Nodarbinātība Rēzeknē 2018. gada pirmajos trijos mēnešos

0
269

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ziņo, 2018. gada marta nogalē reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā bija 7 procenti. Tāpat kā līdz šim, zemākais bezdarba līmenis vērojams Rīgā (4%), augstākais Latgalē (16,4%); Zemgalē (6,8%), Vidzemē (7,5%), Kurzemē (8,1%).

Ekonomisti norāda, ka saglabājas nodarbināto personu skaita sarukuma tendence, piemēram, pirmskrīzes (2008. gada) līmenis Latvijai vēl aizvien ir nesasniedzams. Izmantojot tradicionālos instrumentus, iepriekšējais līmenis ne tikai nav sasniedzams, tam pat nav iespējams tuvoties, par to ziņo portāls Delfi, atsaucoties uz laikrakstu «Dienas Bizness». Zane Driņķe, universitātes «Turība» Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, norāda, ka pašlaik tiek apspriesta Latvijas demogrāfiskās situācijas un izglītības ietekme uz ekonomikas attīstību un darbaspēka pieejamību. Nodarbinātības un izglītotu darbinieku nepietiekamības problēma pastāv ne tikai Latvijā, ar to pašu saskaras vairākas Eiropas Savienības un citas valstis ārpus tās robežām.

Kas nodarbinātības ziņā notiek Rēzeknē? Nodarbinātības Valsts aģentūras Rēzeknes filiāles vadītāja Ināra Šindarjova informē, ka šī gada 31. martā Rēzeknes filiālē bija reģistrēti 5585 bezdarbnieki (pērnā gada martā – 6446). No darba meklētāju kopskaita Rēzeknē bija 1800 (pirms gada 2130 cilvēku). Šī gada martā un aprīļa sākumā 91 darba devējs piedāvāja 279 vakances, kas manāmi pārsniedz iepriekšējā gada rādītājus (28 darba devēji, 176 vakances). Dominējošu jomu nav, pieprasīti ir pavāri u. c. apkalpošanas jomas darbinieki, autovadītāji, būvniecības nozares specialitātes, informācijas tehnoloģiju, medicīnas un izglītības jomas speciālisti, vajadzīgi arī palīgstrādnieki.

Diemžēl saglabājas negatīvā tendence – pieaug bezdarbnieku skaits, kuriem nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos darba tirgū. Šajā grupā ir cilvēki vecumā no 50 gadiem, ilgstošie bezdarbnieki un jaunieši.

Filiālē tiek piedāvātas dažādas programmas un pasākumi, kas ļauj integrēties darba tirgū. Piemēram, algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, kurus veicot bezdarbnieki četrus mēnešus saņem 150 eiro atalgojumu, piedalījās 874 cilvēki, no tiem 207 rēzeknieši. Turpinās programmas «Jauniešu garantija» realizācija: 120 jaunieši izgāja neformālās apmācības kursu (angļu un vācu valoda, datorprasmes), divi cilvēki guva pirmo darba pieredzi uzņēmumos. Jauniešiem tika piedāvātas papildu iespējas: 12 cilvēki strādāja darbnīcās, 11 – nevalstiskajā sektorā. Joprojām darbojas arī mobilitātes programma, kuras iespējas izmantoja 39 bezdarbnieki.

2018.gadā tiek īstenota arī programma «Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem», triju mēnešu laikā 358 cilvēki saņēma karjeras speciālistu konsultācijas, 106 – psihologa konsultācijas, 582 cilvēki izmantoja mentoru palīdzību. Motivācijas programmā piedalījās 192 bezdarbnieki.

Projektā «Bezdarbnieku izglītības atbalsts» neformālās izglītības programmu kursus pabeidza 364 cilvēki (datorprasmes – 49, latviešu valoda – 51, angļu valoda – 59). Apmācību profesionālās pilnveides programmās izgāja 119 darba meklētāji, no tiem 22 apguva šuvējas prasmes, 12 cilvēki – lokmetinātāja specialitāti, tikpat – galdnieka un inženierkomunikāciju montieri, 11 bezdarbnieki – autoelektriķa programmā. Vēl 12 bezdarbnieki izgāja apmācības pie darba devēja.

Atgādinām, ka NVA Rēzeknes filiālē tiek rīkoti pasākumi – semināri un konsultācijas dažādām darba meklētāju grupām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem. Tiek veikts pieraksts dalībai profesionālās pilnveides un neformālās izglītības kursos. Plašāk par šiem un citiem pasākumiem var uzzināt pie NVA Rēzeknes filiāles inspektoriem Atbrīvošanas alejā 155 un pa tālr. 646 07808.

Sagatavoja Irina VAĻIUĻINA

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.