Kultūru dažādība ir mūsu bagātība

0
296

Labdien, cienījamie laikraksta «Rēzeknes Vēstnesis» lasītāji! Šonedēļ Latvijā tika atklātas Krievu kultūras dienas, un jāpiebilst, ka šie pasākumi mūsu valstī notiek jau kopš 1925. gada. Kultūra ir tāds spēks, kas viegli pārvar ne tikai ģeogrāfiskās robežas un politisku spiedienu, bet arī robežas, kuras cilvēki dažkārt iezīmē savā prātā un sirdī. Bet vai var ierobežot draisku deju, dvēselisku dziesmu, prieka pilnu smaidu sirsnīgā cilvēku saskarsmē? Protams, ka nē!

Krievu kultūras dienu programma arī šogad ir īpaša ar piesātinātību – gan ar visdažādākajiem pasākumiem (izstādēm, koncertiem, kinoseansiem, dzejas vakariem, tautas mākslas darbnīcām), gan Latvijas pilsētu skaita ziņā, kurās notiek šie pasākumi. Šogad mūsu pilsēta var lepoties, ka Latvijas jubilejas gadā Krievu kultūras dienas startēja tieši Rēzeknē – mūsu greznajā Latgales vēstniecībā GORS. Šogad visi esam kļuvuši par krievu kultūras vēstniekiem Latgalē.

Tas droši vien ir simboliski: Rēzekne – daudznacionāla pilsēta, kurā tiek sargātas un lolotas visas te dzīvojošās nacionālās kultūras, un Latgales vēstniecība GORS – tik dažādas, bagātīgas, aizraujošas un iedvesmojošas kultūras vēstniecība. Krievu kultūras dienu atklāšanā skatītāju zāle bija pilna, sajūsminātie apmeklētāji ar aplausiem pateicās katram kolektīvam un katram māksliniekam, kurš uzstājās. Protams, visus īpaši apbūra deju ansamblis «LiK» no Novgorodas (Krievija) ar saviem jautrajiem priekšnesumiem un krāšņiem tērpiem. Vēlos pateikties arī Rēzeknes kolektīviem, kuri piedalījās šajā koncertā: krievu dziesmu ansamblim «Harmonija» (vad. Olga Gaile), bērnu folkloras ansamblim «Zdravinka» (vad. Jeļena Burova) un vokālajam ansamblim «Intriga» (vad. Irina Anaņjeva), kā arī Rēzeknes 3. vidusskolas audzēkņiem.

Taču, manuprāt, uzmanību un atsevišķu paldies pelnījuši arī pārējie mūsu mākslas kolektīvi, kas pārstāv nacionālās minoritātes: krievu folkloras koris «Ivuški» (vad. Jeļena Burova), Poļu savienības sieviešu koris «Jutrzenka» (vad. Irēna Ivanova), baltkrievu ansamblis «Suzorje» (vad. Ludmila Steca), krievu dziesmu koris «Beregiņi» (vad. Nadežda Osi­pova), kazaku dziesmu ansamblis «Debeszils zieds» (vad. Tatjana Rasčosova), ukraiņu vokālais ansamblis «Vodograj» (vad. Tatjana Orlova), bērnu deju kolektīvs «Ručejok» (vad. Tatjana Patmalniece) un, protams, Nacionālo biedrību kultūras nams (direktore Svetlana Semeņaka) un teātris «Joriks» (mākslinieciskais vad. Iļja Bočarņikovs). Nav brīnums, ka redzam viņus katrā pilsētas svētku pasākumā, kā arī zinām par sasniegumiem, iegūtajiem diplomiem un citiem apbalvojumiem festivālos un konkursos gan Latvijā, gan ārvalstīs, bet šķiet, ka ik reizi viņi priecē mūs ar kādu jaunu sava talanta un meistarības nokrāsu.

Nākamajā dienā pēc Krievu kultūras dienu atklāšanas pasākuma, 24. maijā, Rēzeknē tika piedāvāta aizraujoša bērnu kino programma. Jauno skatītāju interese par šo pasākumu iedveš cerību par krievu kultūras vides mantojamību mūsu pilsētā. Zināms, ka daudzi jaunie rēzeknieši iegūst izglītību Krievijas augstskolās, – tas stiprina mūsu saiti gan ar krievu kultūru, gan ar mūsu tuvāko ekonomisko partneri.

Lūdzu atzīmējiet savā kalendārā vēl vienu Krievu kultūras dienu pasākumu: mēneša beigās mūs gaida dzejas svētki – savu jauno dzejoļu krājumu prezentēs Rēzeknes dzejniece, literatūras almanaha «Rēzekne» pastāvīga sastādītāja un Rēzeknes goda pilsone Olga Orsa (Olga Afanasjeva).

Ceru, ka jūs, cienījamie rēzeknieši, apmeklējāt vai vēl apmeklēsiet Krievu kultūras dienu pasākumus Rēzeknē, kā arī nepalaidīsiet garām iespēju aizbraukt uz Jēkabpili, Daugavpili, Viļāniem, Rīgu un citām pilsētām, kur arī notiks daudz interesantu pasākumu.

Jauku nedēļas nogali!

Aleksandrs BARTAŠEVIČS,
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.