Rēzeknes jauniešu pirmā darba pieredze

0
1940

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs «Zeimuļs» šī gada pavasarī izsludināja jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības konkursu. Aicinājumam atsaucās 19 darba devēji (SIA «Olimpiskais centrs,» SIA «Gravtex», Rēzeknes pilsētas domes pārvalde «Sociālais dienests», Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (RSEZ) u.c. Rezultātā 75 jauniešiem šovasar būs iespēja strādāt un apgūt jaunas prasmes.

Konkurss tika izsludināts ar mērķi atbalstīt jauniešu nodarbinātību vasaras periodā, veicināt jauniešu karjeras attīstību Rēzeknes pilsētā un sekmēt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū. Jaunieši, kuri strādā karjeras un vasaras nodarbinātības programmā, saņems minimālo atalgojumu par četrām kalendārajām nedēļām vasaras periodā (jūnijs – augusts). Jaunieši tiks nodarbināti līdz sešām darba stundām darba dienā. Svarīgi, ka tie, kuri projektā iesaistījās jau pagājušajā gadā, atkārtoti iesaistīties nedrīkst, tādējādi tiek dota iespēja vairākiem jauniešiem iegūt pirmo darba pieredzi. Vasaras nodarbinātības projekts ir iespēja saredzēt karjeras un nodarbinātības iespējas dzimtajā pilsētā, izpētīt interesējošo profesionālo jomu un stiprināt savu pārliecību par studijām konkrētajā nozarē vai arī tieši otrādi saprast, ka šī joma neatbilst iepriekšējiem priekšstatiem un laicīgi pētīt citas karjeras iespējas.

Vērsāmies pie nodarbinātajiem jauniešiem, lai uzzinātu par viņu jauniegūtajiem iespaidiem un pirmo darba pieredzi. Jaunieši visi kā viens apgalvo – šis projekts un pirmā darba pieredze noteikti ir iesaistīšanās vērti!

Dita, 17 gadi (SIA «Olimpiskais centrs»): «Par projektu uzzināju ARPC «Zeimuļs» no savām draudzenēm. Kad ierados «Zeimulī», lai uzzinātu par projekta detaļām, man visu ļoti labi un saprotami izskaidroja, arī tagad, kad strādāju «Olimpiskais centrs», pārējie darbinieki vienmēr ir atsaucīgi un izpalīdzīgi. Manos pienākumos ietilpst viss, kas saistīts ar uzkopšanu. Iespējams, arī savu nākotni es varētu saistīt ar darbu SIA «Olimpiskais centrs». Jebkurā gadījumā jāteic, ka šī ir lieliska iespēja, kā lietderīgi pavadīt vismaz vienu vasaras mēnesi.»

Kristīne, 17 gadi (SIA «LaPizza»): «Šajā projektā pagājušajā gadā piedalījās mani draugi, no kuriem saņēmu labas atsauksmes, bet šogad mani vecāki ieteica pamēģināt iesaistīties. Picērijā esmu oficiante un veicu arī uzkopšanas darbus, kad sāku strādāt, man visu labi izskaidroja un arī tagad palīdz, ja rodas nepieciešamība. Pārējos vasaras mēnešos darbu nemeklēšu, gribu atpūsties, jo šī ir pēdējā brīvā vasara, nākamgad jau būs izlaidums un arī sarežģītais lēmums par to, kur studēt tālāk

Amanda, 16 gadi (SIA «Rēzeknes Slimnīca»): «Par šo projektu uzzināju no klasesbiedrenes. Iesaistoties projektā, man piedāvāja divas vakances – vienu reģistratūrā, otru arhīvā. Es izvēlējos darbu arhīvā, jo man šķita, ka tas varētu būt interesanti. Savu izvēli nenožēloju. Manos darba pienākumos ietilpst veco slimības vēsturu pārrakstīšana un tulkošana no krievu uz latviešu valodu. Daudzviet ir nesaprotami un grūti izlasāmi rokraksti, tādēļ darbs neiet uz priekšu tik ātri, cik gribētos, vienā dienā tieku galā ar 10 slimības vēsturēm. Tomēr jāsaka, ka darbs nenoliedzami ir interesants.»

Andrejs, 16 gadi (Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde): «Piedalīties šajā projektā man ieteica draugi, kuri paši tajā iesaistījās pērngad. Tā kā mani interesē sports kopumā un arī pats spēlēju florbolu, vēlējos strādāt tieši Sporta pārvaldē. Lai arī manos pienākumos pamatā ietilpst dažādi sīki izpalīdzēšanas darbiņi, paralēli sanāk arī daudz ko apgūt un mācīties. Noteikti ieteiktu katram piedalīties šajā projektā, lieliska pirmā darba pieredze!»

Elvita, 17 gadi (ARPC «Zeimuļs»): «Par projektu man pastāstīja «Zeimuļs» jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova, ar kuru regulāri sanāk komunicēt, jo pati darbojos Rēzeknes pilsētas Jauniešu domē. Arī pirms tam par šo projektu biju dzirdējusi pozitīvas atsauksmes no saviem draugiem. Pirmās divas darba nedēļas biju nometnes vadītāja asistente, kopā ar bērniem iesaistījos dažādās aktivitātēs, vadīju rotaļas, pieskatīju bērnus un kopā ar viņiem arī apmeklējām dažādas iestādes. Tagad strādāju ar dokumentiem – šķiroju, numurēju, rakstu aktus. Kopumā esmu priecīga par iespēju strādāt un lietderīgi pavadīt laiku.»

Liels paldies visiem uzņēmējiem, iestādēm un biedrībām, kuri šogad iesaistījās jauniešu nodarbinātības projektā! Cerēsim, ka nākamgad dalībnieku būs vēl vairāk!

Sagatavoja Laura STEPIŅA

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.