Administratīvās inspekcijas darbs aprīlī

0
391

Vasarīgi siltās maija dienas vairs neatgādina, ka aprīļa sākumā Kovšu ezeru vēl klāja ledus un Administratīvā inspekcija informēja makšķerniekus par plānā ledus bīstamību.

Pēc ziemas palikuši vien vairāki nekopti zemesgabali, un par tiem fiksēts vislielākais pārkāpumu skaits: ierosināti 17 administratīvie procesi, noformēti divi protokoli, pausti 13 mutiski aizrādījumi. Savukārt aprīlī Administratīvā inspekcija konstatēja 77 pārkāpumus: ierosināti 26 administratīvie procesi, noformēti pieci protokoli, kā arī 48 gadījumos pēc mutiska aizrādījuma ar turpmāku kontroli pārkāpumi tika novērsti.

Aprīlī iedzīvotāji aktīvāk zvanīja un vērsās inspekcijā ar iesniegumiem. Kopā saņemti 74 zvani un mutiski ziņojumi, kā arī trīs rakstiski iesniegumi. No tiem 18 gadījumos informācija tika nodota citām iestādēm, 7 gadījumos ziņas neapstiprinājās, 14 gadījumos sniegta konsultācija par turpmākām darbībām. Zvani lielākoties bija saistīti ar saistošo noteikumu neievērošanu: teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi (24), sabiedriskās kārtības noteikumi (5), sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi (3) un mājas dzīvnieku uzturēšanas noteikumi (3).

Līdztekus minētajiem pārkāpumiem inspekcija saņēma arī signālus par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu: saņemti 8 zvani par transportlīdzekļu novietošanu tam neparedzētās vietās, noformēti 3 protokoli. Vienā gadījumā pausts mutisks aizrādījums, par pārējiem pašvaldības noteikumu pārkāpšanas faktiem norādītajās vietās pārkāpēji netika konstatēti. Par automašīnu novietošanu zaļajā zonā ierosināti divi administratīvie procesi, no Valsts policijas izskatīšanai inspekcijā saņemtas divas lietas par šādu neatļautu rīcību. Par nelikumīgu ielu tirdzniecību pausti divi mutiski aizrādījumi, vienā gadījumā piesaistīti arī policisti. Atsevišķās vietās nebija izvesti nozāģētie koku un krūmu zari, izveidojās stihiskas izgāztuves; novērsts viens ugunskura kuršanas gadījums; piecos gadījumos ierosināti procesi par kūlas dedzināšanu (ugunsdrošības noteikumu neievērošana). Viens pārkāpums saistīts ar bojātu signalizāciju, kas patstāvīgi ieslēdzās un traucēja iedzīvotāju nakts mieru; no pagalma tika izvesta automašīna, kas bija atstāta tur uz ilgu laiku.

Administratīvās inspekcijas vadītājs Pāvels Savickis: «Visvairāk laika inspekcijas darbiniekiem prasīja sagatavošanās svētku pasākumiem un kārtības nodrošināšana to laikā. Cerams, ka iedzīvotājiem neredzamā mūsu darba daļa deva rezultātus un iedzīvotāji varēja patīkami pavadīt laiku pilsētas pasākumos. Vēlos norādīt arī uz dažām pozitīvām niansēm: šogad fiksēts ļoti maz nesakoptu pieguļošu teritoriju (tikai trīs). Par to vēlos atsevišķi pateikties, jo šis iedzīvotāju ieguldījums padara pilsētas ainavu tīrāku un mūsu pilsētas veidolu – pievilcīgāku. Maijā inspekcija veltīs uzmanību zāles pļaušanai pieguļošās koplietošanas teritorijās. Inspekcijas darbinieki novēl iedzīvotājiem patīkamu laika pavadīšanu mūsu kopumā sakoptajā pilsētā!»

Irina VAĻIUĻINA

Foto no Administratīvās inspekcijas arhīva

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.