Par paliem, bezmaksas braukšanu un pašvaldības uzņēmumu darba rezultātiem

0
440

27. martā Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs tikās ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Darba kārtībā bija trīs tēmas: Civilās aizsardzības komisijas darbs, Rēzeknieša kartes iespējas un pašvaldības uzņēmumu darbības gada pārskati.

Drošības sardzē

Civilās aizsardzības komisija turpmāk pastāvēs un darbosies jaunā formātā: tajā apvienojušies Rēzekne, Rēzeknes un Viļānu novads, par komisijas priekšsēdētāju iecelts Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. Tāpat komisijā pārstāvēti visi dienesti, kas var sniegt palīdzību ekstremālas situācijas novēršanā: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Pārtikas un veterinārais dienests, Zemessardze, Robežsardze, Valsts policija utt.

Nesen tika apstiprināts komisijas nolikums, katra no pašvaldībām patur tiesības patstāvīgi noslēgt līgumus ar privātuzņēmumiem, kas var palīdzēt ārkārtas situācijā (piemēram, nodrošināt nepieciešamo tehniku, ekskavatoru, iekrāvēju u. c.).

Vienā no pēdējām sapulcēm kā galvenais jautājums apspriešanai tika izvirzīti iespējamie pali, taču, saskaņā ar VUGD pārstāvju informāciju, nekādu acīmredzamu draudu nav: sniegs kūst vienmērīgi, un ūdens līmenis ūdenstilpnēs strauji nepaaugstinās.

A.Bartaševičs norādīja, ka pilsēta pārņems novada pozitīvo pieredzi un tuvākajā laikā ķersies pie upes attīrīšanas no nokritušajiem kokiem. Par spīti tam, ka upe jau tāpat tika tīrīta no atkritumiem, kokiem un brikšņiem (darbus veica tā saucamie «simtlatnieki»), labāks rezultāts sasniedzams, ja šo līmeni paaugstina līdz profesionālam un izmanto speciālistu pakalpojumus.

Rēzeknieša kartes izmantošanas iespējas

Priekšsēdētājs atgādināja, ka 2017. gadā vidējais mēneša atalgojums Latvijā bija 926 eiro, bezmaksas braukšanas iespēja ir rēzekniešiem, kuru vidējie ienākumi mēnesī pēdējā pus gada laikā nav pārsnieguši 833,40 eiro (bruto). Attiecīgi – noteikta iedzīvotāju kategorija iegūs iespēju par brīvu braukt pilsētas autobusos ar Rēzeknieša karti (RK).

Paralēli tam SIA «Rēzeknes Satiksme» speciālisti norāda, ka pilsētā vērojami gadījumi, kad cilvēki braukšanai lieto svešas kartes. Lai labāk kontrolētu situāciju, plānots palielināt soda sankcijas pārkāpējiem, kā arī anulēt kartes uz periodu līdz pat gadam, nevis 6 mēnešiem. Pareizu RK izmantošanu autobusos pārbaudīs kontrolieris un šoferi. Turpinās darbs pie tā, lai nākotnē RK varētu lietot kā norēķinu par pakalpojumiem uz summu līdz 10 eiro vietās, kur uzstādīti attiecīgi termināli. Kad minētā sistēma tiks ieviesta un sakārtota, kādu laiku kartes būs piesaistītas bankai «Citadele».

Kopumā A. Bartaševičs uzsvēra pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēto personu skaita palielināšanās pozitīvo dinamiku.

2017.gadā uzņēmumi strādāja labi

Pašvaldības uzņēmumi sāk sniegt kapitāldaļu turētājas pārstāvim pārskatus par pagājušajā gadā veikto saimniecisko darbību. A. Bartaševičs īsumā pastāstīja par jau zināmajiem uzņēmumu rezultātiem.

2017.gads bija diezgan sarežģīts AS «Rēzeknes Siltumtīkli», jo bija no jauna jāslēdz līgumi ar gāzes piegādātāju, ņemot vērā brīvā tirgus iespējas un mūsu saistības ar AS «Latvijas Gāze» attiecībā uz uzņēmuma veiktajām investīcijām gāzesvada būvniecībā.

Pārrunas turpinājās pusgadu, bet mums izdevās rast pilsētai izdevīgu un optimālu risinājumu.

A.Bartaševičs neuzskatīja par nepieciešamu prēmēt par darbu 2017. gadā uzņēmuma vadītāju, jo, viņaprāt, jaunā tarifa apstiprināšanas procesi bija pārāk novilcināti, un rezultātā tarifs stājās spēkā vien 2018. gada martā.

Par pozitīvu dinamiku priekšsēdētājs uzskata siltumtrašu nomaiņas projektu realizācijas turpināšanu ar ES struktūrfondu finansējuma piesaisti.

Nevar teikt, ka kapitāldaļu turētājas pārstāvis ir pilnībā apmierināts ar uzņēmuma «Rēzeknes Namsaimnieks» darbu. Šajā ziņā lielas cerības vieš jaunā valdes locekļa Pētera Dzalbes viedoklis. Tomēr abu vadītāju galvenais uzdevums ir nodrošināt informācijas caurredzamību un pieejamību klientiem, pilnveidot iepirkumu procesu un nodrošināt kvalitatīvu klientu apkalpošanu, lai ar laiku iemeslu sūdzībām būtu mazāk.

Diezgan labi gadu noslēdza SIA «Rēzeknes Ūdens» par spīti tam, ka ūdens patēriņa apjoms ir samazinājies. Uzņēmuma vadībai uzdots pieslēgt centrālajai ūdensapgādei vismaz 190 jaunas mājsaimniecības, no kurām 40 vēl aizvien maksā un lieto brīvkrānus, jo 2018. gadā tie visi tiks likvidēti. Tā kā pieslēgšana centrālajai ūdensapgādei prasīs noteiktu summu, pašvaldības pārstāvji plāno izstrādāt šim jautājumam atbalsta veidus maznodrošinātajiem un personām ar invaliditāti.

Rehabilitācijas centrs «Rāzna» uzturlīdzekļu apgrozījumu vienā līmenī, kaut gan klientu skaits ir sarucis. 2018. gadā uzņēmums plāno iepirkt jaunu aprīkojumu un veikt ēkas fasādes remontu. Tāpat līdz galam jānokārto īpašuma jautājumi par ēku nodošanu pašvaldības īpašumā, jo tie ievilkās atbildīgo amatpersonu biežas nomaiņas dēļ. Tiks strādāts pie pašvaldības atbalsta, piemēram, vecāku uzturēšanās rehabilitācijas centrā kopā ar bērnu daļēja apmaksa, jo valsts šādu palīdzību nesniedz.

Vērtējot kopainu, A. Bartaševičs ir apmierināts ar pašvaldības uzņēmumu darbu 2017. gadā.

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.