Apmaldījušies informācijā

0
179

Uz laikraksta «Rēzeknes Vēstnesis» redakciju piezvanīja ļoti neapmierināta iedzīvotāja. Viņu satrauca informācija par to, ka Maskavas ielā tikšot celta riepu pārstrādes rūpnīca. Tā būs vidi piesārņojoša darbība, bet blakus atrodas dzīvojamās mājas, pirmsskolas izglītības iestādes… Rēzekniete nekādi nespēja pieņemt faktu, ka dome un «zaļie» to atļāva. Tuvāko māju iedzīvotāji it kā esot savākuši parakstus pret šī objekta būvniecību.

Situācijā tomēr jāievieš skaidrojumi. Maskavas ielā tiešām tika atbrīvoti plaši zemesgabali, lai perspektīvā tos piedāvātu investoriem. Taču par autoriepu pārstrādes rūpnīcu minētajās teritorijās nav un nebija runas. Iedzīvotāja tikusi maldināta vai dezinformēta. Īstenībā viss ir citādāk.

Februāra beigās dome saņēma iesniegumu no SIA «LN» ar lūgumu izsniegt atļauju reģenerācijas iekārtu izvietošanai būvē, kas atrodas Viļakas ielā 7A. Uzņēmumā tika plānots utilizēt un ar pirolīzes metodi pārstrādāt lietotas autoriepas un citus gumijas izstrādājumus, kā arī plastmasas un polietilēna plēvi un citus atkritumus, kas nav pieskaitāmi pie bīstamajiem. Iekārtu plānotā jauda – līdz 4 tonnām atkritumu diennaktī, temperatūra – 460 grādi, nepārtraukts darba cikls – līdz 6 stundām. Iekārtu parametri: platums – 1 metrs, garums – 2 metri, augstums – 1,8 metri, svars – 1 tonna, maksimālā noslodze – 250–300 kg, tilpums – 1 kubikmetrs. Telpā tika plānots izvietot 3–5 šādas iekārtas.

Pēc utilizācijas galaproduktus, proti, pirolīzes šķidrumu (ap 35%) paredzēts izmantot kā šķidro kurināmo telpu apkurei, pulverveida ogles (līdz 10%) – autoriepu ražošanai Igaunijā un krāsu ražošanai «Rīgas Laku un krāsu rūpnīcā», metāls tiks nodots metāllūžņu savākšanas punktos otrreizējai pārstrādei, savukārt pirolīzes gāze tiks izmantota kā deggāze iekārtu pilnvērtīgam darbam.

Pēc utilizācijas atkritumus paredzēts savākt metāla konteineros un uzglabāt noliktavā ar betona grīdām, lai pēc tam nodotu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, ar kuriem tiks slēgti līgumi pirms darbības uzsākšanas.

Galvenais ir tas, ka vidi piesārņojoša darbība tiks veikta slēgta tipa telpā. Gaisu piesārņojošu vielu emisija atbildīs normatīvo aktu noteiktajiem parametriem.

Iekārtu darbības troksnis tika novērtēts kā maznozīmīgs, dzīvojamo māju tuvumā nav. Uzņēmumā paredzēts nodarbināt 3–6 darbiniekus.

Dome tiešām izsniedza atļauju šādai darbībai, taču tas ir tikai pirmais solis kompānijai. SIA «LN» jāsaņem arī iekārtu uzstādīšanas tehniskie noteikumi no Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes un atļauja B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai. Tāpat šāda pārstrādes uzņēmuma atvēršana neiztiks bez iedzīvotāju aptaujas un citas svarīgas informācijas vākšanas. Iedzīvotājiem nevajadzētu uztraukties bez iemesla.

Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, kopš lēmuma pieņemšanas kompānijas pārstāvji procesā nekur tālāk pagaidām nav tikuši, un jautājums par rūpnīcas atvēršanu vēl aizvien ir starpposmā.

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.