Grozījumi Rēzeknieša kartes piešķiršanas un izmantošanas kārtībā

0
197

17.maijā Rēzeknes pilsētas domes kārtējā sēdē tika apstiprināti grozījumi Rēzeknieša kartes piešķiršanas un izmantošanas kārtībā. Grozījumi tika veikti ar mērķi pilnveidot un nodrošināt tiesisku kartes izmantošanu.

Gribētos pievērst iedzīvotāju uzmanību būtiskākajām izmaiņām un vēlreiz atgādināt svarīgākos nosacījumus, kas saistīti ar kartes noformēšanu un lietošanu.

Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja (rēzeknieša) kartes mērķis ir nodrošināt personai iespēju ātri un ērti izmantot šīs kartes pakalpojumu funkcijas pašvaldības iestāžu un pašvaldības sadarbības partneru pakalpojumu sniegšanā. Partneru saraksts regulāri tiek papildināts un ir pie­ejams Rēzeknes pilsētas domes mājaslapas www.rezekne.lv sadaļā «Rēzeknieša karte».

Lai pieteiktos un saņemtu karti, iedzīvotājam jābūt spēkā esošai dzīvesvietas deklarācijai Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā. Izņēmumi: pirmsskolas vecuma bērniem un skolniekiem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, ir tiesības bez maksas saņemt karti, ja viņi apmeklē Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi vai mācās 1.–12. klasē vispārējās izglītības iestādē. Šajā gadījumā jāiesniedz izziņa no attiecīgās izglītības iestādes.

Joprojām paliek iespēja iegādāties karti par 435 eiro gadā, ja persona nav deklarēta Rēzeknes administratīvajā teritorijā un neatbilst nevienai no Rēzeknieša kartes piešķiršanas un izmantošanas kārtībā minētajām kategorijām.

Karte ir derīga, kamēr tās turētājs savu dzīvesvietu ir deklarējis Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā. Ja persona maina deklarētas dzīvesvietas adresi ārpus Rēzeknes pilsētas administratīvās teritorijās, karte šai personai tiek bloķēta un kartes turētājs nevarēs izmantot tādu pakalpojumu kā bezmaksas braukšana SIA «Rēzeknes Satiksme» pilsētas maršrutu autobusos. Jaunas kartes saņemšana būs iespējama tikai sešus (6) mēnešus pēc atkārtotas dzīvesvietas deklarācijas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ja tiek konstatēts, ka nepilngadīgam bērnam, kas ir Rēzeknieša kartes lietotājs, deklarēta dzīvesvieta ir mainīta ārpus Rēzeknes pilsētas administratīvās teritorijas, Iedzīvotāju apkalpošanas centra darbinieki pārliecinās, vai bērns joprojām apmeklē Rēzeknes pirmsskolas vai vispārizglītojošo iestādi. Ja informācija neapliecina bērna tiesisko statusu kartes izmantošanai un bezmaksas braukšanas pakalpojumu saņemšanai, karte tiek bloķēta.

Kartes piešķiršanas un izmantošanas kārtība ir papildināta ar vienu nozīmīgu nosacījumu, kas attiecas uz tās bloķēšanu: ja Rēzeknieša kartes turētājam anulētas ziņas par viņa deklarēto dzīvesvietu pilsētas administratīvajā teritorijā, tad piecu (5) darba dienu laikā pēc deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas karte tiek bloķēta. Bet ir būtiska atšķirība no vispārējās Rēzeknieša kartes bloķēšanas, proti, noformējot jaunu Rēzeknieša karti, personai netiek piemērots termiņš 6 (seši) mēneši. Tas nozīmē, ja persona tomēr pēc 5 dienām deklarē dzīvesvietu Rēzeknē, jaunu karti var saņemt uzreiz.

Atkārtotā kartes izsniegšana visām iedzīvotāju kategorijām ir maksas pakalpojums – 4 eiro.

Atgādinām, ka iedzīvotājam ir aizliegts nodot Rēzeknieša karti citu personu lietošanā. Ja autobusa vadītājs vai kontrolieris konstatē, ka karti izmanto cita persona, tā tiek bloķēta, un jaunas kartes saņemšana ir iespējama pēc 6 (sešiem) mēnešiem.

Ja Rēzeknieša karte ir nozaudēta, nozagta vai citu iemeslu dēļ tās turētājs vēlas anulēt karti, to var izdarīt personīgi. Šajā gadījumā iedzīvotājam jāierodas Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā un jāuzraksta iesniegums ar lūgumu bloķēt un anulēt karti.

Ja tiek atrasta nozaudēta Rēzeknieša karte, tā jānodod Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centram vai arī par kartes atrašanu jāpaziņo, zvanot uz centra tālr. 64607609, kura  darbinieki informēs kartes turētāju par tās atrašanu. Ja atrast nozaudētas kartes turētāju nav iespējams, tad karte tiek glabāta domē līdz tās derīguma termiņa beigām.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka kopš šī gada 16. aprīļa viss Rēzeknieša kartes noformēšanas process notiek Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Rēzeknes pilsētas domes centrālās ēkas foajē). Kartes izsniegšanas darba laiks palicis nemainīgs: otrdienās no 13.00 līdz 15.30, trešdienās no 14.00 līdz 16.00 un ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00. Vēlreiz vēlamies atgādināt, ka Iedzīvotāju apkalpošanas centrā par Rēzeknieša kartes iegādi var norēķināties tikai bezskaidrā veidā, tas ir, ar bankas karti. Ja iedzīvotājs vēlās samaksāt par karti skaidrā naudā, viņam būs jāizmanto bankas vai pasta pakalpojumi.

Atgādinām, ka visiem bērniem, kas šī gada 1. septembrī sāks mācības 1. klasē, jāmaina pirmsskolas Rēzeknieša kartes uz skolēna kartēm. Likumiskam pārstāvim kopā ar bērnu, personu apliecinošiem dokumentiem un izziņu no attiecīgās Rēzeknes pilsētas skolas jāvēršas Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, kur tiks izsniegta jauna karte. Lai augusta beigās nerastos rindas, lūdzam veikt karšu maiņu laikus. Ja iepriekšējā karte nav bojāta, nozaudēta un tiek nodota Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju centrā, tad jaunās Rēzeknieša kartes izsniegšana būs bez maksas.

Laima ŠINDLERE un Anželika CVETKOVA,
Iedzīvotāju apkalpošanas centra speciālistes

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.