Atklāts memoriāls pilsētas vecākajai ebreju dzimtai

0
107

28. oktobrī Rēzeknē, Krāslavas ielā 4A (iepretim Zaļajai sinagogai) tika atklāta piemiņas zīme Kukļu dzimtai, kas ir viena no vecākajām ebreju ģimenēm Rēzeknē (pirmās liecības datētas ar 1760. gadu) un viena no lielākajām pasaulē (tās pārstāvji mīt 15 dažādās valstīs). Atklātais memoriāls simbolizē Kukļu klana saknes, pieminot aizgājušos, kritušos divos pasaules karos, nomocītos holokausta laikā, kā arī dzīvos.

Pasākumā kopā pulcējās Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji, pilsētnieki, Latvijas ebreju kopienas un Rēzeknes ebreju kopienas pārstāvji un aptuveni 50 Kukļu dzimtas pēcteči no deviņām pasaules valstīm. Svinīgo ceremoniju atklāja šofara skaņa– ebreju melodija Gunāra Rupaiņa izpildījumā kā vēstījums par jaunu sākumu.

Piemiņas zīmes idejas autors ir Kukļu dzimtas pārstāvis, Austrijas pilsonis Viktors Brods, kurš uz noteiktu laiku noslēdza līgumu par pašvaldībai piederošās zemesgabala nomu, lai uzstādītu piemiņas zīmi un labiekārtotu teritoriju ap to. Lejba Kukļas mazdēls V. Brods klātesošajiem pavēstīja, ka doma izveidot memoriālu radās Londonā dzimtas tikšanās laikā. Šī cēlā ideja tika realizēta, un pilsētā, kurā aizsākās Kukļu dzimta, tagad ir vieta, kas vieno pilnīgi visus ģimenes pārstāvjus, lai kur viņi dzīvotu un kuru paaudzi pārstāvētu. Turklāt tas ir to Kukļu dzimtas pārstāvju piemiņai, kuri kļuva par holokausta upuriem. V. Brods pateicās Ivaram Brodam par finansiālu atbalstu, projekta autoram Jevģēnijam Zakmanam un visiem, kas palīdzēja šī projekta tapšanā.

Kukļu dzimtas pēdas neredzami glabā mūsu pilsētas ieliņas, nami, tās ieaustas gan priecīgos, gan skumjos ebreju ģimeņu notikumos. Par to savās atmiņās ar klātesošajiem dalījās Rēzeknes ebreju kopienas goda priekšsēdētāja Rašele Kukļa, uzrunājot dzimtajā valodā– jidišā. Pēc uzjundītajām atmiņām par ebreju tautas un Kukļu dzimtas likteņiem pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs kopīgi ar ieceres iniciatoru V. Brodu atklāja piemiņas zīmi, pēc ebreju tradīcijām, galvenais rabīns Mordehajs Glazmans deva tai svētību.

Rēzeknes pilsēta glabā liecības par daudzu tautību atstātajām spilgtajām pēdām pilsētas kultūrvēsturē, rēzekniete Janīna Dukule šim notikumam veltīja aizkustinošas dzejas rindas, tajās atbalsojās zīmīgi rēzekniešu uzvārdi.

Atklātās piemiņas zīmes radošais risinājums ir projekta autora J. Zakmana, tēlnieka Modra Bērziņa un arhitektes Daigas Bikšes kopdarbs. Memoriāla izveidi finansiāli atbalstīja fonds «Kuklya Family Trust». Memoriāls sastāv no divām daļām: piemiņas zīmes akmens formā, uz kura granīta virsmas ir iegravēti deviņu Kukļu dzimtas priekšteču vārdi. Kā atzīmēja projekta autors, tas ir dzīvs akmens nākotnei, tajā iekalti vārdi un arī perspektīva nākotnei– akmenī mājo mūžīgā uguns. Savukārt metāla arka simbolizē durvis, tās aicina ienākt ģimenē, Kukļu mājā.

Pilsētā ir radusies vēl viena skaista piemiņas vieta ar savu vērtību un vēsturi– Kukļu dzimtas skvērs. Zīmīgi, ka to «pieskata» cienījama gadagājuma ebrejs,– viņa portretu, kas datējams ar 19. gadsimtu, un arī akmens sinagogas atainojumu pretī piemiņas zīmei uz mājas Latgales ielā 61 sienas radījušas mākslinieces Grieta Butjankova, Anastasija Bikova un Viktorija Grappa sadarbībā ar pašvaldības aģentūru «Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs».

Vēsture vieno un dara mūs bagātākus!

Arita STAROVOITOVA

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.