2017. gadā slimnīca piesaista Eiropas finansējumu un saņem prestižo TOP 500 apbalvojumu

0
165

2017. gadā SIA «Rēzeknes Slimnīca» ieņēmumi bija 12 719 199 eiro jeb par 10% vairāk nekā 2016. gadā. Aizvadītajā gadā, nodrošinot optimālu valsts kvotu izpildi, slimnīcas ambulatoro veselības pakalpojumu izpilde bija 100%, savukārt stacionāro – 99%. Jāatzīmē, ka pērn, pamatojoties uz iedzīvotāju radīto pieprasījumu un uzņēmuma speciālistu iespējām sniegt šos pakalpojumus, vairākkārt tika palielināts kvotu apjoms.

Pērn SIA «Rēzeknes Slimnīca» Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā vērsušies par 5% vairāk pacientu nekā 2016. gadā jeb 24 691 cilvēks. Savukārt ambulatori apkalpoti 54 053 pacientu (t.s. 13 493 bērni) jeb par 7,5% ambulatori apkalpoto pacientu vairāk nekā 2016. gadā. Kopumā aizvadītajā gadā valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu ietvaros veiktas 5333 operācijas, kas ir par 17% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Aizvadīto gadu SIA «Rēzeknes Slimnīca» noslēdza ar 662 743 eiro lielu peļņu, kuru paredzēts novirzīt jaunu pakalpojumu attīstībai, slimnīcas infrastruktūras labiekārtošanai un materiāltehniskās bāzes attīstībai un personāla kvalifikācijas un atalgojuma palielināšanai.

Nozīmīgākais notikums 2017. gadā ir projekta «Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA «RĒZEKNES SLIMNĪCA»» izstrāde, kur mērķtiecīgas cilvēkresursu pārvaldības un augstas darba kapacitātes rezultātā izdevies saņemt 4 120 922,58 eiro lielu finansējumu projekta realizācijai.

Par ieguvumu ne tikai uzņēmumam, bet galvenokārt pacientiem uzskatāms, ka SIA «Rēzeknes Slimnīca» ieguvusi IV līmeņa jeb reģionālās daudzprofilu slimnīcas statusu, kur tiek nodrošināta darbība 13 obligātajos profilos un vismaz astoņu specialitāšu ārstu diennakts dežūras.

2017.gadā izveidots Latgalē vienīgais stomas un brūču aprūpes, kā arī diabēta apmācības kabineti. Mērķtiecīgi strādājot pie jaunu pakalpojumu ieviešanas, slimnīcā ir paplašināts otorinolaringoloģisko operāciju klāsts bērniem un pieaugušajiem. Iepriekšminētajiem pakalpojumiem saņemts valsts finansējums. Jāpiebilst, ka šie ir vērā ņemami ieguvumi ne tikai Rēzeknes, bet visa reģiona veselības aprūpē, jo iepriekš šādus pakalpojumus varēja saņemt tikai aiz reģiona robežām.

Par aizvadītā gada ieguvumu uzskatāms arī valsts pasūtījums piecu rezidentu apmācībai, ko finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Aizvadītajā gadā slimnīcā darbu sākuši vairāki jauni speciālisti: dermatologs, ģimenes ārsts, ķirurgs, narkologs, nefrologs, neirologs, pneimonologs un radiologs-diagnosts.

Izvērtējot SIA «Rēzeknes Slimnīca» izaugsmi un stabilo dinamiku, 2017. gadā uzņēmums saņēma prestižo laikraksta «Dienas Bizness» un «Lursoft» Latvijas lielāko uzņēmumu TOP 500 balvu.

Būtiskākie 2018. gada uzdevumi ir virzīti uz veselības veicināšanas pasākumu īstenošanu prioritārajās veselības aprūpes jomās, ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošanu, kā arī veselības pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Laura SONDORE-STRODE,
SIA «Rēzeknes Slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

Aleksandra LEBEDA foto

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.