Sākušies atjaunošanas būvdarbi Rēzeknes 2. vidusskolas sporta zālē

0
292

2018.gada 12. februārī tika parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas savienības fonda projekta «Rēzeknes 2. vidusskolas sporta zāles ēkas Pulkveža Brieža ielā 28, Rēzeknē energoefektivitātes uzlabošana» (Nr.4.2.2.0/17/I/107) īstenošanu.

Tas tiks īstenots saskaņā ar 08.03.2016. MK noteikumiem Nr.152 «Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās» īstenošanas noteikumiem». Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 2. vidusskolas sporta zāles ēkai Pulkveža Brieža ielā 28, Rēzeknē, veicot ieguldījumus tajā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi. Projekta realizācijas rezultātā plānots panākt primāras enerģijas patēriņa samazinājumu par 45 769,65 kWh gadā un CO2 emisijas samazinājumu par 9,29 t CO2 gadā.

Atjaunošanas būvdarbi sākušies šī gada 26. martā un, saskaņā ar līguma nosacījumiem, tiks pabeigti sešu mēnešu laikā. Energoefektivitātes uzlabošanai plānoti būvdarbi ir: ēkas ārsienu remonts un siltināšana ar sendvičpaneļiem, logu un durvju nomaiņa uz PVC tipa logiem, cokola, grīdas un pagraba siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu, jumta pārseguma siltināšana ar akmens vati, siltumapgādes sistēmas pārbūve, rekuperācijas iekārtas uzstādīšana un ventilācijas sistēmas nomaiņa. Par pašvaldības līdzekļiem, projekta īstenošanas laikā tiks nostiprinātas ēkas būvkonstrukcijas, atjaunotas ūdens un kanalizācijas komunikāciju sistēmas, elektroinstalācija, apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas, kā arī ierīkota videonovērošana.

Rēzeknes 2. vidusskolas sporta zāles ēka nodota ekspluatācijā 1990. gadā. Tās norobežojošo ārsienu, hidroizolācijas un siltumizolācijas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Jumta segums ir nolietots, ēkā nav ierīkota ūdens novadīšanas sistēma. Neapmierinošs ir arī sporta zāles grīdas tehniskais stāvoklis – virsma ir nelīdzena, vietām – trupes pazīmes. Ēkas logi ierīkoti stikla pakešu tērauda rāmjos – vairākiem logiem stikli ir ar plaisām, stikla pakešu stiprinājums rāmjos nav hermētisks. Augšējo logu paketēm pastāv izslīdēšanas risks – blīvgumijas nolietojušās. Ārdurvis arī nolietojušās ekspluatācijas laikā, deformējušās un nav hermētiskas. Ja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes netiks veiktas laikus vai vispār netiks veiktas, turpināsies ēkas nolietošanās un pasliktināsies būvkonstrukciju stāvoklis, pieaugs siltumenerģijas patēriņš un ēkas uzturēšanas izmaksas, tajā pašā laikā nebūs iespējams nodrošināt termālo komfortu, kas liegs izglītības ie­stādes ēkas turpmāku izmantošanu.

Projekta īstenošana ļaus Rēzeknes 2. vidusskolas sporta zāles ēkai iegūt mūsdienīgu ārējo veidolu, uzlabosies ēkas kopējais tehniskais stāvoklis, tiks radīta mūsdienīga un energoefektīva vide. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana nodrošinās atbilstošu, stabilu termālā komforta līmeni ēkā apkures periodā un palielinās ēkas ekspluatācijas ilgumu.

Natālija ALEKSEJEVA,
projekta vadītāja

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.