Administratīvās inspekcijas darbs martā

0
530

Laikapstākļi martā, pateicoties saulainām dienām un nakts salam, labvēlīgi ietekmē sniega kārtas pakāpenisku kušanu. Rezultātā – palu risks nav novērots. Tāpat saulainās dienās zāle ir jutīga pret mehānisku iedarbību, līdz ar to ziemā atļautā automašīnu novietošana «zaļajā zonā» pavasarī ir pilnīgi nepieņemama. Pārkāpēji tiks sodīti, no tiem soda veidā var pat tikt pieprasīta riepu sabojātā zāles slāņa atjaunošana.

Pilsētas domes Administratīvā inspekcijas vadītājs Pāvels Savickis informē, ka nepilna mēneša laikā (dati uz 20. martu) no iedzīvotājiem saņemti 15 zvani un 1 rakstisks iesniegums, ierosināti 3 administratīvie procesi un pausti 4 mutiski aizrādījumi, noformēts viens protokols par nereģistrētu suni. Visvairāk sūdzību no iedzīvotājiem saņemts par ietvju nekaisīšanu ar smiltīm vietās, kur izveidojies apledojums, kā arī saistībā ar tirdzniecības (ziedu) noteikumu pārkāpšanu, kaķu «medīšanu».

Bija arī pretenzijas par to, ka atsevišķos zemesgabalos nav nogriezti gājējiem traucējoši krūmi un koku zari, kas ir pašvaldības saistošo noteikumu neievērošana. Pārkāpumu kopskaitā: nepareiza izsmeļamās bedres izmantošana privātmājās, ugunsdrošības noteikumu neievērošana daudzdzīvokļu mājās, kā arī jauniešu huligāniska uzvedība utt.

Atgādinām, ka, iestājoties siltākam laikam, zemesgabalu īpašniekiem pakāpeniski jāsāk pieguļošo teritoriju uzkopšana, jo kūstošais sniegs atklāj ziemas laikā uzkrājušos atkritumus.

Lūgums iedzīvotājiem neaizrauties ar kūlas dedzināšanu, – vienmēr paturiet prātā ugunsdrošības noteikumus, savukārt vecākiem lūgums: ja pamanāt, ka jūsu bērna drēbes smaržo pēc dūmiem, aprunājieties ar viņiem par to, cik bīstama šāda uzvedība ir viņu un apkārtējo dzīvībai!

Atgādinām, ka ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpšanu, iedzīvotāji var vērsties inspekcijā pa tālr. 25770110.

Sagatavoja Irina VAĻIUĻINA

Foto no Administratīvās inspekcijas arhīva

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.