Būvējam, nojaucam, apkarojam azartspēles 

0
560

26.jūnijā plašsaziņas līdzekļu pārstāvji apmeklēja tradicionālo preses konferenci pie domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča. Tika skatītas vairākas svarīgas tēmas.

Rēzeknes atbrīvošana no azartspēlēm

Pilsētas vadība noteikusi sev uzdevumu piecu gadu laikā likvidēt pilsētā piecas spēļu zāles. A. Bartaševičs uzskata, ka budžeta ieņēmumi no azarta spēlēm 200 tūkst. eiro apmērā nav salīdzināmi ar zaudējumiem, ko piedzīvo rēzeknieši spēļu zālēs. Ģimenes izjūk, tiek iztukšoti to budžeti, parādu dēļ cilvēki bāž galvu cilpā. Taču iznīcināt azartspēļu atkarības «bacili» likuma ietvaros ne vienmēr ir viegli. Vienā no saviem lēmumiem dome atteica spēļu zālei «Joker» un neizsniedza licenci totalizatora atklāšanai. Atteikuma cēlonis no pašvaldības puses – blakus atrodas Olimpiskais centrs, kur bērni un jaunieši apmeklē nodarbības, un potenciāli azartspēļu jomas attīstība pilsētā viņiem ir slikts paraugs. Turklāt statistikas dati liecina, ka pie spēļu zālēm ir diezgan daudz krimināla rakstura incidentu. Domes lēmums tika apstrīdēts, apgabaltiesa uzskatīja, ka totalizatora atvēršana nekā neskar sabiedrības intereses. Nākamā instance – Augstākā tiesa, un pašvaldības pārstāvji grasās aizstāvēt savu pozīciju.

Pašvaldības atteikums sagaida arī divas lietuviešu kompānijas, kas nākotnē vēlas atvērts spēļu zāles Latgales ielā un Ziemeļu mikrorajonā.

Tāpat dome plāno organizēt vietēja mēroga aptauju par to, vai rēzeknieši vēlas, lai pilsēta tiktu atbrīvota no azartspēļu zālēm. Lai paustu savu viedokli, būs jāatnāk uz domi un jāparakstās. Atkarībā no aptaujas rezultāta, pašvaldība plānos turpmākās darbības. Par aptaujas sākumu informēsim atsevišķi.

“Krējums” gigantiem?

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība vērsās Rēzeknes pilsētas pašvaldībā ar lūgumu atbalstīt ģenerālvienošanos, kas būtībā atrunā minimālās darba algas paaugstināšanu celtniekiem līdz 780 eiro. Taču vietējie uzņēmēji nepiekrīt šādai iniciatīvai. Ja tiks noteiktas šādas robežas, Latgales būvkompānijas bankrotēs. Tās nespēs piedalīties pašvaldības un valsts konkursos un iepirkumos, tātad arī visu «krējumu» nosmels būvniecības nozares giganti no Rīgas. Tas arī nozīmē, ka lielās kompānijas sāks diktēt cenas Latgales būvniecības tirgū, un mēs nevarēsim panākt zemāku cenu darbiem konkurences neesamības dēļ.

Rodas jautājums, kādēļ mēs te, Latgalē, nevēlamies paaugstināt algas celtniekiem? Nedrīkstam aizmirst arī, ka celtnieku atalgojumi galvaspilsētā un Latgalē būtiski atšķiras. Rīgā būvnieki saņem vidēji 1500 eiro, un nodrošināt ģenerālvienošanās īstenošanu tur nav grūti, toties Latgalei tā ir pārāk smaga finansiāla slodze, īpaši ņemot vērā, ka vietējiem uzņēmējiem nav lobētāju un īpašu priekšrocību. Lai vienošanās stātos spēkā, pietrūkst 20 procentu balsu. Savākt tos būs grūti, jo mazi būvuzņēmumi citos reģionos arī neatbalsta šo iniciatīvu.

Būs tīri laukumi

Noslēgusies pieteikumu pieņemšana konkursā Dzelzsbetona rūpnīcas graustu piespiedu nojaukšanai Atbrīvošanas alejā 141 (līguma summa – līdz 40 tūkst. eiro). Rezultāti pagaidām nav zināmi, taču pašvaldības mērķis ir skaidrs – trīs mēnešu laikā nojaukt visu ēku kompleksu. Šo summu dome centīsies piedzīt no ēku īpašniekam, bet, ja tas neizdosies, pilsēta gūs labumu, jo varēs piedāvāt teritoriju investoram.

Tāpat pašlaik notiek kādreizējās PII ēkas nojaukšana Rēznas ielā. Darbu izpildītājiem trīs nedēļu laikā jāatstāj tās vietā līdzena teritorija.

Daudzdzīvokļu māja no pamatiem

Ekonomikas ministrija ierosināja Rēzeknes pašvaldībai piedalīties dzīvojamo māju celtniecības speciālajā programmā un pretendēt uz 30 procentiem pieejamo līdzekļu. Domes pārstāvji izanalizēja situāciju un secināja, ka ir ievērojami izdevīgāk uzcelt māju ar 50–60 dzīvokļiem (tiks iznomāti izsoles kārtā, piedalīties varēs jebkurš rēzeknietis) nekā ieguldīt līdzekļus pašvaldības dzīvokļu remontā (četru dzīvokļu atjaunošana izmaksās ap 130 tūkst. eiro). Potenciāla vieta jaunai mājai – pretim bijušajam Piena un konservu kombinātam. Lēmums ir atbildīgs, tāpēc iespējas, kas pavērsies, izmantosim prātīgi un ar labumu pilsētai.

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.