Kas notiek Rēzeknes dzīvojamā fonda apsaimniekošanā?

0
211

Laikraksta «Rēzeknes Vēstnesis» iepriekšējā numurā pēc SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» vadītāja Pētera Dzalbes lūguma tika publicēta svarīga informācija dzīvokļu īpašniekiem par kopsapulču rīkošanas kārtību un brīdinājumu būt uzmanīgiem un neparakstīt nekādus dokumentus, neiepazīstoties ar to pilnu saturu.

Tikāmies ar P. Dzalbi, lai plašāk iztaujātu par to, kas notiek Rēzeknes dzīvojamā fonda apsaimniekošanas jomā.

«RN» vēstīja, ka uzņēmuma apsaimniekojamās mājās tiek rīkotas sapulces, kas būtībā nav likumīgas. Paskaidrojiet konkrētāk, par ko ir runa.

P.Dzalbe:

– Drīz pēc «RN» iepriekšējā vadītāja Vjačeslava Spiča aiziešanas no amata tika reģistrēta jauna dzīvojamo māju apsaimniekošanas kompānija – «Rēzeknes Namu Pārvaldnieks». Uzņēmumu reģistrēja uz Vladislava Šindlera vārda, kurš joprojām skaitās «RN» namu pārvaldnieks, taču uz ilgstošu laiku ir paņēmis slimības lapu. Manuprāt, slimības lapa ir fiktīva, jo viņš aktīvi izpaužas jaunajā organizācijā. Jau bijām liecinieki un izjaucām mēģinājumu sarīkot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kurā iedzīvotājus aicināja pieņemt nelikumīgus lēmumus un parakstīt apšaubāmus dokumentus. Vēršos pie iedzīvotājiem: esiet ļoti uzmanīgi un padomājiet, vai var uzticēties cilvēkam, kurš tik viegli manipulē ar dokumentiem, piemēram, ar to pašu slimības lapu.

Savus amata pienākumus sāku pildīt pavisam nesen, tāpēc, lai pilnvērtīgi pārzinātu situāciju un iedziļinātos darba procesā, izstudēju uzņēmuma dokumentāciju. Sapratu, ka līdz šim bija gadījumi, kad no mājas uzkrājumu fonda tika norakstīti līdzekļi par nepaveiktu vai paveiktu darbu, bet par paaugstinātu cenu. T. i., darbu tāmes vērtība izrādījās lielāka par tirgus cenu, savukārt darbu izpildītājs saņēma mazāk par norādīto summu, pārējie līdzekļi tika novirzīti prēmijām un citiem izdevumiem. Piemēram, par sīkiem remont­darbiem tāmē tika norādīta summa 9 eiro stundā, savukārt darbiniekam maksāja tikai 4,50 eiro stundā. Uzskatu, ka tā ir klientu mānīšana. Atgādinu, ka šīs shēmas īstenoja tie paši «RN» darbinieki, kuri pašlaik darbojas «Rēzeknes Namu Pārvaldnieks» vārdā.

Visas sapulces, ko iniciē minētā kompānija, tiek rīkotas, neievērojot likumdošanu, un nav leģitīmas. Ja tām būtu tikai informatīvs raksturs, tā ir viena lieta, un pavisam kas cits, kad cilvēkus aicina pieņemt lēmumu sapulcē, uz kuru ierodas ne vairāk kā 10 iedzīvotāji, un it kā ir kaut kādas kolektīvas pilnvaras. Tieši tāpēc uzmanīgi izstudējiet dokumentu, kuru parakstāt. Ja runa ir par pilnvaru, tajā vienmēr jābūt precīzi norādītam mērķim (remontdarbi, pārvaldīšanas līguma parakstīšana utt.). Pilnvara, kas ir spēkā vairākām sapulcēm, notariāli jāapliecina, un notāra apliecinājums ir dārgs. Ja līdz galam neizprotat dokumenta tekstu, kuru jums piedāvā parakstīt, pieprasiet, lai jums nodrošinātu tā tulkojumu jums saprotamā valodā.

Ja pamanījāt, ka no mājas uzkrājumu fonda ne visai godīgi tika ņemti līdzekļi, kāpēc to neievēroja kontrolējošās institūcijas?

– Kontroles institūcijas parasti pārbauda dokumentu apgrozību kopumā, to skaidrību, precizitāti un aizpildīšanas pareizību, sniedz rekomendācijas uzņēmuma darba uzlabošanai utt., savukārt darba niansēs tieši saistībā ar uzkrājumu fondiem parasti neiedziļinās, galvenais, lai tiktu pievienots dokuments.

Kāda, Jūsuprāt, ir neuzticības «RN» galvenā problēma?

– Uzskatu, ka līdz šim uzņēmumā nebija tāda jēdziena kā tāme, kuru iepriekš saskaņo ar mājas iedzīvotājiem, lai klienti redzētu, kur aiziet uzkrātie līdzekļi. Pat ja tāme bija, visbiežāk tā bija domāta izmantošanai «RN» iekšienē, un iedzīvotāji par tās esamību nezināja. Manuprāt, tas ir absolūti nepieņemami, un lieliski saprotu, kāpēc bija tik daudz sūdzību.

Tāpat bija gadījumi, kad lēmuma protokola un reģistrācijas lapas nosaukums nesakrita. Pieņemsim, iedzīvotāji lēma par pagalma remontu, bet faktiski tika veikti pavisam citi darbi, kas viņiem nebija nepieciešami, un paņēma par tiem naudu.

Kā strādāsiet Jūs, jo ļoti grūti savākt nepieciešamo balsu skaitu un saskaņot konkrētus darbus mājā?

– Patlaban sakārtojam dokumentāciju, rīkosim dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, kaut kur vēlreiz atrunāsim, kādā kārtībā mājā tiks pieņemti lēmumi, kādas ir māju vecāko pilnvaru robežas utt.

Ja pašlaik gan namu pārvaldnieks, gan namu pārzinis ir uz slimības lapas, kā funkcionē uzņēmums? Kā tiekat galā?

– Turpmāk uzņēmumā vairs nebūs nepieciešama atsevišķa «valsts», kur valda namu pārzinis un pārvaldnieks, un neviens, izņemot viņus, īsti nezina, kas notiek mājā. Šī nodaļa tiks reorganizēta no 1. jūnija. Pašlaik visus jautājumus risinu es kā valdes loceklis, vecākais namu pārzinis Viesturs Seržants, projektu vadītājs Andrejs Drebeinieks un vēl daži cilvēki. Tāpat atjaunoju amatā Remonta un celtniecības iecirkņa vadītāju Valentīnu Butkeviču. Vārdu sakot, komanda nav liela, bet mēs visi ik dienu uzturam tiešu saskarsmi ar iedzīvotājiem. Piemēram, katru pirmdienu pēc mājas vecākā vai iedzīvotāju lūguma es personīgi kopā ar V. Butkeviču uzbraucu uz vietas, lai apskatītu reālo situāciju, ko minējis klients, un atrastu labāko risinājumu.

Kā ir ar ES struktūrfondu līdzfinansētajiem projektiem?

Noslēdzām renovācijas līgumu Baznīcas ielas 26.A mājā, noslēguma posmā ir Atbrīvošanas alejas 145.A un 147. mājas projekti, tiek veikti grozījumi Rīgas ielas 2. mājas un Kempa ielas 40. mājas projektos.

Ko varat teikt par mājām, kurās gadu no gada iedzīvotāji maksā vislielākās summas par apkuri?

– Ar šādām mājām strādāsim atsevišķi, lai noteiktu, kādi darbi jāveic, lai samazinātu siltumenerģijas zudumus. Starp citu, izrādījās, ka pilsētā bija arī tādas, kuru iedzīvotāji jau trīs gadus lūdza veikt energoauditu, lai pieteiktu māju līdzfinansējuma programmai, bet namu pārzinis un pārvaldnieks teica, ka ES struktūrfondu līdzekļu nav un nebūs. Piemēram, Zemnieku ielas 48. mājas iedzīvotāji kļuva par šādas situācijas gūstekņiem. Viņi nolēma veikt renovāciju pilnībā par saviem līdzekļiem, darbu tāmes vērtība bija 123 tūkst. eiro, taču būvorganizācija par maiju vien piestādīja rēķinu uz summu 181 tūkst. eiro bez PVN, ņemot vērā to, ka izpildīta tikai puse no darbu apjoma. Neminot sīkumus, rezultātā visi dokumenti tika iesniegti izskatīšanai Valsts policijā. «RN» uzstāj, lai darbi tiktu izpildīti kvalitatīvi par iepriekš norunāto summu, būvorganizācija no savas puses pārtrauca darbus un negrasās tos turpināt, ja nesaņems savu naudu.

Tāpat tiesāsimies ar kompāniju, kas remontēja balkonus Blaumaņa ielā 5, Metālistu ielā 1, Atbrīvošanas alejā 119 utt., jo darbi tika veikti nekvalitatīvi un par lielāku samaksu nekā bija sākotnēji paredzēts. Dabiski, papildu izdevumus ar iedzīvotājiem neviens nesaskaņoja.

Kad plānojat vienkāršot sistēmu klientu saziņai ar «RN» Avārijas dienestu?

– Pirms manas stāšanās amatā uzņēmumam bija noslēgti ilgtermiņa līgumi, lai nodrošinātu esošo saziņas sistēmu, un par to izbeigšanu būs jāmaksā soda nauda. Pašlaik apsveram, kādā brīdī mums būs izdevīgāk to nomaksāt un atteikties no sarežģītās shēmas.

Jekaterina SMOLICKA

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.