Uziets vēsturisks objekts

0
1461

 Pilsētā pašlaik notiek Latgales ielas rekonstrukcija. Autovadītājiem tas sagādā daudz neērtību. Bet man kā kājāmgājējam vienmēr ir simpatizējusi doma Latgales ielu izveidot par gājēju ielu. It īpaši tagad, kad zem noņemtā ceļa seguma uziets vēsturiska tuneļa vai ejas fragments. Kas tas ir par objektu, kas atklājās Latgales ielā 36, un vai varēja veikt rekonstrukcijas darbus, jo ap Latgales ielu koncentrēti vairāki kultūras pie­minekļi?

Domājams, vairums pilsētnieku ir dzirdējuši leģendas par pazemes ejām pilsētas vēsturiskajā daļā. Tagad, ejot pa Latgales ielu, var ne tikai sajust vēstures elpu, bet arī aizdomāties par dažādu nostāstu patiesumu, jo ielas rekonstrukcijas gaitā atklājies tunelim līdzīgs būvējums. Arī acīgākie pilsētnieki sociālajos tīklos aktīvi dalās ar atraktā tuneļa fotogrāfijām.

Par uzieto objektu jautājām Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālās nodaļas vadītājai Vilmai Platpīrei. Kura satraukto lasītāju mierina, ka Latgales ielas rekonstrukcijas projekts ir saskaņots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPAI). Neskatoties uz to, ka rekonstrukcija notiek vairāku kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, Latgales iela nav valsts aizsargājams kultūras piemineklis. Runājot par atklāto objektu: inspekcija to ir apsekojusi un ir veikta fotofiksācija. Objekts Latgales ielā ir caurteka, datējums attiecināms uz konkrētās pilsētas daļas celtniecības laiku – 19. gs. beigām un 20. gs. sākums.

«Īpašnieks un projekta pasūtītājs ir informēts par to, ka darbi veicami, ievērojot normatīvos aktus kultūras pieminekļu aizsardzības zonā un nav pieļaujama kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšana, kā arī neinformēšana par atradumiem,» informē VKPAI Latgales nodaļas vadītāja.

Inspekcija atzinīgi novērtē sabiedrības vērību un aktivitātes kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā, kā arī pateicas par informācijas sniegšanu un aicina arī turpmāk informēt Inspekciju (tālr. 64625159, 26392723) par kultūrvēsturisku liecību atrašanu un darbībām ar kultūras pieminekļiem.

Arita STAROVOITOVA

Foto no interneta resursiem

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.