SIA «ALAAS» — stabils darbs ar virzienu uz attīstību

0
146

Visi ar atkritumu apsaimniekošanu, apglabāšanu poligonā, savākšanu un izvešanu saistītie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar noteiktiem tarifiem. 2017. gada februārī tika apstiprināts jauns tarifs atkritumu apglabāšanai poligonā «Križevņiki»– 28,48 eiro par tonnu (bez PVN un dabas resursu nodokļa), savukārt atkritumu izvešanas tarifs nav mainīts kopš 2016. gada 1. marta – 10,73 eiro par kubikmetru bez PVN.

Visā pagājušajā gadā poligonā pieņemto atkritumu apjoms ir 17 595,86 tonnas, tostarp 297,68 tonnas šķiroto atkritumu. Šķirošanas angārā, izmantojot speciālas iekārtas, apstrādāts 14 379,34 tonnas jeb 62,65 procenti atkritumu.

Realizācijai nodots 478,908 tonnu iegūtā otrreizēja materiāla. Sagatavots 5136,18 tonnu komposta, kas turpmāk tiks izmantots atkritumu šūnas pārklāšanai. 2017. gadā uzņēmums kā atkritumu savākšanas un izvešanas operators savā apsaimniekojamā teritorijā savāca 13 121,74 tonnas atkritumu, tostarp 297,68 tonnas šķiroto atkritumu.

Uzņēmuma peļņa pirms nodokļu nomaksas – 4575 eiro.

2018.gadā uzņēmums plāno iegādāties 180 jaunus konteinerus ar tilpumu 0,66 kubikmetri. Tāpat tiks uzsākti sagatavošanās darbi bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveides projektam «Križevņiku» poligonā. Realizācija prasīs trīs gadus, galvenais mērķis ir samazināt apglabāšanai paredzēto bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumu līdz 35 procentiem.

Projekta kopējās izmaksas – 3,3 milj. eirо, no tiem Kohēzijas fonda finansējums – 2,8 milj. eiro.

Sagatavoja Jekaterina SMOLICKA

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.