«Kafija ar politiķiem» – vēl viens solis Rēzeknes jauniešu izaugsmei

0
432

25. septembrī Rēzeknes pilsētas domē valdīja īpaša rosība un gaisotne. Tur bija sanākuši Rēzeknes pilsētas aktīvākie jaunieši, domes deputāti un ARPC Jaunatnes lietu nodaļas speciāliste un darbinieki, lai piedalītos līdzdalības diskusijā «Kafija ar politiķiem».

Pasākums ir kļuvis par tradīciju,– jau astoto gadu pēc kārtas jaunieši ar politiķiem diskutē, analizē, izvērtē un gūst jaunas zināšanas par sev aktuāliem jautājumiem. Tā ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu) dialogu neformālā gaisotnē, savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu. Šogad pasākums notika neierastā veidā– tika izmantota Open Space metode, kurā iesaistās pilnīgi visi dalībnieki un īsā laikā rada reālus risinājumus aktuāliem un kompleksiem problēmjautājumiem vai situācijām. Open Space ir dabisks komunikācijas process, kurā dalībnieki uzņemas atbildību par jautājumiem, kas viņiem ir patiešām svarīgi. Tā ir platforma jautājumu vai situāciju risināšanai, kurus izvirzījuši paši dalībnieki (nevis vadība) un par kuriem viņi ir gatavi uzņemties atbildību. «Kafija ar politiķiem» nav tikai neformāls pasākums, tā ir iespēja jauniešiem iesaistīties, būt aktīviem, pasākums ir nopietns solis sadarbībai, attīstībai, tas veicina jauniešos piederību savai pilsētai– Rēzeknei un Latvijai.

Uz «Kafiju ar politiķiem» Rēzeknes pilsētas domē bija sapulcējušies 58 jaunieši, domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs, Rēzeknes pilsētas domes deputāti – Olga Strode, Jānis Krišāns, Igors Lucijanovs, Juris Guntis Vjakse, kā arī ARPC «Zeimuļs» vadītāja Jevgenija Kušča, Jaunatnes lietu nodaļas speciāliste Eleonora Ivanova, nodaļas darbiniece – Ilze Ontužāne un izglītības metodiķe Dana Pavļukeviča.

Pasākuma pirmais posms sācies ar reāliem izaicinājumiem – jaunieši bija sagatavojuši savus priekšlikumus politiķiem par visdažādākajām jomām un neformālās diskusijas laikā varēja uzdot jautājumus, kurus citā diskusiju veidā nebūtu iespējams. Otrais posms sācies ar risinājumu meklējumu – secinājumiem, idejām, rekomendācijām, ierosinājumiem, tūlītējās rīcības pasākumu plāniem, kas ko darīs, lai uzlabotu radušos situāciju. Liels akcents diskusiju laikā tika likts uz brīvprātīgo darbu, pašiniciatīvu, iesaistīšanos pilsētas dzīvē, kas ļauj jauniešiem iegūt pieredzi, jaunas zināšanas, prasmes, iemācīties ko jaunu.

Tēmas, kas jauniešiem ir visaktuālākās: skolās notiek tikšanās ar to profesiju pārstāvjiem, kas nav aktuālas jauniešiem, nav pieejams kvalitatīvs karjeru konsultantu pakalpojums, lai varētu iepazīt karjeras izaugsmes iespējas; pasākumi tiek veidoti, bet par tiem nav informētas skolas un skolēni (skolās paziņojumi jāliek jauniešiem redzamā vietā); iebrauktuvju stāvoklis pie daudzdzīvokļu mājām; Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas kopmītņu uzlabošana; starpskolu sporta turnīri vidusskolēniem.

Pasākuma noslēgumā pilsētas domes priekšsēdētājs A. Barta­ševičs aicināja jauniešus aktīvāk iesaistīties šādos pasākumos, nebaidīties paust savu viedokli un piedalīties pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos.

Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka jauniešu priekšlikumi tiek uzklausīti un arī realizēti, jo, lai «ledus sāktu kustēties», jārunā par to, jo tikai apsēžoties pie kopēja galda var izprast otras puses vajadzības un vēlmes. Ja kaut viens priekšlikums, kas izskanēja «Kafijā ar politiķiem», tiks īstenots, tas būs šīs diskusijas rezultāts un arī garantija tam, ka jaunieši ticēs efektīvai līdzdalībai Rēzeknes pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos.

Iegūtie un apkopotie rezultāti tika izrunāti Jauniešu domes sapulcē 26. septembrī – dienu pēc pasākuma, līdz ar to viņi nekavējoties tiek iesaistīti reālā darbībā – risinājumu īstenošanā un pirmos rezultātus prezentēs janvāra pasākumā «Vēlās brokastis ar lēmumu pieņēmējiem».

Eleonora IVANOVA,
jaunatnes lietu speciāliste

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.