Atjaunots Komunālās ielas posms no Viļakas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei

0
227

Piektdien, 14. septembrī, tika atklāts Komunālās ielas pārbūvētais posms no Viļakas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei nr. 564, līdz ar ko noslēdzās Komunālās ielas atjaunošanas būvdarbu pirmā kārta.

Jau iepriekš ziņojām, ka otrās kārtas jeb posma no Atbrīvošanas alejas dzelzceļa pārbrauktuvei nr. 562 atklāšana notika 30. augustā. Savienojošā posma būvdarbi paredzēti 2019. gadā un tiks realizēti no Rēzeknes pašvaldības līdzekļiem.

Objekts tiek realizēts projektā «Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru. II kārta» un tā mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai, atbilstoši Rēzeknes pilsētas domes attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projekta galvenās darbības ir Rēzeknes pilsētas Komunālās ielas pārbūve 658 metru posmā no Viļakas ielas un 532 metru posmā no Atbrīvošanas alejas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, ūdensapgādes tīklu izbūve, lietusūdens kanalizācijas tīklu izbūve, apgaismojuma tīklu izbūve un gāzesvada tīklu izbūve šajos ielas posmos.

Kopumā projektā plānoto darbību rezultātā tiks atbalstīti seši komersanti, radītas 25 jaunas darba vietas un piesaistītas papildu nefinanšu investīcijas 1 785 360 eiro apmērā.

Kārlis POZŅAKOVS,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.