Magnētiski un dinamiski: LIAA Rēzeknes biznesa inkubators

0
92

Magnētiska, dinamiska un uzņēmējdarbībai atvērta vide – tādus kopš 2016. gada Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veido biznesa inkubatorus reģionos. Vairāki simti biznesa ideju autoru un jauno uzņēmēju visā Latvijā saņem biznesa inkubatoru programmas atbalstu, «dzīvo» ar savu ideju un enerģiski strādā, lai radītu inovatīvus, eksportspējīgus produktus un konkurētspējīgus pakalpojumus.

Esošie un jaunie dalībnieki

LIAA Rēzeknes biznesa inkubatorā šā gada oktobrī noslēgusies kārtējā dalībnieku uzņemšana, – uzņemti vēl 14 jaunie komersanti un biznesa ideju autori. 7 ideju autori un jaunie komersanti iesaistīsies pirmsinkubācijas atbalsta programmā, bet vēl 7 komersanti ar Konsultatīvās komisijas lēmumu rekomendēti uzņemšanai biznesa inkubatorā inkubācijas atbalsta saņemšanai. Jaunuzņemtie dalībnieki galvenokārt ir no Rēzeknes un Rēzeknes novada, daži pārstāv Rugāju un Balvu novadu. Biznesa idejas saistītas ar gaļas pārstrādi, kafijas pārstrādi, fiziskās labsajūtas pakalpojumiem, datorprogrammēšanu un citām jomām.

Līdz šim Rēzeknes biznesa inkubatorā 36 ideju autori pirmsinkubācijas procesa ietvaros guvuši sākotnējo biznesa idejas novērtējumu, pilnveidojuši savas zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā, bet 24 jaunie uzņēmumi no visiem Ziemeļaustrumlatgales novadiem, kas ietilpst Rēzeknes biznesa inkubatora darbības teritorijā, saņem inkubācijas atbalstu. Visi kopā viņi darbojas vienīgajā koprades telpā Rēzeknē un biznesa inkubatora kopienā, kur dzimst jauni sadarbības modeļi un idejas.

Rēzeknes biznesa inkubatora dalībnieki pārstāv tekstilizstrādājumu ražošanas, kokapstrādes, IT, sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas pakalpojumu un citas nozares. Kopā šajos uzņēmumos gada laikā ir radītas 36 jaunas darba vietas, eksportēta produkcija vairāk nekā 200 tūkstošu eiro apmērā. Turklāt Rēzeknes biznesa inkubatorā esošie komersanti nodokļos šajā periodā nomaksājuši gandrīz 300 tūkstošus eiro, kas ir viens no lielākajiem rādītājiem reģionālajos biznesa inkubatoros.

Atbalsts

Būtiskākais atbalsts jaunajiem uzņēmējiem ir biznesa uzsākšanai nepieciešamā vide, konsultācijas, apmācības un pasākumi, mentoru atbalsts, pakalpojumu līdzfinansējums 50% apmērā, piemēram, zīmola, mājaslapas izstrādei, prototipa izgatavošanai, telpu nomai u.c., kā arī granti specifiskiem pakalpojumiem un iekārtu iegādei. Komersantu uzņemšana Rēzeknes biznesa inkubatorā notiek divas reizes gadā, bet pirmsinkubācijas dalībnieku uzņemšana notiek nepārtraukti un uz šo atbalstu var pretendēt arī fiziskas personas ar biznesa ideju, kurai vēl nepieciešams veikt izpēti, izstrādāt biznesa plānu vai novērtējumu.

Potenciālie dalībnieki var pieteikties konsultācijai par iespējamo atbalstu biznesa idejas sākotnējam novērtējumam un tālākai veiksmīgākai attīstībai. Uz pirmsinkubācijas atbalstu var pretendēt gan fiziskas personas, gan jaundibināti uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem.

Sasniegtais

Jaunie komersanti biznesa inkubatorā tiek uzņemti ar Konsultatīvās komisijas lēmumu, izvirzot pretendentiem sasniedzamos mērķus vienam gadam. Pēc gada pretendents kopā ar biznesa inkubatora komandu izvērtē sasniegtos rādītājus un prezentē tos konsultatīvās komisijas sēdē, definējot jaunus mērķus turpmākajam periodam. Kopumā inkubācijas atbalstu uzņēmums var saņemt 4 gadus.

***

  1. gadā pārskatus par inkubācijas mērķu izpildi Konsultatīvajai komisijai snieguši 12 komersanti, tostarp tādi uzņēmumi, kuri jau veiksmīgi darbojas, sniedz pakalpojumus un ražo, piemēram, picērija «LaPizza», rūpniecisko ķēžu projektēšanas un izgatavošanas uzņēmums «Ķēdes», medicīnas pakalpojumu sniedzējs «Medicīnas centrs 36,6», dekoratīvo sienu paneļu ražotājs «Gravtex», foto magnētu izgatavotāji «In Focus».

Viens no strauji augošiem uzņēmumiem, kurš saņem inkubatoru programmas atbalstu, ir Balvu uzņēmums «Technical Textiles». Uzņēmums ražo šūto un līmēto skatuves aprīkojumu, dažādu veidu somas no smagajiem audumiem, piemēram, prožektoru, inkasācijas somas u.tml. Partnerībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Bulgārijas zinātniekiem tiek izstrādāta jauna produktu sērija militārajai industrijai – bruņuvestes un cits militārs apģērbs, kam ir būtisks biznesa inkubatoru programmas atbalsts jaunu produktu izstrādē un to ražošanas uzsākšanā.

Atzinīgi vērtējama arī 2017. gada pavasarī izveidotā uzņēmuma «TASSE-LV» kafejnīcas «Putni» attīstība. Uzņēmums, kurš nesen saņēmis arī Rēzeknes pilsētas pašvaldības atzinību, ikdienā piedāvā moderno konditoreju – smalkos franču gardumus «makarūni», zefīri, kūkas, musa tortes. Uzņēmums specializējas mūsdienīgi noformētu un daudzveidīgu svētku saldumu galdu klāšanā, piedāvā klientam arī ikdienas pusdienu piedāvājumu.

Vēl viens jaunizveidotais uzņēmums ir Rēzeknes bērnu un jauniešu izklaides centrs «Juniors», kas dažāda vecuma apmeklētājiem nodrošina aktīvas atpūtas un izklaides iespējas – «Xbox Kinect» spēles, «Ping pong», biljardu un vairākas svētku zāles.

Ir vairāki jaunizveidoti uzņēmumi, kas strādā pie jaunu produktu un pakalpojumu attīstības, piemēram, tiek izstrādāts jauns IT risinājums – izsoļu platforma, tiek veidots hobija preču – tamborēšanas komplekts, un citi.

Šiem minētajiem un citiem inkubācijā esošajiem uzņēmumiem inkubācijas atbalsts tiek nodrošināts atbilstoši darbības jomai un specifiskām prasībām. Kādam tās ir padziļinātas biznesa konsultācijas vai apmācības uzņēmējdarbības prasmju un zināšanu pilnveidošanai, citam – līdzfinansējums telpu nomai, mārketinga aktivitātēm grāmatvedības pakalpojumiem. Vairāki uzņēmumi izmantojuši ar grantu finansējumu jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādei.

Skaidrīte BALTACE,
LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.