Izstāde noslēdz ceļojumu pa Rēzeknes skolām

0
567

2.martā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā savu ceļojumu noslēdza vēsturiski izglītojoša izstāde «Nekas nav aizmirsts, neviens nav aizmirsts!», veltīta Audriņu traģēdijas piemiņai. Kad, atriebjoties par izbēgušo sarkanarmiešu slēpšanu, 1942. gada janvārī nacisti nodedzināja Audriņu ciemu, Ančupānu kalnos nonāvēja vairāk nekā 200 tā iedzīvotāju un publiski pie Rēzeknes cietuma sienas nošāva 30 Audriņu vīriešus.

Kā informēja biedrības «RRO LAKCA» pārstāvis Jaroslavs Ivanovs, izstāde izveidota 2010. gadā, sadarbojoties Audriņu novadam ar Čehijas pilsētu Lidici, kurā fašistiskās okupācijas laikā norisinājās ne mazāk šausminoši notikumi. Pirmo reizi izstāde tika eksponēta 2010. gada rudenī Lidicas pilsētā Čehijā. Bet tā kā vērtīgā izstāde glabājas Audriņu Kultūras namā un tiek eksponēta tikai reizi gadā – 4. janvārī Nacionālo biedrību kultūras namā, biedrībai «RRO LAKCA», sadarbojoties ar Audriņu kultūras nama vadītāju Tamāru Smirnovu, radās doma ar šo izstādi iepazīstināt bērnus un jauniešus Rēzeknes pilsētas skolās. Šo cēlo ieceri realizēt palīdzēja pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidija Ostapceva. Pateicoties šo cilvēku entuziasmam un Rēzeknes pilsētas skolu direktoru atsaucībai, izstāde tika eksponēta Rēzeknes pilsētas skolās: 2., 3. un 6. vidusskolā, Valsts Poļu ģimnāzijā un noslēdzošā izstāde Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā. «Izstāde ir ļoti vērtīga. jo tā ir konkrēta informācija par to, kas noticis pilsētā, kurā mēs dzīvojam, un par 2. Pasaules kara notikumiem tepat līdzās – Rēzeknes novadā un Latgalē kopumā. Protams, šāda informācija nav noslēpums, bet šeit tā ir koncentrēta un labs veids, kā iepazīstināt ar to bērnus. Jebkuri vēstures fakti ir ļoti derīgi, jo bez vēstures nav nākotnes. Jebkurš karš tās ir šausmas, un varbūt, zinot vēstures faktus, bērni aizdomāsies par to, lai nākotnē nekas tāds vairāk neatkārtotos. Mums jāzina sava vēsture,» saka skolas direktors Jānis Poplavskis un atzīst, ka būtu labi, ja šādas izstādes tiktu veidotas par dažādiem notikumiem un faktiem.

Jāatzīmē, ka izstāde tapusi, sadarbojoties vēsturniekam Vladislavam Malahovskim ar Audriņu novada iedzīvotājiem un Latvijas Nacionālo arhīvu. Eksponētie materiāli ir daļa no vēstures mācības stundām – skolotāji informē audzēkņus par traģiskajiem notikumiem un atbild uz bērnu jautājumiem. Neviļus tiek ritināts atmiņu kamols un audzēkņi ar patiesu interesi dalās savās atmiņās par to, ko viņiem par pagātnes notikumiem stāstījuši vecvecāki. Tas liecina, ka nekas nav aizmirsts, neviens nav aizmirsts.

Arita STAROVOITOVA

Astras PRĪDĀNES foto

 

NO COMMENTS123

LEAVE A REPLY

Предлагаемый сервер включает в себя дискуссии, комментарии и чаты, позволяющие пользоваться ими в режиме реального времени. Rezekne.today не контролирует сообщения, информацию и файлы, относящиеся к доске объявлений. Используя этот сервис, Вы соглашаетесь на следующие условия: Вы не имеете права мешать другим пользователям согласно Гражданскому закону ЛР. Запрещается отправлять и публиковать в любом виде незаконную, угрожащую, унижающую, ложную, вульгарную, порнографическую и разжигающую любую вражду информацию, в том числе картинки. Вы не имеете права отправлять и публиковать информацию, программы или материалы любого рода, охраняемые Законом ЛР об авторских правах. Запрещается отправлять и публиковать данные, содержащие компьютерные вирусы, а также данные, которые могут содержать опасные компоненты. Запрещается отправлять и публиковать материалы коммерческого характера. Rezekne.today не несет ответственности за содержание комментариев к статьям и призывает читателей к толерантности, обхождению без грубостей и соблюдению элементарных норм вежливости. В случае несоблюдения этих правил Rezekne.today оставляет за собой право стирать комментарии пользователя и блокировать его доступ к порталу, а также Rezekne.today оставляет за собой право использовать содержание комментариев по своему усмотрению. В случае несоблюдения вышеупомянутых правил будет считаться, что нарушены авторские права, и в зависимости от характера и последствий нарушения нарушитель понесет установленную Законом административную или криминальную ответственность.