Krievu skolas: Kiršteins un Šadurskis pret Lazarevu

0
632

Pēdējā Saeimas sēdē  Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis un deputātu korpusa veterāns A.Kiršteins lamāja Saskaņas deputāti Jeļenu Lazarevu, kura aicināja neatbalstīt bilingvalo programmu iznīcināšanu Latvijas vispārējās izglītības iestādes.

Lazareva piedāvāja runāt ne par politiku, bet par izglītību: visiem skaidrs, ka dzimtāi valodai ir milzīga loma cilvēka dzīvē: tā saistīta ne tikai ar kultūru un tradīcijām, bet ar domāšanas procesiem, ar psiholoģisko audzināšanu un analītisko spēju attīstību.

“Piedāvātie apstiprināšanai grozījumi Vispārējās izglītības likumā paredz izslēgt 42.panta otro daļu, – teica deputāte. –  Tātad mācību saturs, kas ir saistīts ar mazākumtautības dzimto valodu un ar nacionālo identitāti, vairs nebūs mazākumtautību izglītības programmas obligāta sastāvdaļa vidusskolā. Tā būs tikai iespēja bez valsts garantijām, kas ir pretrunā ar LR Satversmes 91., 112 un 114. pantiem.”

Viņa atgādināja, ka Latvijā pēc skolu tikla samazināšanas darbojas 98 skolas ar mazākumtautību programmām no gandrīz 800 kopumā. Tas apliecinā pietiekamo pieprasījumu uz attiecīgām programmām: katrs ceturtais bērns tiek izglītots mazākumtautības skolās, un kopš 2009./2010. mācību gada skolēnu skaits krievu skolās procentuāli katru gadu pieaug un šobrīd sastāda ap 56 tūkstošiem bērnu.

“Tautību dažādība ir Latvijas lepnums un bagātība, ekonomikas attīstības  avots, — uzskata J.Lazareva (sabiedriskajā dzīve viņu pazīst kā Baltkrievu savienības vadītāju). — Mēs redzam Somijas paraugu, kur valsts cenšas vairāk izmantot lielo kaimiņu savas ekonomikas stiprināšanai un pierobežas teritorijās tiek pasniegta krievu valoda skolās. Kāpēc mums jāiznīcina vēsturisko un ekonomisko potenciālu, kuru mums dod liela mazākumtautību kopiena pati par sevi, bez nekāda valsts budžeta atbalsta?”

Skolas reforma skar jaunākas paaudzes nākotni –  esošiem skolniekiem pēc vispārējās izglītības pabeigšanas jādoma, vai  palikt Latvijā, lai mācītu savus bērnus dzimtenē un dzimtā valodā, vai braukt prom?

Deputātes Lazarevas uzruna sarūgtināja valsts virus, kuri mēģināja apsvērt loģiskus argumentus ar jau sen pazīstamu retoriku.

“80 procenti tas, ko jūs saucat, Lazarevas kundze, par mazākumtautībām, ir ieradušies Latvijā pēc Otrā pasaules kara, nu, vai nu tieši atbraucot ar tankiem vai viņu pēcteči, vai mazbērni. Tā ka šeit nebūtu pareizi atsaukties uz vēsturisko situāciju, – uzsvera Aleksandrs Kiršteins, tādējādi pievienojoties pie  cita deputāta, kurš patētiski stāstīja tajā pati sēdē par neaizmirstamo “okupantu zābaku”. –  Ja mēs skatāmies uz Mazākumtautību konvenciju, tad tur ir 13.pants. Un tur ir teikts, ka katram ir tiesības izveidot privātas izglītības iestādes, kas nerada pusēm, tas ir, valstij, nekādas finansiālas saistības. Latvija nāk pretim šiem cilvēkiem, un savā laikā man bija tieši saruna ar Maksu van der Stūlu, kad mēs ņēmāmies ar šo konvenciju (es biju Ārlietu komisijas priekšsēdētājs), un mēs vienojāmies, ka mēs piemērosim… tiešām, mēs atstāsim šīs skolas mazākumtautībām, kaut gan nebija nekāda pamata šeit atstāt, jo faktiski visiem būtu jāpiemērojas tai situācijai, kāda ir Latvijā.”

Šī A.Kiršteina uzstāšana parāda, ka viņs nemaz nav reformas pārzinis, jo IZM ministrijas projekts neparedz arī privātām skolām atkāpties no valsts uzstādītā standarta un mācību satura  pasniegšanas latviešu valodā.

Labi, ka deputāts atzīst, ka pirms kara Latvijā bija daudz mazākumtautību skolas.  Konversācijas vārdnīca paziņo, ka  Rīgā  bija piecas krievu valsts vidusskolas, kopā 10, bet viena bija pašvaldību, trīs bija organizāciju un viena bija privātā… Latviešiem bija 29, ebrejiem – divas, vāciešiem – divas skolas galvaspilsētā. Bet kopā vāciešiem bija deviņas vidusskolas (jeb ģimnāzijas tajā laikā) un ebrejiem bija 14.

“Visa tā sistēma faktiski tika sagrauta, jo mēs zinām, ka Rīgā apmēram puse skolu ir ar krievu plūsmu”, – piebilda A.Kiršteins.

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis nevarēja paskaidrot, kāds ir sakars starp  latviešu valodu kā stipras valsts pamatu un vēlmi ierobežot mazākumtautību bērnu pamattiesības. Tā vietā viņš atkal norādīja uz “Kremļa naratīviem par Latviju ka neizdevusies valsti” un to, ka mazākumtautību jaunieši būs spiesti braukt uz ārzemēm, bet ne uz Krieviju, bet  “uz visām attīstītajām Eiropas valstīm”.  Ministram sāp, ka “latviešu valoda nav vērtība, angļu, vācu valoda – tā ir vērtība.”

Protams, neviena vārda ministrs nepateicis par reformas būtību: par novecojušām metodikam, mācību materiālu un  pedagogu trukumu, par ilgstošu interaktīvo rīķu sagatavošanu, kas nebūs  pabeigts pat 2019.gadā.

Valstī nav nodrošināta bilingvālās izglītības skolotāju sagatavošana, nav pat skolotāja profesionālā standarta.   Eiropas latviešu apvienība sūdzas par to, ka reemigrācijas  gaitā bērni nevar apgūt Latvijas skolas mācību programmu, jo nepārvalda dzimto valodu pietiekošā līmenī.  Lai palīdzētu tādiem bērniem, ir jābūt metodikai un labiem pasniedzējiem, bet to nav. Vajadzība sagatavot trešo valstu bērnus apmācībai Latvijas skolās ir un būs sakarā ar augošu darba spēka trūkumu:  demogrāfu pētījumi liecina, ka jau 2025. gadā katrs piektais darba ņēmējs Latvijā būs ārzemnieks.

Ministrs palaiž garām šos Jeļenas Lazarevas argumentus. Protams, lasīt skaistus citātus no Saeimas tribīnes ir daudz vieglāk, nekā ar pārdomātu darbību nodrošināt Latvijas izglītības sistēmās konkurētspēju.  Šobrīd ministrs Šadurskis acīmredzami izmanto savu amatu  savas partijas  nepopulārā tēla spodrināšanai. Tas darāms lielā steigā un ar lielo koalīcijas partneru atbalstu. Viņu mērķis ir skaidrs: saglābāt varu priekšvēlēšanas laikā. Valsts un cilvēku likteņi šeit ir tikai sīknauda.

Ludmila Pribiļska

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.