«Olimpiskais centrs Rēzekne» arī šogad saņem valsts atbalstu

0
194

Rēzeknes pilsētas dome neatlaidīgi turpina attīstīt «Olimpiskā centra Rēzekne» projektu, lai jau 2020. gada sākumā mēs ar lepnumu varētu teikt: «Jā, mums ir pašiem savs Olimpiskais centrs, pilnvērtīgs sporta objekts, ko pilsēta tik sen gaidīja. Nu varam lepoties, jo sapnis ir pārvērties par realitāti!»

Pašlaik esam izgājuši visu projekta kārtu pabeigšanas taisnē. Atgādinām, ka tas sastāv no 3 kārtām: 1. kārta – mākslīgā seguma futbola laukums; 2. kārta – daudzfunkcionālā sporta ēka (viesnīca «Restart»), kurai tika pievienots arī āra peldbaseins; 3. kārta – Olimpiskā centra arēna, kas sastāvēs no diviem objektiem zem viena jumta, proti, Ledus halles un Daudzfunkcionālās sporta zāles.

Kā pastāstīja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, būvdarbi trešās kārtas realizācijai uzsākti jau 2017. gadā, noslēgts līgums ar būvkompāniju SIA «Arčers». Kopējā līgumcena ir gandrīz 17 miljoni eiro.

«Abi šie objekti (Ledus halle un Daudzfunkcionālā sporta zāle) būs ar tribīnēm. Mēs jau sen par to sapņojām, jo Rēzeknē diemžēl pašlaik nav neviena pilnvērtīga sporta objekta, kur mēs varētu nodrošināt augsta līmeņa sacensības. Tagad šāda iespēja būs.

Projekta realizācijas gaitā mums izveidojusies zināma sadarbība ar Finanšu ministriju, kas sniedz finansiālu atbalstu Olimpiskā centra 3. kārtas būvniecības darbiem, – 2017. gadā tie bija 800 000 eiro, šogad – 900 000 eiro. Kopumā ceram saņemt valsts dotāciju 6,7 miljonu apmērā, tāpēc rakstījām Finanšu ministrijai pieprasījumu, kurā atspoguļots mūsu redzējums, ekonomiskais pamatojums. Nākamgad mēs lūgsim piešķirt 2,5 miljonus eiro, bet, cik reāli dabūsim, tad jau redzēs. Mēs katru gadu prasām vairāk nekā 1 miljonu eiro, nu bet piešķir tik, cik piešķir. Diemžēl šeit nekādi ārējie finansējumi nav pieejami, jo sporta infrastruktūrai Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus piesaistīt nav iespējams. Uz šo gadu tiek plānots apgūt 6 miljonus eiro, no tiem – 900 000 eiro valsts dotācija, viss pārējais – pašvaldības budžets un aizņēmuma līdzekļi, jo citu finansēšanas iespēju diemžēl nav.

Pašlaik būvdarbi ir aktīvā stadijā: ir pabeigti visi pāļi, notiek darbs pie stāvlaukuma izveides, kā arī darbi, kas saistīti ar grunts nomaiņu, jo stāvlaukuma teritorijā esošā grunts bija slikta, tāpēc tā tika izņemta un nomainīta uz smilti, piemērojot arī ģeorežģi un ģeotekstilu, lai panāktu nepieciešamo nestspēju. Šogad vēl notiks darbs pie ārējo komunikāciju un pamatu izbūves, arī pie pašas ēkas konstrukcijām. Būvnieki ir noskaņoti pozitīvi, strādā aktīvi.

Jāatzīmē, ka tiek piesaistīti gan vietējie uzņēmēji, kas nodrošina tehnikas nomu, gan iesaistītas kompānijas, kam pieder karjeri. Arī betonēšanas darbiem visi materiāli tika meklēti tepat – caur vietējiem uzņēmumiem. Šī objekta būvniecība sniedz pozitīvu efektu uz pilsētas ekonomisko attīstību, jo vietējām kompānijām tiek dota iespēja iesaistīties un saņemt finansējumu.

Vēl mums jāpabeidz viens darbs no 1. kārtas, kas ir nedaudz ievilcies, – runa ir par tribīnēm futbola laukumā. Sākotnējā tehniskajā projektā bija paredzēts, ka virs skatītāju tribīnēm ir jumts, tāpat nepieciešams sakārtot infrastruktūru, lai nodrošinātu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jāpabeidz arī futbola laukuma apgaismojuma sistēma, jo sākotnējā projektā bija paredzēti sagatavošanās darbi – tika ieliktas komunikācijas un izbūvēti pamati lieliem mastiem (līdzīgi kā mums ir Daugavas stadionā), šogad plānojam veikt iepirkumu un, iespējams, izdosies tad arī apgaismojumu uzstādīt. Vēl mazliet un futbola laukums varēs funkcionēt kā pilnvērtīga, pabeigta sporta būve, kurā varēs uzņemt arī nopietnas sacensības.»

Jolanta LEITĀNE

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.