skrebeļs; seši 2. un 3. vietu ieguvēji – Laura Doropoļska, Lāsma Bacule, Endija Juškāne, Māra Medne, Andrejs Daniils Sorokins, Gunta Greisle; četri 1. vietu ieguvēji – Andžejs Rasims, Ņikita Deikins, Agrita Fjodorova, Dace Mangulsone; pieci audzēkņi, kuri ieguvuši vairākas vietas, tajā skaitā 1. vietu vai Grand Prix: Beatrise Lipska, Marta Paula Sejāne, Toms Kozlovs, Kristīne Bufale, Katrīna Belinska; kolektīvi – JIRMV bērnu koris, JIRMV akordeonistu orķestris, Rēzeknes novada un JIRMV pūtēju orķestris, kā arī 4. kurss.

Protams, audzēkņu panākumi nebūtu pilnīgi bez skolotāju un koncertmeistaru palīdzības, tādēļ arī viņi saņēma pateicības par ieguldīto darbu un gūtajiem panākumiem.

Pateicībā par atbalstu sirsnīgs paldies tika teikts skolas sadarbības partneriem un sponsoriem: Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam, Rēzeknes novada domes Kultūras nodaļas vadītājai Inārai Pleikšnei, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidijai Ostapcevai, Latgales vēstniecībai GORS, SIA «Kraģītis», SIA «Latgales Ziedi», mūzikas instrumentu veikalam «Mūzikas centrs», SIA «VLAKON», «Pērtnieku gardumi», SIA «LaPizza», grāmatnīcai «Jānis Roze», SIA «Ausmeņa», SIA «Baltā bura», kafejnīcai «Putni», ziedu studijai «Vanilla», «Citadele banka» Rēzeknes filiālei.

Solvita IVANOVA,
JIRMV izglītības metodiķe

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.