No Briseles — ar cerību

0
436

Vietējos plašsaziņas līdzekļos kādā publikācijā, spriežot un prātojot par pilsētas galvas darbu, žurnāliste noformulēja, kā jāstrādā mēram. Galvenā doma – politiķis nedrīkst ilgi sēdēt uz vietas, viņam biežāk jābraukā uz Rīgu un jāmeklē tur nauda pilsētai. Un te pat nepastrīdēsies! Taču, kad pilsētas galva sāk uzvesties tieši tā, kā tika teikts, tie paši žurnālisti tūdaļ pārmet, ka nu atkal politiskie tūristi izšķiež budžeta naudu komandējumos. Šodien pastāstīšu par vienu no šādiem komandējumiem, šoreiz nauda Rēzeknei tika meklēta ES budžetā.

Pirms divām nedēļām Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvji vienas dienas vizītē apmeklēja Briseli. Braucienā piedalījās domju priekšsēdētāji un citas lielo pilsētu amatpersonas. Saspringtais grafiks iekļāva Eiropas parlamenta un Latvijas diplomātiskās misijas Eiropas Savienībā apmeklējumu. Bija ieplānotas tikšanās ar Eiropas Komisijas ģenerālā sekretāra vietnieci Ilzi Johansoni, Latvijas vēstnieci Eiropas Savienībā Sanitu Pavļutu-Deslandesu, Eiropas Komisijas (EK) Reģionālās attīstības ģenerāldirektorāta direktora vietnieku Normundu Popenu, Eiropas Parlamenta (EP) līdzziņotāju par ES ilgtermiņa budžetu pēc 2020. gada Janu Olbrihtu, EP Budžeta komitejas priekšsēdētāju Žanu Artuī.

Mūsu galvenais mērķis – ietekmēt ES budžeta veidošanu par labu mūsu valsts lielajām pilsētām. Par spīti skepsei, – kur esam mēs un kur Brisele! – uzdevums patiesībā ir izpildāms. Jo to pašu jau esam darījuši pirms septiņiem gadiem, – toreiz Latvijas lielo pilsētu delegācijai izdevās saglabāt un uzlabot ES Kohēzijas fonda finansēto pilsētvides programmu. Ar šo līdzekļu palīdzību līdz 2021. gadam Rēzekne plāno izveidot simtiem jaunu darbavietu. Vārdu sakot, vizītei bija tīri lietišķs raksturs, un mēs skaidri zinājām, ko gribam panākt no ES amatpersonām. Turklāt nevarēja neņemt vērā, ka septiņos gados situācija nopietni mainījās. Tas pats BREXIT radījis ES budžetā lielu «caurumu» – ik gadu mīnus 10 miljardi eiro. Tāpat Eiropa nopietni baidās no Krievijas, – jaunajā budžetā ES dalībvalstis ir gatavas tērēt aizsardzībai 24 miljardus eiro gadā, un tas pat nav apspriežams. Vairāk tērēs (un jau tērē) migrācijas politikai. Rodas jautājums – kur lai ņem naudu? Pirmkārt, jāpalielina ES budžeta ieņēmumu daļa, paaugstinot dalībvalstu iemaksas par 10–20 procentiem (kas nepatīk donorvalstīm). Tās saka – paskatieties, rit piektais no septiņiem budžeta perioda gadiem, bet no Kohēzijas fonda līdzekļiem iztērēti tikai 10 procenti! Mūsu nauda nevienam nav vajadzīga, likvidēsim izlīdzināšanas politiku – te, lūk, arī būs ekonomija. Un tas ir otrais ceļš, ko piedāvā Vācija un ziemeļvalstis, – samazināsim izdevumus. Savukārt birokrātiju, kam Brisele tērē 20 procentus budžeta, aiztikt nedrīkst. Amatpersonas ir svēta lieta. Paliek vien subsīdijas lauksaimniecībai un, kas mums ir vēl bīstamāks, – Kohēzijas politikas asignējumu samazināšana. Tas var nozīmēt, ka, sākot ar 2020. gadu, Latvija garantēti nesaņems palīdzību infrastruktūras attīstībai un darbavietu izveidei.

Taču viss nav tik briesmīgs, un mūsu delegācijas brauciens nebija velts. Jans Olbrihts un Normunds Popens ir mūsu pusē un atbalsta pilsētvides programmas saglabāšanu. Redzot tās efektivitāti uz Latvijas pilsētu piemēra, viņi iesaka divreiz palielināt finansējumu. Vismaz asociācija uzstās uz tā, apspriežot mūsu pozīciju ar Latvijas valdību. Ļoti svarīgi, un tas jau ir valdības uzdevums, ES budžeta veidošanas periodā parādīt, ar ko Latvija atšķiras no citām valstīm, un vai mēs varam efektīvi izmantot sniegto palīdzību. Tāpat svarīgi ir arī nenokļūt Eiropas autsaideros, tā kā Polija, Ungārija. Šīs valstis noteikti sodīs par neklausīšanu un kompānijas pēc arī visas austrumu bloka valstis. Ilgi jāgaida nebūs, – budžetu plānots izskatīt jūnijā.

Risku ir daudz, daudz ir arī iespēju. Galvenais – nepazust lielajā Eiropas ģimenē. Tev būs nozīme, ja pats sevi vērtēsi augstu! Tieši ar šo noskaņu mūsu nelielā delegācija atstāja auksto Briseli.

Aleksandrs BARTAŠEVIČS,
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.