Vladislava Lōča piemiņai atklāts piemineklis «Olūts»

0
291

27.aprīlī pie ēkas Atbrīvošanas alejā 90 ar V. E. Rēzeknes–Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa svētību tika atklāts tēlnieka Ivo Folkmaņa veidots piemineklis Vladislavam Lōčam – latgaliešu pirmās izdevniecības vadītājam Latvijā un trimdā (1938–1984). Akmenī iemūžinātā ideja «Olūts» (ar domu par sašķelto pasauli – dzimteni un trimdu, kur plaisu vienojošs tilts ir grāmata) lieliski papildinās Rēzeknes galvenās ielas saturiski sabalsojošos pieminekļu klāstu!

Svinīgo pasākumu ievadīja Rēzeknes vīru koris «Graidi» (diriģents Jānis Mežinskis) ar dziesmām «Pīmiņ, bruoļ» un «Skaidra volūda». Pēc tam RTA rektors Edmunds Teirumnieks uzrunā pateicās: Kultūras ministrijas darbiniekiem un visiem, kas izauklējuši ideju par pieminekli: Pīteram Lōčam, Dainim Mjartānam, Marikai Zeimulei, Latgaliešu kultūras biedrībai, biedrībai «Latgalieši», būvniekiem «ARMS group», ZS 3. Latgales brigādes 32. Kājnieku bataljonam, kas pasākumā bija Goda sardzē. «Strādāsim tā, lai mūsu darbs tiktu novērtēts ne tikai šodien, bet arī paaudzes uz priekšu ar to lepotos,» aicināja E. Teirumnieks. Piemiņas vietas izveidei Kultūras ministrija piešķīra RTA 18 000 eiro, taču ziedojuši arī uzņēmēji un līdzcilvēki. «Lai Dievs aizmaksā visiem,» teica P.Lōcs, nosaucot arī daudzus savas dzimtas pārstāvjus. Tāpat viņš pateicās: arhitektam Kristapam Vestmanim, projekta uzraugam Kasparam Lagzdiņam, būvuzraugam Elīnai Kiščenko, māksliniecei Andai Munkevicai, akmeņkalim Arturam Zeilem, radiožurnālistam Tenim Bikovskim u.c.

Pasākumā klātbija arī VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis, kurš uzsvēra lokālpatriotisma nozīmi. Latgaliešu kultūras biedrības priekšsēdētāja Līvija Plavinska aicināja «skatoties uz šo pieminekli, pārdomāt, kādas vērtības Dievs mums devis»! Atmiņās dalījās Valdis Labinskis un D. Mjartāns, kuri Vācijā strādājuši kopā ar V. Lōci. Iespēju izteikties pie brīvā mikrofona izmantoja pilceniete Anna Babre, kura minēja, ka V. Lōča darbu savā ziņā turpina Latgales Kultūras centra izdevniecība Rēzeknē, ko vada Jānis Elksnis. Bet Dricānu vidusskolas vēstures skolotāja Silvija Laizāne aicināja – «iesim V. Lōča pēdās, nedosim tām aizaugt»! «Mūsu pienākums ir kopt latgaliešu valodu, runāt un izdot grāmatas tajā. Bet pāri visam mums vajadzīga mīlestība uz Dievu, tad būs arī svētība un varēsim būt tikpat lieli patrioti kā V. Lōcs,» lai šie bīskapa Jāņa Buļa vārdi sasniedz katra latgalieša prātu!

Jāpiebilst, ka pasākuma dienā vispirms bija iespēja iepazīt «V. Lōča Latgaliešu Rakstniecības muzeju» Rēzeknē, Krāslavas ielā 4B, ko vada viņa brāļa Jezupa dēls Pīters Lōcs. (Izskanēja aicinājums atbalstīt muzeja jaunās ēkas celtniecību; nodibinājums «Vladislava Lōča fonds», tālr. 29415999.) Bet pēc svinīgā pasākuma varēja noskatīties neatkarīgās producentu grupas «3 karotes medus» («3KM») veidoto dokumentālo filmu «Latgalīšu volūdys sorgi. V. Lōcis». Vēlāk tika prezentēts biedrības «Latgales tradicionālās kultūras centra «Latgaļu sāta», pateicoties kolekcionāram Zigurdam Sviķim, izdotais «Andryva Jūrdža fonda pamarku katalogs ar skaidrojumiem» (V. Lōcs bija viens no fonda dibinātājiem; izdeva 73 pamarkas jeb aģitācijas markas).

Veltīgi būtu Rēzeknei pārmest piesātinātību ar pieminekļiem. Ja palūkoties latgalieša acīm, tie visi savstarpēji sabalsojas un padara Rēzekni par Latgales sirdspukstu sargātāju! Mūsu pilsēta noteikti var lepoties, ka kļuvusi par vēl viena Latgales dižgara piemiņas vietu bagātāka.

Skaidrīte SVIKŠA

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.