Aušana kā meditācija un gleznošana «stuovūs»

0
75

Līdz mūsu Latvijas proklamēšanas gadadienai laika nav atlicis daudz. Gatavošanās svinībām jau rit pilnā sparā un katrs no mums tajā ieliek savu artavu. Tekstilmāksliniece Annele Slišāne īstenojusi savu ideju par personīgu dāvanu Latvijai simtgadē– 100 nedēļās 100 dažādos materiālos noaužot 100 dečus un uzrakstot par katru no tiem stāstu. 26. oktobrī Latgales vēstniecības GORS mākslas galerijā notika tikšanās ar mākslinieci un arī grāmatas «#100dečiLatvijai» atvēršanas svētki. Vēlamies iepazīstināt ar rokdarbnieci, skolotāju un audēju, kura gada sākumā par projektu «#100dečiLatvijai» saņēma Latgaliešu kultūras gada balvu «Boņuks 2017».

Annele, lūdzu pastāstiet par sevi, ģimeni un savu bērnību?

– Esmu dzimusi Viļakas novada Upītē, tētis Antons Slišāns, mamma Irēna Slišāne. Ģimenē no četriem bērniem es esmu vecākā. Saimē (no latgaliešu valodas– ģimenē) un ar visiem cilvēkiem ciemā runājam latgaliešu valodā. Bērnības atmiņas esmu aprakstījusi deču stāstos, kad kāda smarža vai vārds uzjundī atmiņas par saulē sakarsušiem karuseļa krēsliem, puķu pilno ceļu līdz babas (vecmammas) un vacina (vectēva) mājai Zeļčos, rijas krāsnī dzīvojošo velnu, purvu ar ieraudzīto odzi un par pirmo satikšanos ar jūru.

Kā nonācāt pie aušanas?

– Ar aušanu iepazinos jau pamatskolas laikā, kad ar skolotāju Helēnu Šakinu audām celu jostas. Atceros, ka celoju ciema bibliotēkā, piesējusies pie grāmatu plaukta. Vēlāk, arī skolas laikā mamma un tētis ciema bibliotēkā ievietoja babas stuovus (vecmammas stelles), un mēs, Upītes skolas meitenes, audām dvieļus.

Aušanu uzskatu par pasaules kārtības izpratni, veidojot stuovūs pasaules audumu vienkārtni. Aušana ir kā meditācija, gleznošana stuovūs, materiāla iepazīšana un izpratne. Aušana ir gan pasaules kultūras vēstures liecība, cilvēces domāšanas attīstības liecība un dabas likumu un zināšanu izpratne. Aušana lieliski savijas ar fiziku un, studējot mākslas pedagoģiju, apzināti izvēlējos apgūt aušanu, gūt izpratni par rakstu, sējumu un audumu veidiem. Pašlaik studēju Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas maģistrantūrā.

Jau vairākus gadus vadu dažādas aušanas nodarbības gan bērniem, gan pieaugušajiem. Apaļos aušanas rāmjos mācu iepazīt aušanas burvību, izmantojot dažādus materiālus– tradicionālo dziju un auduma atgriezumus, vasarās aužam burvīgi smaržīgas puķu un dažādu augu mandalas, kā arī, domājot pasaules ilgtspējīgas attīstības ideju, aicinu aušanā izmantot otrreiz izmantojamos materiālus.

Kā radās doma par dečim, materiālu, cik laikietilpīgs ir aušanas process un kur smeļaties idejas?

– Tekstilmākslas projektu «#100dečiLatvijai» uzsāku 2016. gada 21. augustā, nolēmusi apvienot tajā savas idejas aušanas materiālu izvēlē un veidot unikālu, personīgu dāvanu Latvijai dzimšanas dienā, 100 nedēļās noaužot 100 dečus, katru no savādāka materiāla. Katram dečam nāk līdzi arī stāsts latviešu vai latgaliešu valodā par bērnības atmiņām, pasaules izpratnes sajūtām, par savējiem un par sapņiem. Materiālu izvēlos apzināti, nejauši un vados pēc sajūtām. Aušanas ilgums dažāds– ir ātrie, vieglie, ilgie, domīgie, aizdomīgie un pārdomām pilnie. Aušanas laikā iepazīstu izvēlēto materiālu, vācu to pļavās un mežos, mājās un organizēju materiālu vākšanas akcijas (telefona austiņu, konfekšu papīrīšu, maizes iepakojuma aizdarīšu u.c.). Idejas smeļos apkārtējā pasaulē, bezgalībā un tik mīļajā Latgalē. Deču fotogrāfijas gan tapšanas gaitā, gan jau pabeigtu darbu un deču stāsti ir apvienoti Grāmatā «#100dečiLatvijai».

Ar ko nodarbojaties galvaspilsētā? Pastāstiet lūdzu par «Anneles zemi»?

– Rīgā strādāju par vizuālās mākslas un mākslas vēstures, māj­turības un tehnoloģiju skolotāju, piedalījos jaunā uz kompetencēm balstītā standarta izstrādē, studēju maģistrantūrā.

Pirms pieciem gadiem izveidoju savu uzņēmumu «Anneles zeme», kur tiek darinātas ekoloģiski tīras rotaļlietas, austi tradicionālie lupatu paklāji, augu paklāji un deči no dažādiem materiāliem, adīti silti vamži un džemperi. Rotaļlietas tiek darinātas no Latvijas aitu vilnas, kura netiek mazgāta ar ķīmiskām vielām, tās ir drošas, nekaitīgas, bērna fantāziju un iztēli veicinošas. Zirgi, kaķi, gotiņas, aitiņas, kazas, vistas, gaiļi, eži, peles, lāči, zaķi, bumbas un harmoniski grabuļi pavisam maziem bērniem.

Tekstilmākslas projekta un grāmatas «#100dečiLatvijai» notikšanu finansiāli daļēji ir atbalstījusi Latgales reģionālā attīstības aģentūra, Valsts kultūrkapitāla fonds un Latvijas valsts meži. Liels paldies viņiem!

***

Unikālos dečus var apskatīt, izsmaržot Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerijā līdz 25. novembrim, bet jau decembrī tie simboliski atgriezīsies mājās– būs skatāmi Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Upītes tautas namā, reizē svinot arī Anneles tēva, 2010. gadā mūžībā aizgājušā latgaliešu literāta, novadpētnieka, folklorista un publicista Antona (Ontona) Slišāna 70. dzimšanas dienu.

Arita STAROVOITOVA

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.