Administratīvās inspekcijas darbs maijā

0
321

Mēneša laikā pilsētas iedzīvotāji 36 reizes vērsās inspekcijā telefoniski, lai ziņotu par pārkāpumiem. Minētajā periodā kopā fiksēti 33 pārkāpumi. Septiņos gadījumos informācija tika nodota citām iestādēm, piecos sniegta konsultācija, savukārt trīs gadījumos pārbaudes rezultātā informācija neapstiprinājās. Noformēti četri protokoli – divi par nenopļautu zāli un tikpat par atkritumiem pieguļošās teritorijās. Mēneša laikā ierosināti 13 administratīvie procesi, tāpat inspekcijas darbinieki pauda 20 mutiskus aizrādījumus, norādot pārkāpuma novēršanas termiņus.

Pārkāpumu vidū prevalē nenopļauta zāle, nesavākti atkritumi pieguļošās teritorijās u. c. Tāpat maijā fiksēta automašīnu novietošana zaļajā zonā, bojātas māju numerācijas zīmes (astoņi gadījumi), deviņiem iedzīvotājiem nebija noslēgts līgums par sadzīves atkritumu izvešanu.

Domes Administratīvās inspekcijas vadītājs Pāvels Savickis atgādina, ka vasarā regulāri jāpļauj zāle publiski lietojamās pieguļošās teritorijās, kā arī zemesgabalos, lai pasargātu bērnus un mājas dzīvniekus no ērču kodumiem un novērstu čūsku izplatīšanos, kas parasti mīt augstā zālē (augstāka par 10 cm). Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka saskaņā ar 2012. gada 27. aprīļa domes saistošo noteikumu Nr.11 «Rēzeknes pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi» 60.2.2. apakšpunktu, zāles garums īpaši koptos zālājos nedrīkst pārsniegt 5 centimetrus, pārējos kopjamos vai ielām pieguļošajos zālājos zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 centimetrus, citas platības pļaujamas ne retāk kā divas reizes pļaušanas sezonā – līdz 23. jūnijam un līdz 31. augustam

Saskaņā ar Latvijas pilsētās pieņemto kārtību, iedzīvotāji sakārto savam zemes īpašumam pieguļošo teritoriju 5–8 metru platumā no sava zemesgabala robežas (galvenokārt līdz brauktuves malai). Ja pieguļošā teritorija ir ievērojami lielāka par pašu zemesgabalu vai arī platums līdz brauktuves malai pārsniedz 5–8 metrus, zemesgabala īpašnieks ir tiesīgs vērsties Administratīvajā inspekcijā vai domes Pilsētas saimniecības pārvaldē, lai risinātu jautājumu par pašvaldības atbalstu pieguļošās teritorijas sakārtošanā.

Irina VAĻIUĻINA

Foto no Administratīvās inspekcijas arhīva

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.