Eksperiments uz izdzīvošanu?

0
755

Pašvaldības laikraksta «Rēzeknes Vēstnesis» iepriekšējā numurā savā slejā pilsētas galva Aleksandrs Bartaševičs pastāstīja lasītājiem par vienas NMP diennakts brigādes modernizāciju vai potenciālo optimizāciju Rēzeknē un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) izmēģinājumprojektu. Šīs tēmas ir aktuālas ne tikai mediķiem, bet arī iedzīvotājiem. Īsumā atgādināsim jautājuma būtību.

7. jūnijā uz pilsētas domes priekšsēdētāja A. Bartaševiča, NMPD Latgales reģionālā centra vadītāja Viktora Kosnareviča un NMPD direktores Lienes Cipules vārda tika saņemta NMPD Latgales reģionālā centra Rēzeknes brigāžu atbalsta centra kolektīva (41 paraksts) vēstule «Par jauna profila brigāžu izveidi un brigāžu darba laika izmaiņām». Mediķi pauž nopietnas bažas par to, ka NMPD biroja tuvākie plāni ietekmēs rēzekniešu iespēju laikus saņemt NMP.

Pamatojoties uz publiskos avotos pieejamo informāciju, NMPD no 2018. gada 1. jūlija plāno uzsākt ieceres realizāciju, kas paredz, ka lielpilsētās dienas laikā uz izsaukumiem izbrauks NMP brigāde divu mediķu sastāvā, kuri paši (nevis profesionāls šoferis) stūrēs operatīvo transportlīdzekli. Trīs gadu laikā NMPD plāno izveidot 45 šādas brigādes. Motivācija – pielāgot brigāžu skaitu izsaukumu plūsmai un līdz ar to paaugstināt resursu izmantošanas un struktūrvienību darba efektivitāti.

Jēdziens «efektivitāte» šajā kontekstā arī uztrauc visvairāk, jo patlaban Rēzeknes brigāžu atbalsta centrā darbojas četras diennakts brigādes ar vidējo slodzi 8,16 izsaukumi diennaktī. Tas ir otrais lielākais rādītājs Latgalē. Ja NMP brigādes Rēzeknē tiks transformētas saskaņā ar galvenā biroja ieceri, sanāks, ka uz vairāk nekā 100 000 iedzīvotājiem Rēzeknē nakts stundās paliks tikai viena brigāde. Rēzeknes brigāžu atbalsta centra pārstāvji uzskata, ka tiks nodarīts kaitējums arī NMP punktiem, kas atrodas netālu no Rēzeknes, proti, 355. brigādei Varakļānos un 332. brigāde Rundēnos. Tādējādi, ja uz izsaukuma laiku šīs brigādes nebūs uz vietas, to teritorijas apkalpos Rēzeknes brigādes. Turklāt Rēzeknes NMP brigādes periodiski veic pacientu steidzamu transportēšanu no Rēzeknes uz Daugavpili, Rīgu utt., tostarp arī naktī. Samazinot nakts brigāžu skaitu, nebūs iespējams sniegt operatīvu palīdzību.

Šim viedoklim piekrīt arī Rēzeknes slimnīcas vadība, secinot no 19. jūnija vēstules «Par NMPD plānoto izmēģinājumprojektu», kas adresēta RPD priekšsēdētājam A. Bartaševičam.

NMP diennakts brigāžu optimizācija būtu derīga tikai, ievērojot konkrētus nosacījumus: noteiktās apdzīvotās vietās jāizveido vairākas NMP dienas brigādes; attālumam no tuvākajām veselības aprūpes iestādēm nav jābūt lielam. Pretējā gadījumā NMP iedzīvotājiem nebūs pieejama.

Faktiski, ja Rēzeknē likvidēs vienu NMP nakts brigādi, tas neizbēgami izraisīs šādas situācijas: palielināsies laiks no izsaukuma saņemšanas līdz reālas palīdzības sniegšanas brīdim, kas ir īpaši būtiski, piemēram, akūta koronārā sindroma gadījumā; Rēzeknes brigāžu izbraukumi uz citiem novadiem vai citām pilsētām ierobežos iespējas sniegt NMP tepat, uz vietas; nopietni palielināsies Rēzeknes slimnīcas veselības aprūpes personāla slodze.

Jāpiebilst, ka NMPD Latgales reģionālā centra statistikas dati liecina, ka 2017. gadā reģistrēti gandrīz 5000 (13–14 dienā) NMP brigāžu kavēšanās gadījumi. Visizplatītākie iemesli: «brīvu brigāžu trūkums» (1814 jeb 37 procenti), «autoceļu stāvoklis» (1358 jeb 28 procenti), «liels attālums» (874 jeb 18 procenti).

Nesapratni mediķos, kuri redz situāciju no iekšpuses, rada arī NMPD divu cilvēku brigādes (viens no tiem – mediķis šoferis) izveides izmēģinājumprojekts, turklāt jau pašlaik ir skaidrs, ka ārkārtas situācijās dažkārt nepietiek pat ar esošo brigāžu trijiem NMP darbiniekiem. Nav skaidrs, kā divi mediķi transportēs pacientu uz mīkstām nestuvēm vai uz garā imobilizācijas dēļa? Un kā lai iztiek bez operatīvā transporta (OT) šofera, kurš itin bieži palīdz nest somas ar medikamentiem un reanimācijas pasākumu laikā veic krūšu kurvja kompresiju?

Veselības aprūpes personāls visnotaļ skaidru iemeslu dēļ ir neizpratnē, kā var 16 stundās sagatavot cilvēku profesionālai OT vadīšanai ekstremālos apstākļos un likt viņam paralēli domāt par to, kā palīdzēt pacientam. Rezultātā māc bažas: vai aiz šāda jaunieviesuma neslēpjas elementāra vēlme pie reizes optimizēt arī OT šoferu sastāvu? Kamēr NMPD neskaidrie un absurdie plāni par diennakts brigāžu optimizāciju un dienas brigāžu izveidi divu cilvēku sastāvā (viens no tiem – šoferis) nav kļuvuši par murgu realitātē, Rēzeknes pilsētas domes vadība A. Bartaševiča vārdā uzrakstīja vēstuli L. Cipulei un Veselības ministrei Andai Čakšai, kurā tika pausta Rēzeknes pilsētas pašvaldības stingrā nostāja par minēto situāciju. «…Nedrīkst samazināt Rēzeknes brigāžu atbalsta centra brigāžu skaitu nakts laikā un realizēt divu mediķu brigādes ieviešanas projektu. RPD, īstenojot Pašvaldības likuma 15. pantā noteikto autonomo funkciju (nodrošināt veselības aprūpes pieejamību ), aktīvi iejauksies jautājuma risināšanā sakarā ar plānotām izmaiņām. Jebkura reforma jāievieš, ņemot vērā faktus, reālo situāciju un uzklausot iedzīvotāju viedokli, kas ir īpaši svarīgi šādā jūtīgā jomā kā veselības aprūpe…»

Patlaban NMPD plāni atgādina no reālas dzīves atrautu eksperimentu uz izdzīvošanu. Bez atbildes paliek virkne jautājumu. Cerēsim, ka NMPD vadība neatstās bez uzmanības mediķu satraukumu un Rēzeknes pilsētas pašvaldības nostāju. Jo nav nekā dārgāka par tuvinieku veselību.

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.