Arheoloģiskie atradumi Latgales ielā

0
488

Latgales iela ir viena no senākajām Rēzeknē, kas vēsturiski vienmēr bijusi nozīmīga tās sastāvdaļa. Pašlaik zeme tiek rakta vietējās nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Rēzeknes viduslaiku kapsēta (laukums pretim centrāltirgum, valsts aizsardzības Nr.1959) un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa «Rēzeknes Jēzus Sirds katoļu baznīca» (valsts aizsardzības Nr.5791) aizsardzības zonā.

Zemes rakšanas darbu laikā 1,50–2 metru dziļumā pārjauktā zemē atklāti cilvēku kaulu fragmenti. Par notikušo ir informēta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (­VKPAI) un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknis. ­VKPAI darbinieki, apsekojot notikuma vietu, ir secinājuši: nekādas arheoloģiski nozīmīgas liecības par vēsturiskajiem apbedījumiem netika konstatētas (kauli atrasti sajauktā zemē, lielākā daļa no tiem bija fragmentārā veidā, kapu bedru vietas neiezīmējās, arheoloģisku senlietu vai citu datējošu priekšmetu nebija).

Savukārt netālu no ēkas Latgales ielā 87 ap 1 metra dziļumā pie ietves atraktajā zemes slānī konstatēts daļēji atsegts apbedījums. Apsekojuma laikā bija redzams nedaudz atrakts galvaskauss, roku un kāju kauli, kā arī satrūdējuša koka, iespējams, šķirsta paliekas. Ņemot vērā to, ka cilvēku kauli un daļēji atklātais apbedījums atrasti zemes rakšanas darbu laikā Rēzeknes viduslaiku kapsētas tiešā tuvumā, tie saistāmi ar viduslaiku kapsētas izmantošanas laiku. Iespējams, ka kapsēta senatnē aizņēmusi lielāku teritoriju, nekā līdz šim bija zināms. Gadsimtu gaitā senie apbedījumi ir tikuši postīti, tomēr tie nav zaudējuši kultūrvēsturisko nozīmi un atklātās liecības jāfiksē atbilstoši arheoloģiskās izpētes metodikai. Ar zemes rakšanu saistītie darbi posmā no Latgales ielas 63 līdz Latgales iela 89 (ēkas austrumu galam) tiks atsākti un turpināti kvalificēta arheologa uzraudzībā.

Būvdarbi tiek īstenoti projektā «Latgales ielas posma no Daugavpils ielas līdz K. Barona ielai un Ludzas ielas infrastruktūras pārbūve, uzlabojot Rēzeknes pilsētas satiksmes funkcionalitāti un nodrošinot teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai» (Nr. 6.1.4.2/17/I/001).

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.