Dejots un dziedāts no visas sirds!

0
325

Ar koncertu «Zvaigžņu ceļā» un Sadziedāšanās nakti pēc plkst. 7.00 no rīta noslēdzās grandiozie XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Noslēguma koncertā Mežaparka Lielajā estrādē pulcējās 67 253 cilvēku, bet kopumā svētkus klātienē apmeklēja ap 500 000 cilvēku. Aizvadīta saviļņojuma un pacilātības piepildīta nedēļa ne tikai svētku dalībniekiem, bet arī tiem, kas svētku norisei sekoja TV ekrānos. Ar saviem iespaidiem dalās Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieki.

Dziesmu un deju svētku koordinatore Rēzeknē Kristīne Kokoreviča: «Aizvadītos krāšņos simtgades Dziesmu un deju svētkus var raksturot vārdos – vienotība, spēks un mīlestība. Sajūtas? Lepnums par savu valsti un savu pilsētu – Rēzekni. Svētku dalībnieki bija tik saliedēti! Apbrīnas vērta ir izturība garajās mēģinājuma stundās, īsās naktis, fantastiskie koncerti, kuros no emocionālā saviļņojuma parādījās laimes asaras. Aizvadīti svētki, kad kopīgā dziesmā un dejā vienojās visa tauta. Tie tika gaidīti, un sajūtas, protams, ir neaprakstāmas. Paldies visiem kolektīvu vadītājiem, kuru piecu gadu darbs atspoguļojās ar visaugstākajiem Rēzeknes pilsētas māksliniecisko kolektīvu skašu rezultātiem valstī. Par mūsu pilsētas kolektīviem izskanēja patiesi un sirsnīgi atzinības vārdi ne tikai no to vadītājiem, bet arī no citiem svētku dalībniekiem un citu pilsētu un valstu kolektīvu vadītājiem. Pateicība visiem maniem kolēģiem, ar kuriem plecu pie pleca strādājām, lai kopīgi radītu šos svētkus!»

Jauniešu deju kolektīva «Dziga» vadītāja Inga Drele: «Mani uzrunāja vadītāju un dejotāju kopības un izpalīdzības sajūta, neviens vairs nešķiroja, vai tas ir mans kolektīvs, pilsētas vai kāda kaimiņu novada. Visi kļuva saliedēti kopējam mērķim, konsultēja viens otru kādos nesaprastos jautājumos, aizdeva dejotājus un tautas tērpus, aicināja savā transporta līdzeklī doties uz vai no svētku notikumiem un satiekoties vienkārši apskāvās un teica uzmundrinošus vārdus viens otram. «Dziga» svētkus izdzīvoja un izdejojām ar sirdi un mīlestību.»

Rēzeknes Tautas teātra režisore Māra Zaļaiskalns: «Galvenais notikums – Rēzeknes Tautas teātra izrāde Dailes teātrī. Ovācijas, skatītāju saplūšana ar aktieriem… Atzinīgi vārdi no režisora Jāņa Streiča, publicista Viktora Avotiņa, režisora no Austrālijas Ulda Siliņa, skolotājas Birutas Baumas, kolēģiem, dejotājiem un dziedātājiem no Rēzeknes… Smaidi cilvēku sejās, siltums, labestība, atvērtība, enerģijas lādiņš, sarunas, pateicības vārdi, laba vēlējumi un apliecinājumi, ka Mēs esam…

Brīvības laukums, Latvijas radio, Latgales studijas azartiski jautrā intervija ar bijušo RTT studijas dalībnieku Aigaru Runči un Ēriku Zepu par izrādi, kas būs… un Latvijas Radio 4 intervija agrā rīta stundā par jau notikušo izrādi… «Māras zemes» ģenerālmēģinājums uzlādēja un iedvesmoja… «Zvaigžņu ceļš» saviļņoja un vienoja.

Paldies visiem, kas radīja, veidoja un bija kopā šajā unikālajā SVĒTKU SATIKŠANĀS maģijā!»

Krievu ansambļa «Harmonija» vadītāja Olga Gaile: «Svētki aizvadīti, palikušas sirsnīgas un labestīgas atmiņas! Paldies Dziesmu un deju svētku koordinatorei Kristīnei Kokorevičai par organizāciju un atbalstu. Vislielāko iespaidu, protams, atstāja uzstāšanās Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī un Vērmanes dārzā. Visu svētku nedēļu mūs atbalstīja bijusī rēzekniete, Latvijas ukraiņu biedrības priekšsēdētāja Ļudmila Belinceva.»

Sieviešu kora «Medicus» diriģentes:

Anda Lipska: «Šie bija spēcīgākie Dziesmu svētki manā mūžā – gan saturiski, gan emocionāli. Sajutu tādu kopīgo spēku, kāds paceļ citā realitātē.»

Ināra Skrule: «Grandiozi svētki un īpaši noslēguma koncerts! Brīnišķīgi skanēja gan latviešu mūzikas klasikas pērles, gan jaundarbi. Krāšņi un emocionāli ļoti bagāti simtgades svētki! «Piena ceļš» dalībniekus un skatītājus savienoja jaunā gaismā.»

Arita STAROVOITOVA

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.