Ansamblis «Ručejok» – «Ģimenes lokā»

0
270

29.aprīlī, Starptautiskajā dejas dienā, Rēzeknes bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Ručejok» aicina pilsētas iedzīvotājus Nacionālo biedrību kultūras namā uz jubilejas koncertu «Ģimenes lokā». Pirms šī pasākuma tikāmies ar an­sambļa vadītāju Tatjanu Patmalnieci.

Аiz pleciem nu jau 15 darba gadi, savukārt pirmsākumi meklējami 1999. gadā, kad 2. vidusskolā pēc sākumskolas pedagoģes Margaritas Bļinovas iniciatīvas un ar iestādes direktora Ivana Ribakova atbalstu tika nodibināts krievu tautas deju kolektīvs. Vēlāk, 2003. gadā izveidojās vairākas grupas, kurās darbojās 2. un 6. vidusskolas audzēkņi, tad arī ansamblis ieguva nosaukumu «Ručejok» (Strautiņš). Savukārt kopš 2005. gada, kad sāka darboties Nacionālo biedrību kultūras nams, kolektīvs ieguva jaunas mājas. Pirmie T. Patmalnieces audzēkņi jau ir pieauguši, turklāt dažas no meitenēm saistījušas savu dzīvi ar dejām. Kāds, satiekot skolotāju, interesējas, kas notiek ansamblī, un sola vest uz nodarbībām savas atvases.

Ansambļa vadītāja uzskata, ka viņas darbā galvenais ir ieaudzināt bērniem mīlestību pret tautas tradīcijām. «Tas nebūt nenozīmē, ka visu laiku jāmācās un jāizpilda tikai krievu tautas dejas, svarīgi izzināt savas saknes, «pieskarties» savas tautas kultūrai,» uzskata Tatjana. Patlaban kolektīvā nodarbojas 44 skolēni. To vidū ir gan pirmklasnieki, kuriem jubilejas koncerts būs pirmais solis «uz lielās skatuves», ir arī vidējā un vecākā grupa. Tiek uzturēta aktīva sadarbība ar skolotājiem, īpaši sākumskolas, palīdz arī audzēkņu vecāki. Deju nodarbības pozitīvi ietekmē bērnu audzināšanu, jo viņi mācās atbildību, atsaucību, kas katra cilvēka dzīvē ir svarīgas.

Šajos gados bijis daudz braucienu un priekšnesumu, tomēr pirmais, ko izceļ Tatjana, ir dalība Masļeņicas svinībās un krievu kultūras un izglītības svētkos «Tatjanas diena», kā arī Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos: «Atceros braucienus uz Krieviju, uz festivālu «Draudzības laternas» Dedovičos, uz Sanktpēterburgu u. c. Kopš 2007. gada ansamblis «Ručejok» piedalās starptautiskajā festivālā «Baltic Talents». Mums ir draugi Pērnavā (Igaunija), vairākkārt esam ciemojušies viens pie otra. Mūsu arhīvā ir daudz apbalvojumu, patīkamu atmiņu un pateicības vārdu visiem, kuri palīdzēja mums augt un īstenot savus sapņus.» Nesen kopā ar pārējiem kolektīviem ansamblis «Ručejok» piedalījās NBKN kolektīvu teatrālajā koncertā par dzīvi laukos («Деревенька моя»). Jaunie dejotāji uzstājās arī XVI Dziesmu svētku atlases skatēs, iegūstot III pakāpi.

Pašlaik notiek pēdējie mēģinājumi pirms jubilejas koncerta, kā arī ar pašvaldības atbalstu drīz taps jauni tērpi. Tatjana norāda, ka arī iepriekšējo jubilejas pasākumu nosaukums bija «Ģimenes lokā», taču katru reizi šī tēma tiek atklāta jaunā veidā. Mūsu sarunas beigās Tatjana Patmalniece aicināja visus interesentus uz koncertu: «Nāciet, un mēs kopā iedziļināsimies tautas deju pasaulē. Nelieku akcentu uz krievu tautas dejām, kas ir mūsu darbības pamatā, bet vairāk neteikšu, lai sagādātu pārsteigumu skatītājiem.»

Irina VAĻIUĻINA

Foto no ansambļa «Ručejok» arhīva

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.